ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Поступак покретања иницијативе за измену Закона о седиштима и подручјима судова: ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР ОРГАНИЗУЈЕ ПРИКУПЉАЊЕ ПОТПИСА

IMG_0689У једном од претходних  бројева „Паланачких“ објавио сам текст о историји Суда у Смедеревској Паланци, са указивањем на крајњу непримереност и правну нелогичност одредби Закона о седиштима и подручјима судова и јавних  тужилаштва, којим је предвиђено да у Смедеревској Паланци не буде седиште Основног суда, већ да буде Судска јединица Основног суда у Великој Плани.

У том чланку сам навео да је неопоходно покренути  иницијативу, којом би се организовали, како правна струка, тако и сви грађани Општине Смедеревска Паланка за подношење захтева Скупштини  Републике Србије за измену Закона о територијалној мрежи судова, којом би се донела одлука о установљењу Основног суда у Смедеревској Паланци.

Коментари и реаговања, како правне струке, тако и грађана, после објављивања тог текста, били су да је таква иницијатива неопходна и да је ради предузимања  конкретних активности потребно анализирати и објаснити правни поступак.

Стога, овим текстом желим да детаљно објасним правну регулативу којом се иницијатива покреће и читав поступак до доношења одлуке Скупштине Србије.

Поступак за промену или доношење формалног закона регулисан је:

1. Уставом Србије, (Службени гласник РС. 98/2006.)

2. Законом о референдуму и народној иницијативи (Сл. гл. РС бр. 49/94 и 11/98)

3. Законом о Народној скупштини (Службени гласник РС бр. 9/10)

4. Пословником Народне скупштине (Службени гласник РС бр. 20/2012.)

Чланом 107 Устава Републике Србије предвиђено је да право предлагања закона,  других прописа (иницијатива за измену закона) има сваки народни посланик, Влада, или најмање 30.000 бирача, значи грађана са навршених 18 година живота.

С обзиром на то да се наше Општинско руководство није ангажовало у спречавању и  решавању недопустиве ситуације да Смедеревска Паланка, не добије седиште Основног суда и да се за покретање поменуте иницијативе не може очекивати помоћ народних посланика или Владе, принуђени смо да овај проблем, односно иницијативу покренемо поступком који се у нормативном уређењу назива ГРАЂАНСКА или НАРОДНА ИНИЦИЈАТИВА.

Грађанска иницијатива је овлашћење једног дела бирачког тела да покрене  поступак за доношење или промену формалног закона. При томе, а што је веома  битно са аспекта истакнутог проблема Суда у Паланци, Народна скупштина има обавезу да по иницијативи бирача поступи, да иницијативу прихвати уколико је у складу са прописима, да покрене предвиђен  поступак за одлучивање о тој иницијативи и да донесе одлуку у врло кратком року након подношења предлога.

Ради остваривања народне иницијативе, мора да се образује ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР од најмање три члана који имају бирачко право. Иницијативни одбор ће образовати посебне пододборе за прикупљање потписа на одређеним местима (у седиштима Месних заједница, у установама, на јавним местима која ће иницијативни одбор одредити одлуком).

Иницијативни одбор сачиниће предлог за промену Закона о уређењу судова, тако да се из предлога јасно виде разлози  промена, решења која се предлажу, правна аргументација, објективни критеријуми, и све друго што ће уверити надлежни орган, односно Народну скупштину, да предлог треба усвојити. Такав предлог потписују чланови Иницијативног одбора.

Иницијативни одбор доставља предлог Народној скупштини ради обавештења да се за тај предлог прикупљају потписи и пријављује прикупљање потписа Министарству унутрашњих послова, Полицијској станици у Смедеревској Паланци, са обавештењем да ће се на територији општине прикупљати потписи. Потписи грађана стављају се на листу потписника Народне иницијативе, чија је садржина прописана Законом о референдуму и народној  иницијативи. Пријава   Министарству унутрашњих послова подноси се најкасније три дана пре почетка прикупљања потписа, као и место, време и начин прикупљања потписа, и мере које ће Иницијативни одбор предузети ради спречавања евентуалних злоупотреба у вези са прикупљањем потписа.

