Saopštenje Advokatske komore Srbije

310233_1Povodom štrajka advokata u našu redakciju je stiglo saopštenje Advokatske komore Srbije koju u celini objavljujemo:

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE

Dečanska 13,11000 Beograd, Srbija Telefoni: +381 11 32-39-072, Fax: +381 11 32-32-203 e-mail: a.k.srbiie^gmail.com. komora@sbb,rs

Broj: 654-2/2014

23.06.2014.

Advokatska komora Srbije, povodom odluke Skupštine Advokatske komors Srbije od 22.06.2014.

22.06.2014.o organizovanju protesta upozorenja sa obustavom rada daje sledeće

SAOPŠTENJE

Protest upozorenja sa obustavom rada advokata na celoj teritoriji Srbije se organizuje u trajanju od tri dana i to 25.06., 26.06. i 27.06.2014. godine zbog:

  1. Drastičnog povećanja poreskih obaveza advokata u 2014. godini (od 50% do 150%), što direktno ugrožava egzistenciju najvećeg broja advokata u Republici Srbiji;
  2. Sužavanja polja delatnosti advokature zbog donošenje raznih zakonskih propisa kojima se brojni poslovi oduzimaju iz nadležnosti advokature i poveravaju beležnicima, medijatorima, posrednicima u prometu nepokretnosti, raznim pravnim klinikama, centrima za socijalni rad n dr.;
  3. Povećanja poreskih obaveze bez konkretnih razloga koji bi to opravdavali, u uslovima nepostojanja inflacije, smanjenja platežne moći stanovništva, nemogućnosti normalnog rada u uslovima reorganizacije pravosuđa, kolapsa privrede, opšteg rasta nezaposlenosti i teškog ekonomskog stanja u zemlji;
  4. Načina utvrđivanja poreskih obaveza na osnovu neadekvatnih i nedovoljno određenih kriterijuma koji se neujednačeno primenjuju na teritoriji Republike Srbije;
  5. Višegodišnjeg ne plaćanja obaveza države prema advokatima i izbegavanja države da ovo pitanje sistemski reši;
  6. Neadekvatnog tretmana advokata prilikom obavljanja njihovih poslova od strane sudova, tužilaštava, policijs i organa uprave;
  7. Neefikasnog postupanja organa krivičnog gonjenja u slučajevima napada na advokate.

Skupština Advokatske komore Srbije je preporučila advokatima da svoje poreske obaveze uredno izmiruju u iznosima određenim rešenjima iz 2013. do konačnog postizanja sporazuma u vezi sa razlozima protesta.

Skupština je preporučila Upravnom odboru Advokatske komore Srbije da, imajući u vidu i tešku ekonomsku situaciju i opadanje platežne moći stanovništva, donese odluku o smanjenju Tarife o nagradama i naknadama troškava za rad advokata.

Skupština je naložila Upravnom odboru Advokatske komore Srbije da pokrene inicijativu za izmenu Zakona o sudskim i administrativnim taksama, radi smanjenja istih kako bi se građanima omogućio lakši pristup pravdi.

Skupština je ovlastila Upravni odbor Advokatske komore Srbije da u cilju otklanjanja razloga protesta, ako se u pregovorima sa nadležnim ministarstvima ne postigne zadovoljavajuće rešenje, može doneti odluku o radikalizaciji protesta sa dužim vremenskim trajanjem.

fdfd

 

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.