ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Пројекат Удружења жена „Фемина“ уз подршку УНДП и Владе Јапана: УСПЕШНО ОРГАНИЗОВАНА ЧЕТИРИ СЕМИНАРА

SN857094Едукативна компонента пројекта „Јачање локалних капацитета да одговори на потребе жена у ванредним ситуацијама“ обухватила је четири семинара који су реализовани у периоду август-септембар. Три семинара била су посвећена стицању знања о пружању психосоцијалне подршке у ванредним ситуацијама, док је један био посвећен ангажовању волонтера у ванредним ситуацијама.

Циклус семинара о психосоцијалној подршци подразумевао је следеће семинаре: „Психосоцијална подршка женама у ванредним ситуацијама“, „Ванредне ситуације као фактор ризика за повећање насиља над женама“ и „Психологија у заједници и ванредне животне околности“, а тема четвртог семинара је била „Координација волонтера/ки у ванредним ситуацијама са освртом на родни аспект“.

Важност тема везаних за психосоцијалну подршку огледа се у томе што овај вид подршке подразумева подршку емоцијама људи у ванредним ситуацијама, будући да овакви кризни догађаји, када се људи суочавају са различитим врстама губитака, изазивају различите реакције и остављају негативне последице на психичко и физичко здравље преживелих. С друге стране, психосоцијална подршка често остане на маргинама у таквим ситуацијама, јер је у фокусу физичко спашавање и збрињавање угрожених особа. Важност ове теме се огледа и у томе што психосоцијалну подршку могу да пружају и непрофесионалци, али под условом да су за то обучени. Такође, психосоцијална подршка потребна је женама и у случају да буду изложене мушком насиљу, а ванредне ситуације управо погодују ескалацији насиља. На то је експлицитно указао и УНДП у својим извештајима истичући да се ради пре свега о партнерском и сексуалном насиљу. Да би се пружила адекватна психосоцијална подршка битно је препознавање насиља, разумевање механизама насиља и знања о начину на који треба приступити овом проблему.

Управо један од основних концепата психологије у заједници, грани психологије, је тај да поред професионалаца и обучени непрофесионалци могу успешно да пруже психосоцијалну подршку и помоћ и да тако буду драгоцени у катастрофама. Семинар посвећен овој теми је полазницама омогућио боље разумевање утицаја катастрофа изазваних људским и природним факторима, емотивних реакција људи, и разлика између „уобичајених“ и патолошких реакција, и указао на последице по ментално здравље како преживелих, тако помагача. Важност ове теме огледа се у томе што је омогућила разумевање контекста у коме се пружа психосоцијална подршка и указала на нужност интерсекторског приступа у одоговору на кризне догађаје у заједници.

То што је један семинар посвећен волонтерима, у односу на три из домена психосоцијалне подршке, ни у ком случају није значио да је ова тема мање важна. Штавише, у свим ванредним ситуацијама се надлежне институције умногоме ослањају на рад волонтера који се ангажују за различите послове. Због важности волонтерског рада на семинару је било речи о карактеристикама и општим принципима волонтерског рада, правном оквиру за волонтирање, вредностима волонтерског рада, како у смислу масовности и универзалности, тако и у смислу економског и друштвеног значаја. Током семинара су живо дискутована искуства учесника/ца и у волонтерским ангажманима и у организовању волонтерских акција. Притом, идентификовани су и најчешћи изазови у раду са волонтерима у ванредним ситуацијама и могућа решења, а посебно су истицани примери добре праксе у раду са волонтерима. Закључак је да координација волонтерима није нимало једноставан и лаган посао као што се то обично мисли. Семинар је управо имао за циљ да укаже на то да су за рад са волонтерима потребна знања и вештине из домена волонтерског менаџмента, па се пажња на семинару посебно посветила коришћењу расположивих ресурса за успешно организовање волонтерских акција, односу између волонтера/ки и запослених у институцијама које их ангажују и улоге координатора и супервизора волонтера/ки у организацији њиховог рада.

SN857086Сви одржани семинари допринели су усвајању нових знања о основама пружања психосоцијалне подршке, бољем разумевању потреба угрожених, али и помагачима који пружају различите видове помоћи у кризним ситуацијама. С обзиром на то да су семинари били интерактивни, истовремено су пружили простора за размену искустава и мишљења међу полазницима што је и самим полазницима било веома важно. Семинари су код полазника/ца истовремено евоцирали сећања на прошлогодишње поплаве и ону из 1999. године, подстакли на размишљање о ванредним ситуацијама уопште, а закључак у коме су сви били сагласни је тај да је неопходно радити на превентиви.

За организатора семинара и носиоца пројекта, Удружење жена „Фемина“, сви одржани семинари дали су допринос у унапређењу контаката са локалним иснтитуцијама и њиховим представницима (школе, здравстрвене установе, сектор МУП-а за ванредне ситуације), омогућили упознавање са стањем у нашој локалној заједници када се ради о капацитетима за заштиту и спасавање, указали на недостатке који се тичу и самог законодавног оквира у овој области. Увид у ситуацију на локалу ће бити потпунији када буду обрађени резултати анкетирања о искуствима жена током прошлогодишње поплаве, а које је спроведено у градском насељу које је било поплављено прошле године.

Сви семинари реализовани су захваљујући подршци Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Владе Јапана.

 

Ана Стојановић, координаторка пројекта

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *