Saopštenje Advokatske komore Srbije: ODGOVOR MINISTRU PRAVDE SELAKOVIĆU

310233_1Gospodine Selakoviću,

Advokatsku komoru Srbije obavestile su sve advokatske komore u njenom sastavu da ste im  danas 22.10.2014. uputili pojedinačne pozive za sastanke u različitim terminima, kako bi sa svakim predstavnikom advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije pregovarali ponaosob. O ovim pozivima je odmah obavešten i Upravni odbor Advokatske komore Srbije koji je zauzeo jedinstven stav o kome Vas obaveštavamo:

Pozdravljamo Vašu nameru da održite sastanak sa ciljem da se reše problemi sa kojima se suočavamo.

Međutim, moramo da Vas podsetimo na sledeće:

Protest advokata sa obustavom rada sprovodi se na osnovu odluke Skupštine Advokatske komore Srbije broj 895-3/2014 od 13.09.2014.god., u kojoj su navedeni zahtevi advokata Srbije. Tačkom III ove odluke, ovlašćen je Upravni odbor Advokatske komore Srbije da nastavi pregovore sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom pravde radi otklanjanja razloga protesta. Tačkom IV iste odluke, ovlašćen je Upravni odbor Advokatske komore Srbije da može doneti odluku o daljem toku i obustavi protesta, a tačkom V da su advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije dužne da preduzmu mere i postupke za sprovođenje ove odluke.

Odlukom Kongresa advokata u Srbiji od 8.10.2014. Kongres advokata je u celosti ostao kod odluke Skupštine Advokatske komore Srbije od 13.09.2014.god. i zahtevao je da se njeno sprovođenje nastavi bez ikakvih izmena sve do ispunjenja postavljenih zahteva. Tačkom III ove odluke, odlučeno je da će advokaturu Srbije u pregovorima predstavljati predsednici Advokatske komore Srbije i advokatskih komora u njenom sastavu i Upravni odbor Advokatske komore Srbije, kao legalni i legitimni organi koji uživaju podršku članova Advokatske komore Srbije.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na vanrednoj sednici održanoj dana 15.10.2014. god. doneo odluku da se nastavlja protest advokata sa obustavom rada na celoj teritoriji Republike Srbije u neizmenjenom obliku, u svemu u skladu ca odlukima Skupštine AK Srbije  i Kongresa advokata.

Nakon ovoga, održan je i protestni skup advokata ispred Vlade Republike Srbije dana 20.10.2014. god. na kome je prisustvovalo više od 4.000 advokata iz cele Srbije što je dodatno potvrdilo rešenost advokature da istraje u svojim zahtevima.

Prema napred navedenom, smatramo da je održavanje sastanaka u formatu koji ste predložili, protivan odlukama Skupštine Advokatske komore Srbije i Kongresa advokata Srbije, jer se na pojedinačnim sastancima sa predstavnicima komora u sastavu Advokatske komore Srbije ne može ništa postići, a gubi se puno vremena.

Jedini legitimni pregovarači na strani advokature su, a prema napred navedenim odlukama i aktima Advokatske komore Srbije, Upravni odbor Advokatske komore Srbije, predsednik Advokatske komore Srbije i predsednici svih komora u sastavu. Vaš predlog za održavanje pojedinačnih sastanaka sa advokatskim komorama u sastavu Advokatske komore Srbije ne smatramo dobronamernim, te posebno ukazujemo da niko, pa ni ministar pravde, nema ovlašćenje da sprečava Advokatsku komoru Srbije da obavlja Ustavom Srbije i Zakonom o advokaturi utvrđene nadležnosti, niti da se meša u unutrašnju organizaciju advokature u Srbiji koja je utvrđena Zakonom o advokaturi i Statutom Advokatske komore Srbije.

Predlažemo da u cilju efikasnosti, ukoliko Vam je iskreno do pregovora, zakažemo jedan sastanak koji bi bio održan u prostorijama Advokatske komore Srbije u Dečanskoj 13, u prisustvu javnosti (sredstava javnog informisanja), jer advokatura nema šta da krije i na kome bi advokaturu Srbije predstavljao, pre svega, Upravni odbor Advokatske komore Srbije na čelu sa predsednikom Advokatske komore Srbije i predsednicima svih advokatskih komora, u sastavu i u delegaciji koju mi sami u okviru ovih organa organizujemo i ovlastimo.

 

Predsednik Advokatske komore Srbije

Dragoljub Đorđević, advokat

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.