Rokovi u upravnim postupcima za vreme Vanrednog stanja

Stranke u postupcima pred državnim organima i lica kojima su poverena javna ovlašćenja, za vreme vanrednog stanja, ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim u skladu sa zakonima kojima se određuje opšti ili posebni upravni postupak.

Dostavljena pismena obaveštenja sa rokovima upravnih radnji koja se ne mogu produžiti, a koja su izvršena tokom vanrednog stanja, smatraće se izvršenim 15 dana od prestanka vanrednog stanja.

Rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, smatraće se isteklim 30 dana po prestanku vanrednog stanja.

Propisani rokovi za izjavljivanje pravnog sredstva protiv usmenog rešenja nadležnog organa,  donetog u primeni hitnih mera radi sprečavanja širenja virusa korona, počinju da teku od prestanka vanrednog stanja.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.