Opština Smederevska Palanka: RASPISAN KONKURS ZA DODELU NAGRADA UČENICIMA I STUDENTIMA – MLADIM TALENTIMA

Na osnovu člana 13 Pravilnika o uslovima za dodelu nagrada učenicima i
studentima – mladim talentima(„Međuopštinski službeni list br 19/2019.) Komisija za sprovođenje konkursnog postupka za dodelu nagrada učenicima i studentima – mladim talentima upućuje:

JAVNI POZIV

Za podnošenje zahteva za dodelu nagrade iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2020. godine učenicima i studentima -mladim talentima

I PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU:

– Učenici V, VI, VII i VIII razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola

– Studenti osnovnih akademskih studija i osnovnih strukovnih studija

– Studenti master akademskih studija

– Studenti studija trećeg stepena

II USLOVI ZA DODELU NAGRADE

 1. OSTVARIVANJE PRAVA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Učenici V, VI, VII i VIII razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola mogu konkurisati za dodelu nagrada Opštine Smederevska Palanka, pod sledećim uslovima:
• Da se školuju u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija

 • Da su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini
 • Da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
 • Da imaju prebivalište na teritoriji Opštine Smederevska Palanka najmanje godinu dana, unazad u kontinuitetu od dana raspisivanja konkursa (odnosno
  boravište na teritoriji Opštine Smederevska Palanka za interno raseljena
  lica sa KiM)

Redosled kandidata za dodelu nagrada učenicima utvrđuje se na osnovu:

 • Opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda, u školskoj 2019/2020. godini, sa najmanje prosečnom ocenom 5,00
 • Uspeha ostvarenog na okružnom i republičkom takmičenju, koje je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS
 • Uspeha ostvarenog na međunarodnom takmičenju koji priznaje Ministarstvo
  prosvete, nauke i tehniloškog razvoja RS

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1.Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinske uprave, ul. Vuka Karadžića 25, Smederevska Palanka)

2.Fotokopija đačke knjižice, odnosno svedočanstvo o prethodno završenom razredu školske 2019/2020. godine

3.Potvrda škole o upisanom razredu u školskoj 2020/2021. godini

4.Fotokopija diplome sa takmičenja odnosno smotre ili potvrdu škole ili organizatora takmičenja da je učenik osvojio nagradu, Vukova diploma.

Ukoliko je učenik osvojio više nagrada bodovi se ne sabiraju, već se uzima u
obzir samo nagrada sa najviše osvojenih bodova.

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenih po svim osnovama koji se vrednuju za dodelu pomoći učenicima. Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

NAPOMENA: Priznanja za uspeh ostvaren na okružnom i republičkom takmičenju i Vukova diploma, kandidat dostavlja, samo, ukoliko ih poseduje. Na osnovu ove dokumentacije se vrši bodovanje i rangiranje kandidata u okviru definisanih kriterijuma.

 1. OSTVARIVANJE PRAVA STUDENATA NA NAGRADU

Studenti mogu konkurisati za dodelu nagrade Opštine Smederevska Palanka, pod
sledećim uslovima:

 • Da se školuju u viskoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija
  • Da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
 • Da imaju prebivalište na teritoriji Opštine Smederevska Palanka najmanje
  godinu dana, unazad u kontinuitetu od dana raspisivanja konkursa (odnosno
  boravište na teritoriji Opštine Smederevska Palanka za interno raseljena
  lica sa KiM)
 • Da nisu navršili 25 godina života- za studente osnovnih akademskih studija
  i studente osnovnih strukovnih studija, da nisu navršili 27 godina života –
  za studente master akademskih studija, odnosno 29 godina za studente studija
  trećeg stepena

Redosled kandidata za dodelu nagrada studentima prve godine studija prvog stepena, utvrđuje se na osnovu:

 • Opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda, u školskoj 2019/2020. godini,
  ostvarili najmanje prosečnu ocenu 5,00
 • Uspeh ostvaren na takmičenjima koje je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS a prema kalendaru takmičenja i smotri za učenike srednjih škola u ranijem školovanju
 • Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada, objavljeni naučni i stručni radovi

Redosled kandidata za dodelu nagrada studentima druge godine i viših godina studija prvog stepena utvrđuje se na osnovu:

 • Ostvarene prosečne ocene iz prethodnih godina studija, najmanje 8,00. Uspeh iz prethodno završenih godina studija, iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja
 • Uspeh ostvaren na takmičenjima koje je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS a prema kalendaru takmičenja i smotri za učenike srednjih škola u ranijem školovanju
 • Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada,
  objavljeni naučni i stručni radovi
 • Nagrada „Student generacije“ , „Istaknuti student“, „Najbolji student Fakulteta“, „Najbolji student Univerziteta“

Redosled kandidata za dodelu pomoći studentima studija drugog stepena utvrđuje se na osnovu:

 • Ostvarene prosečne ocene iz prethodnog stepena studija, najmanje 8,00
 • Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada, objavljeni naučni i stručni radovi

Redosled kandidata za dodelu pomoći studentima studija trećeg stepena utvrđuje se na osnovu:

 • Ostvarene prosečne ocene iz prethodnog stepena studija
 • Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada, objavljeni naučni istručni radovi
 • Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1.Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinske uprave, ul. Vuka Karadžića 25, Smederevska Palanka)

 1. Fotokopija svedočanstva o završnom razredu srednje škole (samo za studentime prve godine studija prvog stepena)
 2. Potvrda – Uverenje visokoškolske ustanove o upisanoj godini studija i statusa studenta koji se školuje na teret budžeta za školsku 2020/2021. godinu.

4.Uverenje Fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni svih položenih
ispita tokom studiranja do dana raspisivanja konkursa

 1. Fotokopija diplome sa takmičenja ili potvrdu škole iliorganizatora takmičenja da je učenik osvojio nagradu. Fotokopiju diplome „ Student generacije“, „Istaknuti student“ „Najbolji student Fakulteta“ ili „Najbolji student Univerziteta“
 2. Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko kandidat
  poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom
 3. Fotokopiju diplome ili uverenja o završnim osnovnim akademskim studijama sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija sa prosečnom ocenom (samo za studente drugog i trećeg stepena) Ukoliko veći broj kandidata od broja predviđenih za dodelu pomoći ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju ima kandidat koji upisuje višu godinu studija.
  Ukoliko student ima više objavljenih stručnih i naučnih radova uzimaju se u obzirsvi radovi i kumulativno se boduju.

NAPOMENA: Priznanja za „ Student generacije“, „Istaknuti student“ „Najbolji student Fakulteta“ ili „Najbolji student Univerziteta“ i objavljeni naučni i stručni rad kandidat dostavlja, samo, ukoliko ih poseduje. Na osnovu ove dokumentacije se vrši bodovanje i rangiranje kandidata u okviru definisanih kriterijuma.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnici Opštine Smederevska Palanka ili se šalje poštom, s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom prispe na pisarnicu Opštine u roku za konkurisanje. Konkursna dokumentacija dostavlja se na adresu: Opština Smederevska Palanka, ul. Vuka Karadžića 25. Na koverti ispod adrese obavezno napisati: „Konkurs za dodelu nagrade iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2020. godinu učenicima i studentima – mladim talentima“.

Neblagovremene prijave, koje nisu dostavljene na gore navedeni način, neće biti
razmatrane.
O dodeli pomoći odlučuje Opštinsko veće a na predlog Komisije.

Komisija utvrđuje predlog rang liste, na koju svaki kandidat može uložiti prigovor u roku od pet dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine.
Uslovi, kriterijumi i rang liste propisane su Pravilnikom o uslovima za dodelu nagrada učenicima i studentima – mladim talentima.

Komisija će odlučivati o dodeli nagrada mladim talentima na osnovu broja zahteva u okviru raspoloživih sredstava, primenjujući kriterijume bliže definisanih Pravilnikom o uslovima za dodelu nagrada učenicima i studentima – mladim talentima.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 20. 11. 2020. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mail adrese info@smederevskapalanka.rs ili putem telefona 026/317-087  svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 12.00 časova.

U Smederevskoj Palanci 05. 11. 2020. godine

                                                                                                                                                 KOMISIJA za sprovođenje konkursnog postupka: Ana Tučić, Gorica Rajčić i Marija Nikodijević

Post navigation

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.