Palanački Dom zdravlja dobio akreditaciju

1Domu zdravlja u Smederevskoj Palanci Ministarstvo zdravlja dodelilo je akreditaciju, koja predstavlja potvrdu da se u ovoj ustanovi sprovode zdravstveni protokoli po strogim standardima, kakvi važe i u Evropskoj uniji. O tome kako je tekao proces akreditacije, i šta on znači, pre svega za pacijente ove ustanove primarne zdravstvene zaštite, razgovarali smo sa dr Jasminom Stojković, direktorkom Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci.

Palanačke: Zdravstvene ustanove mogu da budu akreditovane na jednu, tri, ili sedam godina. Na koliko je akreditovan palanački Dom zdravlja?

Dr Stojković: Za zadovoljstvom mogu da kažem da je naš dom zdravlja dobio akreditaciju na tri godine, a samo nekoliko poena delilo nas je od sedmogodišnje akreditacije. Mi smo se nadali da ćemo dobiti ovu akreditaciju, ali uvek postoje neke nedoumice, da li smo baš sve kako treba uradili. Moram da javno zahvalim svojim saradnicima, čiji je entuzijazam značajno doprineo pomenutom rezultatu. Mislim da smo ovakav ishod zaista zaslužili.

Palanačke: Šta za Dom zdravlja znači ova akreditacija?  I kakvu će neposrednu korist od toga imati pacijenti?

Dr Stojković: Iskreno da vam kažem, svima  nama koji radimo u ovoj ustanovi akreditacija mnogo znači, a mislim da će mnogo značiti i korisnicima naših usluga. Sama akreditacija predstavlja ocenu kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, najpre od strane spoljnih ocenjivača, ali, takođe i od samih korisnika usluga. Tokom akreditacije postavljeni su određeni standardi, utvrđene su određene procedure koje treba poštovati, i na osnovu toga je ocenjen kvalitet našeg rada. Dobijanjem sertifikata potvrđeno je da mi posao obavljamo onako kako treba. Mi smo u obavezi da pomenute stadarde i procedure i dalje usavršavamo, a ujedno otvorena su nam vrata da konkurišemo za mnoge projekte, za dobijanje sredstava, kako od Vlade, tako i od nevladinih organizacija. Nadam se da ćemo ubrzo dobiti neku donaciju, u vidu opreme, obogaćivanja voznog parka, ili proširivanja prostornih kapaciteta.

Palanačke: Nema mnogo domova zdravlja u Srbiji koji su se uopšte usudili da konkurišu za dobijanje akreditacije.

Dr Stojković: Tako je. Na jednom od inicijalnih sastanaka u Ministarstvu rečeno je da je za pohvalu i sama odluka da se krene u postupak akreditacije. Akreditacija još uvek nije obavezna, i zato mnogi domovi zdravlja u Srbiji još uvek nisu prošli kroz taj postupak. Mi smo od Ministarstva zdravlja prošle godine dobili ponudu, i naš menadžment je odlučio da uđemo u proces akreditacije, da vidimo šta dobro radimo, uočimo gde su propusti, i ispravimo ono što nije kako treba. Drago mi je da smo ovaj proces sa uspehom okončali.

Palanačke: Standardi koje treba zadovoljiti da bi se dobila akreditacija ustanovljeni su prema pravilima koja važe u Evropskoj uniji.

Dr Stojković: Moram da kažem da smo mnogo toga mi već godinama primenjivali. Ono što smo radili, mi smo sada opisali, stavili na papir, uredili, da bude pregledno, i to postavili kao standard. Ništa novo nismo uneli u sistem rada, već smo višegodišnju praksu standardizovali, i sa tim standardima, putem oglasnih tabli i na druge načine upoznali pacijente.  Posebno priznanje dobili smo za organizaciju rada na više lokacija jer naše delatnosti se samo na području grada obavljaju na šest različitih, međusobno udaljenih mesta. To znatno otežava organizaciju rada, a nas su pohvalili da smo uprkos ovoj dislociranosti obezbedili da se na svim lokacijama, u gradu i u selima, sprovode jedinstvene procedure. Mislim da zaposleni daju sve od sebe, kako bi se posao obavljao kako treba. Ono što nam nedostaje, to su materijalna sredstva, odnosno, pre svega, veći prostor za obavljanje naših delatnosti.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *