Održan 5. kongres Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS): PREDSEDNIK PONOVO RANKA SAVIĆ, A POTPREDSEDNIK PALANČANIN ALEKSANDAR POPOVIĆ  

kongres za sajtAsocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) održala je 6. decembra u Sava Centru 5. kongres.

Delegati su izabrali novi Glavni i Nadzorni odbor, kao i Statutarnu komisiju, a usvojili su i novi Statut ASNS, Izveštaj o radu od 2010. do 2014. godine, finansijski izveštaj od 2010. do 2014. godine i Odluku o prenošenju pojedinih statutarnih nadležnosti Kongresa na Glavni odbor ASNS.

Za predsednika ASNS ponovo je izabrana Ranka Savić, dok su za potpredsednike izabrani Saša Čolić, Aleksandar Popović, Radosav Vidosavljević i Vidoje Šćepović, za glavnog menadžera Dragan Milovanović, a za generalnog sekretara Nebojša Rajković.

Nova karakteristika 5. kongresa jeste da su sve funkcionere birali delegati na samom Kongresu, dok je dosad na Kongresu biran samo predsednik ASNS a ostale funkcionere birao je Glavni odbor. Ovakva promena dovela je do demokratskijeg načina izbora, što je rezultiralo izborom mlađeg kadra.

Zaključci sa 5. kongresa ASNS su da najveći ceh tranzicije i burazerske privatizacije plaćaju radnici, oko 400.000 ih ima minimalnu platu, a 200.000 čak i manje, od 15.000 do 16.000 dinara. Dok, uporedni podaci za protekle četiri godine jasno ukazuju da je došlo do pogoršanja standarda. U 2010. godini prosečna plata bila je 34.000 dinara a potrošačka korpa  47.924 dinara, a ove godine plata je 44.027 dinara, a korpa je “teža” – 65.717 dinara. Pad standarda najviše pogađa one na minimalcu koji je sa 90 dinara povećan na 115 dinara, ocenjuje se u analizi ASNS i konstatuje da je u međuvremenu značajno porastao javni dug i deficit budžeta, država hoće da socijalizuje gubitke, a preti opasnost daljeg pada standarda i potrošnje, ukoliko ne bude jačanja privrede, zapošljavanja i investicija.

Aktivnosti Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, u periodu između dva kongresa, od oktobra 2010. godine do decembra 2014. godine, odvijale su se u krajnje nepovoljnim uslovima ekstremne ekonomske, socijalne i društvene krize. I pored izuzetno nepovoljnih ekonomskih, društvenih, pa i političkih okolnosti i uslova za rad sindikata ASNS je u periodu između dva kongresa bila nezaobilazan, respektabilan i prepoznatljiv faktor ne samo na sidikalnoj sceni Srbije, već i u sveukupnim ekonomskim, socijalnim i društvenim dešavanjima. Poštujući i sprovodeći principe koji čine ASNS prepoznatljivim i različitim od drugih sindikata, ASNS je, odgovarajući na izazove novog vremena i prekomponovanog društva, unela nov pristup i metode u svoj rad. ASNS se nije zadržala samo na trdicionalnom sindikalnom kritikovanju i primedbama vlasti i poslodavcima, već je kroz aktivan pristup nastojala da uvek ponudi i odgovarajuće promišljeno i održivo rešenje, bilo da se radi o nivou makro ekonomske ili socijalne politike ili problemima u preduzeću i ustanovi – izjavio je naš sugrađanin, novoizabrani potpredsednik ASNS Aleksandar Popović (najmlađi potpredsednik u istoriji srpskog sindikalizma), inače predsednik ASNS-Sindikata Vojske Srbije.

ASNS je na ovom Kongresu pokazao da ceni rad i znanje i da ne podleže sindikalnim stereotipima.  Da ima utemeljenje u svojim rečima, Popović dodaje i situaciju tokom majskih poplava u Smederevskoj Palanci, kada je Sindikat Vojske Srbije na zahtev Gorana Dugića iz Liberalno demokratske partije urgirao kod ministra odbrane Bratislava Gašića i tražio pomoć koju je naša opština dobila u vidu potrebne opreme za izvlačenje vode i kasnije za dekontaminaciju zemljišta. Pokazujući time da je interes građana, i pre svega zaposlenih, ASNS-u ispred svih drugih ciljeva. Takođe, izuzetno teški ekonomski i socijalni problemi u Srbiji doveli su građane u situaciju da ne mogu da ostvare elementarna prava – pravo na zdravstvenu i penzijsku zaštitu. Skoro milion nezaposlenih odavno je izgubilo nadu u postojanje bilo kakvih ljudskih prava. O njima u Srbiji danas malo ko brine. Zaposleni u strahu od gubitka posla pristaju na sve – da rade a ne primaju platu, da im se ne plaća prekovremeni rad, da slepo izvršavaju sve naredbe pretpostavljenog. Žene pristaju da ne rađaju jer im od toga zavisi zaposlenje. Zato, Popović podseća, da svako bez izuzetka ima pravo na život, dostojanstvo, pravo na rad i sva druga građanska i politička prava i da je ASNS sindikat koji se najviše zalaže za to da radnička prava budu i ljudska prava.

 

 

(saopštenje ASNS)

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.