Odluka o izborima u Samostalnim sindikatima Srbije: PALANKA I PLANA JEDNA ORGANIZACIJA  

IMG_0982Veće Samostalnih sindikata Srbije donelo je odluku o održavanju izbora. Oni će se sprovesti za članove organa i nosioce funkcija u sindikalnim organizacijama samostalnih sindikata kod poslodavaca, samostalnim sindikatima Srbije, savezima samostalnih sindikata na teritoriji i Savezu samostalnih sindikata Srbije. Ova aktivnost završiće se održavanjem XV  kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije izbori se sprovode za delegate XV kongresa i članove Veća, Nadzornog i Statutarnog odbora. U sastavu organa Saveza samostalnih sindikata potrebno je obezbediti i odgovarajuću zastupljenost žena i mladih.

Petnaesti kongres bira predsednika Samostalnih sindikata Srbije, a na osnovu predloga najmanje tri najviša organa samostalnih sindikata Srbije, odnosno tri najviša organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji, ili 50 odbora sindikalnih organizacija samostalnih sindikata.

Kandidatom za predsednika Saveza samostalnih sindikata smatra se onaj koga predloži jedna trećina organa  samostalnih sindikata, odnosno jedna trećina organa sindikalnih organizacija, ili veće Saveza samostalnih sindikata, odnosno  viši organ Saveza samostalnih sindikata. Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije i veća Samostalnih  sindikata na teritoriji, na predlog predsednika, biraju sekretara veća.

Za članove organa i nosioce funkcija u Savezu samostalnih sindikata Srbije i u Savezu samostalnih  sindikata na teritoriji  mogu se predlagati kandidati iz sindikalnih organizacija i samostalnih sindikata koji poštuju obaveze utvrđene Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Doneta je i odluka o raspisivanju izbora u Samostalnom sindikatu metalaca Srbije, koji će se okončati održavanjem V kongresa. Izborne aktivnosti sprovode se u sledećim rokovima: u sindikalnim organizacijama i JSO, u odborima metalaca za opštinu, više opština i grad, u organizacijma  SSMS za grad Beograd do 15. januara 2015. godine, u organizacijama za SSMS za regione i pokrajine do 15. marta iduće godine, dok bi se Kongres održao do 15. aprila.

U  ovoj sindikalnoj organizaciji biraju se poverenici sindikalnih podružnica i članovi Skupštine sindikalne organizacije. U sindikalnoj organizaciji bez sindikalne podružnice bira se predsednik, njegov zamenik i Nadzorni odbor. Pravilima sindikalne organizacije može se predvideti u velikim sindikalnim podružnicama izbor poverenika organizacionih celina.

Skupština Sindikalne organizacije bira predsednika, njegovog zamenika, članove Nadzornog odbora, delegate za  Skupštinu JSO i predstavnike sindikalne organizacije u Odboru opština.

Mnoge sindikalne organizacije u Srbiji u toku izborne aktivnosti traže pomoć sindikata „Goše“ kako bi što jedinstvenije nastupili pred poslodavcima. Božidar Todorović ističe da su ovi izbori prilika da se u njih uključe i mlađi radnici, što se posebno odnosi na Fabriku šinskih vozila u kojoj su upravo mladi radnici zajedno sa starijim kolegama štrajkovali punih sto dana.

Nakon izbora u sindikalnim organizacijama „Goše“ i u drugim delatnostima (prosveta, poljoprivreda, saobraćaj, društvene delatnosti, zdravstvo, uprava i pravosuđe) pristupiće se izboru najvišeg rukovodstva za opštine S. Palanka i V. Plana, kao jedne organizacije.

U „Goši“ deluje jedinstevna organizacija sindikata kod više poslodavaca. Dekomponovanjem „Goše“, na sreću, nije dekomponovan i sindikat što se u periodu restrukturiranja i privatizacije pokazalo kao dobro rešenje, jer su svi zaposleni u jednoj organizaciji brinuli o statusu svojih firmi, pa otuda i nije bilo teško organizovati i sprovesti radničke konzorcijume.

D. J.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.