Odluka Kongresa advokata Srbije

310233_1Kongres advokata Srbije na zasedanju održanom 08.09.2014., kome je prisustvovalo više od 4000 advokata, na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi („Službeni glasnik RS“ 31/2011, 24/2012- OUS) n člana 19. Statuta Advokatske komore Srbije („Službeni glasnik RS“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) jednoglasno je doneo:

ODLUKU

Kongres advokata u Srbiji u celosti ostaje kod odluke Skupštine Advokatske komore Srbije broj: 895-3/2014 od 13.09.2014. organizaciji protesta advokata sa obustavom rada i zahteva njeno sprovođenje do ispunjenja svih postavljenih zahteva:

1

  1. Advokati Srbije zahtevaju da se po hitnom postupku izmene odredbe.

-Zakona o javnom beležništvu,

-Zakona o prometu nepokretnosti,

-Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku,

-Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

tako što će se u odredbama navedenih zakona propisati da sva pismena koja sačini advokat i na njih stavi svoj pečat, javni beležnici samo overavaju, kao i tako što će se brisati odredbe kojima se na javne beležnike protivustavno prenose ovlašćenja suda i protivustavno daje pravo da zastupaju stranke pred sudom povodom isprava koje su ti javni beležnici sačinili.

  1. Advokati Srbije zahtevaju da se po hitnom postupku briše odredba člana 2 Zakona o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.
  2. Advokati Srbije zahtevaju da se Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći odmah povuče iz procedure donošenja radi otklanjanja neustavnih odredaba i usaglašavanja sa postojećim pravnim poretkom, a ppe svega, sa Zakonom o advokaturi, uz sprovođenje javne rasprave stručne javnosti.
  3. Advokati Srbije zahtevaju da osnovica za paušalno oporezivanje i obračun doprinosa advokata u Srbiji u 2014. bude za 10% manja od osnovice koja je utvrđena za svakog advokata u 2013. godini, a imajući u vidu: nepostojanje inflacije, smanjenja platežne moći stanovništva, kolapsa privrede, opšteg rasta nezaposlenosti i teškog ekonomskog stanja u zemlji, a posebno što je počev od 2010. pa do danas otežan i onemogućen kontinuiran rad advokata zbog višestrukih reorganizacija sudova i što je došlo do enormnog smanjenja posla advokata zbog uvođenja novih pravosudnih profesija – javnih beležnika, izvršitelja, posrednika u prometu nepokretnosti i dr., kao i da se poreska politika prema advokatima u narednom periodu zasniva na jasnim i određenim kriterijumima koji će se utvrditi u dogovoru između Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i advokature.
  4. Advokati Srbije traže smenu Ministra pravde g. Nikole Selakovića zbog neuspele reforme pravosuđa, predlaganja neustavnih zakona i zbog činjenice da nije održao obećanje dato
    advokaturi da advokati neće biti diskriminisani u odnosu na javne beležnike na način kako je to učinjeno u napred pomenutim zakonima.

II

Kongrec advokata Srbije upućuje predlog Ustavnom sudu Republike Srbije da po hitnom postupku donese odluku po svim podnetim inicijativama za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbi Zakona o javnom beležništvu, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Zakona o vanparničnom postupku.

III

Advokatura Srbije je otvorena i spremna za početak stvarnih i konstruktivnih pregovora sa Ministarstvom pravde Republike Srbije o svim pitanjima koja su neposredni povod za početak protesta advokata sa obustavom rada.

Advokaturu Srbije će u pregovorima predstavljati predsednici Advokatske komore Srbije i advokatskih komora u njenom sastavu i Upravni odbor Advokatske komore Srbije, kao legalni i legitimni organi koji uživaju punu podršku članova Advokatske komore Srbije i advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.