Прикупљање потписа може да траје најдуже седам дана, рачунајући од дана који је у пријави Министарству унутрашњих послова означен као почетни дан прикупљања потписа. Грађанин се може само једном потписати на листи потписника Народне иницијативе.

На месту где се прикупљају потписи мора бити истакнут, тако да буде доступан грађанима, текст предлога за који се прикупљају потписи, оверен од Народне скупштине и снабдевен пријемним бројем. Када је листа потписника Народне иницијативе сачињена у складу са напред наведеним правилима и прикупљен је потребан број потписа, Иницијативни одбор доставља листу потписника Народне иницијативе Народној скупштини. Надлежни одбор Скупштине проверава да ли је листа потписника Народне иницијативе сачињена у складу са Законом о Народној иницијативи и да ли је прикупљен потребан број  потписа, при чему разматра и евентуалне примедбе грађана на поступак прикупљања потписа.

Ако надлежни одбор Скупштине утврди  да је листа потписника Народне  иницијативе испунила захтеве закона, Скупштина је дужна да о предлогу за који су прикупљени потписи одлучи на начин и по поступку утврђеним Уставном и законом, односно одговарајућим пословником Народне скупштине. Читав овај поступак траје у периоду од 30-60 дана.

2015-06-19-2074Уколико Народна скупштина не прихвати предлог, дужна је да о томе обавести Иницијативни одбор, који, ако сматра да одлука није  донета у складу са прописима и оправданим разлозима, може  поднети  жалбу Врховном касационом суду, који је дужан да по жалби донесе одлуку у року од 15 дана од дана пријема жалбе и та одлука је коначна.

Сматрам  да ће овај сажети приказ нормативне процедуре помоћи да се у Општини  Смедеревска Паланка схвати да та процедура није толико компликовна и неизводљива и да је треба покренути.

Сасвим сигурно постоји  расположење грађана Смедеревске Паланке да се врати седиште  Основног суда, како би се на тај начин омогућио лакши приступ и  заштита права, смањили трошкови и вратило поверење грађана у правосуђе.  Истовремено је неспорно да у Паланци постоји довољан број квалификованих и са енергичном вољом способних људи који би овај поступак спровели савесно и одговорно.

Наравно, за успех овакве иницијативе, осим ваљано спроведеног поступак у складу да законом, треба припремити подршку одговарајућих политичких структура на нивоу Републике, надлежних министарстава, народних посланика и др.

Уколико, за ову акцију руководство Општине Смедеревска Паланка није способно, у ту политичку акцију треба да се укључе сви  грађани Смедеревске Паланке, који у оквиру својих послова, личног ауторитета, контаката са колегама и на сваки други начин, могу да допринесу формирању јасног става код свих надлежних органа да је неопходно вратити устројство Основног суда у Смедеревску Паланку. У овом контексту поменућу представку коју је Високом савету судства доставила  Адвокатска комора Пожаревац, на иницијативу подружнице адвоката Смедеревске Паланке, и да је стигао врло позитиван одговор Високог савета судства, са мишљењем да је неопходно предузети мере да се повећа број судија у општинама у којима тај проблем није  решен  на адекватан начин.  Посебно истичем да је неопходно да се на исти начин огласе и судије, дипломирани правници и сви други грађани у оквиру својих струковних удружења, комора, политичких странака, чиме  би сасвим сигурно допринели формирању објективне политичке и правне свести о томе да је Паланци, неопходно седиште Основног суда.

У супротном, уколико ова иницијатива не успе, Смедеревска Паланка ће наставити са деградирањем, и од града који је имао запажено место у Србији биће доведена до тога да се губи на мапи.

И коначно, као  веома важним сматрам, да је неопходно да се и у Великој Плани  задржи седиште Основног суда, јер би то допринело квалитетнијем функционисању правосудних органа у обе општине, чиме би се грађанима омогућио ефикаснији приступ правди и заштита основних права.

 

Зоран Стојковац, адвокат

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *