Obaveštenje Centra za socijalni rad

Iz Centra za socijalni rad u Smederevskoj Palanci upućeno je obaveštenje građanima da u skladu sa zdravstvenim preporukama, radi sprečavanja širenja bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Cov-2, i u cilju efikasnije zaštite svih građana i korisnika u Centru za socijalni rad Smederevska Palanka, prevencije i smanjivanja mogućnosti širenja bolesti, mole se svi građani, posebno korisnici, da bez preke potrebe izbegavaju dolazak u Centar ili da to svedu na minimum.

Kako bi se i u novonastalim okolnostima vezanim za trenutnu epidemiološku situaciju svim građanima pružila blagovremena i kvalitetna socijalna i porodično-pravna zaštita iz delukruga rada ove ustanove, građani svoje zahteve po raznim osnovama mogu podnositi Centru za socijalni rad Smederevska Palanka na telefon  026/311-365 i elektronskim putem na: spalanka.csr@minrzs.gov.rs  nakon čega će u toku postupka ukoliko se za to ukaže potreba biti pisanim putem pozvani da dođu u Ustanovu.

Upravni akti po zahtevima stranaka u vidu rešenja, potvrda, uverenja i sl. , podnosiocima zahteva biće dosstavljeni putem pošte na kućnu adresu.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.