Na konferenciji za medije najavljen početak realizacije projekta „Obrazovanje najmlađih generacija kao pokretačka osnova – EGAL protiv diskriminacije“

U Maloj sali Skupštine opštine je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen početak realizacije projekta „Obrazovanje najmlađih generacija kao pokretačka osnova – EGAL protiv diskriminacije“. Ovaj projekat je deo šireg programa, „Podrška EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji realizuje Stalna konferencija gradova i opština, a finansira Evropska unija.

Projekat „Obrazovanje najmlađih generacija kao pokretačka osnova – EGAL protiv diskriminacije“ realizuje Opština Smederevska Palanka u saradnji sa organizacijom CRRZ Amaro drom.

Osnovni cilj je poboljšanje postignuća romske dece kroz omogućavanje boljih uslova u razvoju učenja, obrazovanja i socijalne uključenosti u ranom razvoju za najmlađe generacije od tri do sedam godina, povećano uključivanje romske dece u vrtićima i osnovnim školama, kao i uvećani kapaciteti lokalnih institucija i razvijanje međusektorske saradnje i akcije usko vezane na rešavanju romskih pitanja.

– Po prvi put se u Opštini Smederevska Palanka sprovodi projekat koji je deo IPE 2016. Projekat je od izuzetnog značaja za romsku zajednicu, jer je fokusiran na oblasti u kojima je potrebno ostvariti najveći napredak u obrazovanju, zapošljavanju i antidiskriminaciji. Cilj projekta opštine Smederevska Palanka je jačanje položaja romske populacije u lokalnim zajednicama, kroz implementaciju prioritetnih nacionalnih, lokalnih i strateških dokumenata. Ovim projektom težimo ka usavršavanju romske dece kroz omogućavanje boljih uslova u razvoju učenja, obrazovanja i socijalne uključenosti. Takođe, moram da naglasim da je opština Smederevska Palanka u 2019. godini u saradnji sa SKGO radila na projektu Operativni plan i LAP za Rome. Pored navedenog najavljen je još jedan veliki projekat za izgradnju stambenih objekata u kome će biti uključeno odeljenje za imovinsko pravne poslove – rekao je finansijski administrator projekta, Milan Trklja.

Za sprovođenje aktivnosti važno je učešće svih aktera koji mogu svojom participacijom doprineti socijalnoj inkluziji Roma i Romkinja. Vrednost projekta je 64.000 evra i projekat se implementira od 4.septembra 2019. do 4.septembra 2020. Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3,6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

-Opština Smederevska Palanka je pokazala da misli na budućnost dece, prepoznala umrežavanje civilnih sektora i institucija radi na razvijanju međusektorske saradnje koja može doprineti zajednici, spremnost opštine da pomaže zajednici svojim učešćem još jednom dokazala da je izrađen Lokalni akcioni plan i operativni plan, da ima lokalne mehanizme pedagoške asistente, medijatorke i koordinatore za romska pitanja, da postoji Mobilni tim koji radi na terenu. Ovom prilikom želim da se zahvalim Opštini Smederevska Palanka, koju zastupa Nikola Vučen, na aktivnoj participaciji u rešavanju problema s kojim se suočava romska zajednica – istakla je koordinator projekta, Zdravka Simić.

Projektom su predviđene radionice za roditelje i za decu, povezivanje sa institucijama obrazovanja, promocija kulture i tradicije romske zajednice povodom značajnih romskih praznika. Predviđene aktivnosti će biti realizovane u cilju osnaživanja romskih roditelja i dece, podsticanja pozitivne atmosfere u porodici i u samoj zajednici u nameri da se smanji diskriminacija i poboljša inkluzija Roma u obrazovanju i društvu.

You may also like...

1 Response

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *