Muzej „Goša“ postao deo projekta digitalizacije kulturnog i naučnog nasleđa:  CILj – POPULARIZACIJA NAUKE, TEHNOLOGIJE I KULTURE  

??????????????????????????????-U realizaciji ovog projekta od 2011. do 2014. godine učestvovalo više od 300 učenika i nastavnika Mašinsko-elektrotehničke škole „Goša“

 

Muzej „Goša“ u Smederevskoj Palanci postao je deo projekta „Digitalizacija kulturnog i naučnog nasleđa sa primenama u srednjoškolskoj i univerzitetskoj nastavi matematike, astronomije, istorije i srpskog jezika“ u čijoj realizaciji učestvuje  i Mašinsko-elektrotehnička škola „Goša“. Cilj projekta je da se putem  digitalizacije baštine populariše nauka, tehnologija i kultura među mladima kroz proces povezivanja digitalizacije naučnih i kulturnih dobara i naučno-obrazovnog rada srednjih škola.

Matematički institut SANU tim povodom obratio se Samostalnom sindikatu „Goše“, odnosno njegovom predsedniku Božidaru Todoroviću molbom da se omogući grupi saradnika pomenutog instituta, nastavnicima i učenicima Mašinsko-elektrotehničke škole „Goša“ da posete Spomen – radionicu, odnosno fabrički muzej, kako bi uradili video i foto zapise stalne postavke, što će koristiti u edukativne svrhe radi unapređenja redovne nastave kao  i za dokumentovanje projektne aktivnosti.

Ova inicijativa je oberučke prihvaćena i već su  u Muzeju „Goša“ bile grupe učesnika koje rade na oživotvorenju pomenutog projekta, koga je Matematički institut SANU, u saradnji sa Centrom  za promociju nauke iz Beograda i Mašinsko-elektrotehničkom školom  „Goša“ iz Smederevske Palanke, pokrenuo još 2011. godine.

??????????????????????????????Ideja programa je da se principi i tehnologija digitalizacije nasleđa, budući da se zasnivaju na  ukrštanju teorijskih i praktičnih znanja iz različitih disciplina, mogu efikasno koristiti u nastavi matematike, informatike, istorije, geografije i srpskog jezika, posebno u srednjim školama koje se  nalaze van velikih  gradskih centara. Njen multidisciplinarni aspekt je prepoznat kao motivišući faktor za nastavnike da razviju svoju kreativnost i šire primenjuju inovativne modele nastave (posebno integrativne i kreativne), odnosno za učenike da se dalje usavršavaju u oblastima nauke, tehnologije i kulture.

Od 2011. do 2014. godine  više od 300 učenika i nastavnika Mašinsko-elektrotehničke škole „Goša“, u cilju upoznavanja sa osnovnim principima digitalizacije i njene primene u redovnoj nastavi, učestvovalo  je u nizu vannastavnih aktivnosti, kao što su predavanja, radionice, stručni obilasci lokaliteta, snimanja na terenu, obrada podataka i prezentacija lokalnog nasleđa.

D. J.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *