ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Саопштење Адвокатске коморе Србије

310233_1Поводом штрајка адвоката у нашу редакцију је стигло саопштење Адвокатске коморе Србије коју у целини објављујемо:

АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Дечанска 13,11000 Београд, Србија Телефони: +381 11 32-39-072, Fax: +381 11 32-32-203 e-mail: a.k.srbiie^gmail.com. komora@sbb,rs

Број: 654-2/2014

23.06.2014.

Адвокатска комора Србије, поводом одлуке Скупштине Адвокатске коморс Србије од 22.06.2014.

22.06.2014.о организовању протеста упозорења са обуставом рада даје следеће

САОПШТЕЊЕ

Протест упозорења са обуставом рада адвоката на целој територији Србије се организује у трајању од три дана и то 25.06., 26.06. и 27.06.2014. године због:

  1. Драстичног повећања пореских обавеза адвоката у 2014. години (од 50% до 150%), што директно угрожава егзистенцију највећег броја адвоката у Републици Србији;
  2. Сужавања поља делатности адвокатуре због доношење разних законских прописа којима се бројни послови одузимају из надлежности адвокатуре и поверавају бележницима, медијаторима, посредницима у промету непокретности, разним правним клиникама, центрима за социјални рад н др.;
  3. Повећања пореских обавезе без конкретних разлога који би то оправдавали, у условима непостојања инфлације, смањења платежне моћи становништва, немогућности нормалног рада у условима реорганизације правосуђа, колапса привреде, општег раста незапослености и тешког економског стања у земљи;
  4. Начина утврђивања пореских обавеза на основу неадекватних и недовољно одређених критеријума који се неуједначено примењују на територији Републике Србије;
  5. Вишегодишњег не плаћања обавеза државе према адвокатима и избегавања државе да ово питање системски реши;
  6. Неадекватног третмана адвоката приликом обављања њихових послова од стране судова, тужилаштава, полицијс и органа управе;
  7. Неефикасног поступања органа кривичног гоњења у случајевима напада на адвокате.

Скупштина Адвокатске коморе Србије је препоручила адвокатима да своје пореске обавезе уредно измирују у износима одређеним решењима из 2013. до коначног постизања споразума у вези са разлозима протеста.

Скупштина је препоручила Управном одбору Адвокатске коморе Србије да, имајући у виду и тешку економску ситуацију и опадање платежне моћи становништва, донесе одлуку о смањењу Тарифе о наградама и накнадама трошкава за рад адвоката.

Скупштина је наложила Управном одбору Адвокатске коморе Србије да покрене иницијативу за измену Закона о судским и административним таксама, ради смањења истих како би се грађанима омогућио лакши приступ правди.

Скупштина је овластила Управни одбор Адвокатске коморе Србије да у циљу отклањања разлога протеста, ако се у преговорима са надлежним министарствима не постигне задовољавајуће решење, може донети одлуку о радикализацији протеста са дужим временским трајањем.

fdfd

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *