ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Одлука Конгреса адвоката Србије

310233_1Конгрес адвоката Србије на заседању одржаном 08.09.2014., коме је присуствовало више од 4000 адвоката, на основу члана 66. Закона о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011, 24/2012- ОУС) н члана 19. Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) једногласно је донео:

ОДЛУКУ

Конгрес адвоката у Србији у целости остаје код одлуке Скупштине Адвокатске коморе Србије број: 895-3/2014 од 13.09.2014. организацији протеста адвоката са обуставом рада и захтева њено спровођење до испуњења свих постављених захтева:

1

  1. Адвокати Србије захтевају да се по хитном поступку измене одредбе.

-Закона о јавном бележништву,

-Закона о промету непокретности,

-Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку,

-Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа

тако што ће се у одредбама наведених закона прописати да сва писмена која сачини адвокат и на њих стави свој печат, јавни бележници само оверавају, као и тако што ће се брисати одредбе којима се на јавне бележнике противуставно преносе овлашћења суда и противуставно даје право да заступају странке пред судом поводом исправа које су ти јавни бележници сачинили.

  1. Адвокати Србије захтевају да се по хитном поступку брише одредба члана 2 Закона о изменама Закона о извршењу и обезбеђењу.
  2. Адвокати Србије захтевају да се Нацрт закона о бесплатној правној помоћи одмах повуче из процедуре доношења ради отклањања неуставних одредаба и усаглашавања са постојећим правним поретком, а пpe свега, са Законом о адвокатури, уз спровођење јавне расправе стручне јавности.
  3. Адвокати Србије захтевају да основица за паушално опорезивање и обрачун доприноса адвоката у Србији у 2014. буде за 10% мања од основице која је утврђена за сваког адвоката у 2013. години, а имајући у виду: непостојање инфлације, смањења платежне моћи становништва, колапса привреде, општег раста незапослености и тешког економског стања у земљи, а посебно што је почев од 2010. па до данас отежан и онемогућен континуиран рад адвоката због вишеструких реорганизација судова и што је дошло до енормног смањења посла адвоката због увођења нових правосудних професија – јавних бележника, извршитеља, посредника у промету непокретности и др., као и да се пореска политика према адвокатима у наредном периоду заснива на јасним и одређеним критеријумима који ће се утврдити у договору између Министарства финансија, Министарства правде и адвокатуре.
  4. Адвокати Србије траже смену Министра правде г. Николе Селаковића због неуспеле реформе правосуђа, предлагања неуставних закона и због чињенице да није одржао обећање дато
    адвокатури да адвокати неће бити дискриминисани у односу на јавне бележнике на начин како је то учињено у напред поменутим законима.

II

Koнгрec адвоката Србије упућује предлог Уставном суду Републике Србије да по хитном поступку донесе одлуку по свим поднетим иницијативама за оцену уставности и законитости одредби Закона о јавном бележништву, Закона о промету непокретности, Закона о извршењу и обезбеђењу, Закона о ванпарничном поступку.

III

Адвокатура Србије је отворена и спремна за почетак стварних и конструктивних преговора са Министарством правде Републике Србије о свим питањима која су непосредни повод за почетак протеста адвоката са обуставом рада.

Адвокатуру Србије ће у преговорима представљати председници Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у њеном саставу и Управни одбор Адвокатске коморе Србије, као легални и легитимни органи који уживају пуну подршку чланова Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *