Obaveštenje Opštinske uprave: IZLAŽE SE NA UVID DEO BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA RADI PROVERE PODATAKA UPISANIH U NJEMU

NA OSNOVU ČLANOVA 7. I 14. ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („SL.GLASNIK RS“, BROJ 104/09 I 99/11) I UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („SL.GLASNIK RS“, BROJ 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 I 16/22), A U VEZI SA ODLUKOM PREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE  REPUBLIKE SRBIJE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINA GRADOVA I OPŠTINAU REPUBLICI SRBIJI01 BROJ 013-228/22 OD 15.02.2022.GODINE, ZAKAZANIH ZA 03.APRIL 2022.GODINE,  I ODLUKE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE O RASPISIVANJU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE PR BROJ 26 OD 15.02.2022.GODINE, ZAKAZANIH ZA 03. APRIL 2022.GODINE („SLUŽBENI GLASNIK RS“ BROJ 22/2022)OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA DAJE SLEDEĆE

                                                                    O B A V E Š T E NJ E

IZLAŽE SE NA UVID DEO BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA RADI PROVERE PODATAKA UPISANIH U NJEMU.

BIRAČKI SPISAK SE IZLAŽE U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKAU ZGRADI SKUPŠTINE OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA, ULICA VUKA KARADŽIĆA BROJ 25, DRUGI SPRAT, KANCELARIJA 323.

GRAĐANI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA, KAO I INTERNO RASELJENA LICA KOJA IMAJU PRIJAVLJENO BORAVIŠTE NA TERITORIJI OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA, MOGU IZVRŠITI UVID I PROVERU PODATAKA U DELU BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA, KOJI SE DONOSE NA TO DA LI SU UPISANI U BIRAČKI SPISAK I DA LI SU UPISANI PODACI TAČNI. OVA LICA MOGU ZAHTEVATI DA SE IZVRŠE PROMENE U BIRAČKOM SPISKU (UPIS, BRISANJE, IZMENE, DOPUNE ILI ISPRAVKE), UZ OBAVEZNO PRILAGANJE VAŽEĆE  LIČNE KARTE ILI VAŽEĆE PRIJAVE BORAVIŠTA NA UVID.

UVID I PROVERA PODATAKA U DELU BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA VRŠI SE U OPŠTINSKOJ UPRAVI PUTEM ELEKTRONSKE PROVERE U JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU.

UVID U BIRAČKI SPISAK MOŽE SE IZVRŠITI I ELEKTRONSKIM PUTEM NA ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE UKUCAVANJEM JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA GRAĐANA I REGISTARSKOM BROJU LIČNE KARTE, ODNOSNO BROJU PASOŠA, A UKOLIKO SE OBEZBEDE USLOVI I SLANJEM SMS PORUKE SA OVIM PODATKOM NA BROJ TELEFONA KOJI SE OBJAVLJUJE U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA I NA ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI MINISTARSTVA.

OD PROGLAŠENJA IZBORNE LISTE, PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PROMENE U BIRAČKOM SPISKU IMA I PODNOSILAC TE IZBORNE LISTE ILI LICE KOJE ON OVLASTI, I TO NA ISTI NAČIN I PO ISTOM POSTUPKU PO KOME TO PRAVO IMAJU I GRAĐANI.

ZAHTEVI ZA PROMENE U DELU BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA, OPŠTINSKOJ UPRAVI MOGU SE PODNETI NAJKASNIJE DO DANA ZAKLJUČENJA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO 15 DANA PRE DANA ODRŽAVANJA IZBORA – ZAKLJUČNO SA 18.03.2022. GODINE.

PO ZAKLJUČENJU BIRAČKOG SPISKA PA SVE DO 72 ČASA PRE DANA ODRŽAVANJA IZBORA (ZAKLJUČNO SA 31.03.2022.GODINE), SVE PROMENE U BIRAČKOM SPISKU VRŠI MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE. ZAHTEVI ZA PROMENE U BIRAČKOM SPISKU OD DANA ZAKLJUČENJA BIRAČKOG SPISKA PA DO 72 ČASA PRE DANA ODRŽAVANJA IZBORA, PODNOSE SE MINISTARSTVU NEPOSREDNO ILI OPŠTINSKOJ UPRAVI KOJA BEZ ODLAGANJA PODNETE ZAHTEVE ELEKTRONSKIM PUTEM DOSTAVLJA MINISTARSTVU.

BIRAČI NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE MOGU PODNETI ZAHTEV OPŠTINSKOJ UPRAVI DA GLASAJU PREMA MESTU SVOG BORAVIŠTA U ZEMLJI ILI INOSTRANSTVU – IZABRANO MESTO GLASANJA.

GRAĐANI – BIRAČI KOJI IMAJU BORAVIŠTE U INOSTRANSTVU MOGU GLASATI PREMA MESTU SVOG BORAVIŠTA NA OSNOVU PODNETOG ZAHTEVA I UPISA KOJI VRŠI OPŠTINSKA UPRAVA AKO TO LICE IMA PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA.

UPIS PODATKA U BIRAČKI SPISAK NA OSNOVU ZAHTEVA BIRAČA DA ĆE GLASATI PREMA MESTU SVOG BORAVIŠTA (U ZEMLJI ILI INOSTRANSTVU), VRŠI SE POČEV OD DANA RASPISIVANJA IZBORA, A NAJKASNIJE 5 DANA PRE DANA ZAKLJUČENJA BIRAČKOG SPISKA – ZAKLJUČNO SA 28.03.2022.GODINE.

Broj: 208-12/2022-01/1

U Smederevskoj Palanci, 16.02.2022.godine

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.