ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Саопштење Адвокатске коморе Србије о прекиду штрајка

310233_1Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници одржаној 22.01.2015., на основу члана 66 Закона о адвокатури („Службени гласник РС4 31/2011, 24/2012 – ОУС) и чланова 8 и 33 Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) и одлуке Скупштине Адвокатске коморе Србије број 15-1 /2015 од 16.01.2015. једногласно је донео :

ОДЛУКУ

 

Престаје протест обуставом рада адвоката који је отпочео дана 17.09.2014. на основу одлуке Скупштине Адвокатске коморе Србије број 895-3/2014 од 13.09.2014.

Одређује се почетак рада адвоката почев од понедељка, 26.01.2015. године.

Образложење

Полазећи од одлуке Скупштине Адвокатске коморе Србије о прихватању Споразума број 15- 1/2015 од 16.01.2015. којом су прихваћени Споразум са усаглашеним текстом измена Закона о јавном бележништву, Закона о промету непокретности, Закона о ванпарничном поступку, Закона о наслеђивању и Породичног закона, закључен између стручних тимова Адвокатске коморе Србије и Министарства правде од 08.01.2015., и одлучено да престане протест обуставом рада адвоката након ступања на снагу усаглашених измена напред наведених закона, Управни одбор Адвокатске коморе Србије јс у поступку извршења ове одлуке утврдио:

-да је Народна скупштина Републике Србије дана 21.01.2015. усвојила усаглашене измене Закона о јавном бележништву, Закона о промету непокретности, Закона о ванпарничном поступку, Закона о наслеђивању и Породичног закона;

-да су усвојене измене Закона о јавном бележништву, Закона о промету непокретности, Закона о ванпарничном поступку, Закона о наслеђивању и Породичног закона објављене у „Службеном гласнику РС“ број 6/2015 од 22.01.2015.;

-да усвојене измене Закона о јавном бележништву, Закона о промету непокретности, Закона о ванпарничном поступку, Закона о наслеђивању и Породичног закона ступају на снагу 23.01.2015.

Ступањем на снагу измена Закона о јавном бележништву, Закона о промету непокретности, Закона о ванпарничном поступку, Закона о наслеђивању и Породичног закона испуњени су услови за доношење одлуке о престанку обуставе рада адвоката на територији Републике Србије.

Почетак рада адвоката одређује се за 26.01.2015. као први радни дан након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву, Закона о промету непокретности, Закона о ванпарничном поступку, Закона о наслеђивању и Породичног закона.

Ову одлуку доставити адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије, судовима, јавним тужилаштвима, органима управе, објавити на интернет страници Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у саставу АК Србије, а јавност Србије о почетку рада адвоката и на други погодан начин.

 

 

Председник Адвокатске коморе Србије

Драгољуб Ђорђевић, адвокат

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *