Saopštenje Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije: HITNO ZAUSTAVITI KRIVOLOV PREPELICA  

VABILICADruštvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije saopštilo je da je 1. avgusta 2014. počela još jedna sezona lova na grlicu i prepelicu. Oni navode da već imaju saznanja da se u lovu na prepelicu, kao i svake godine, koriste (Zakonom o lovstvu nedozvoljene) magnetofonske vabilice.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije želi da sarađuje sa inspektorima za lovstvo i tužilaštvima u sprečavanju i iskorenjivanju masovnog krivolova. Krivolovci pustoše u avgustu i septembru naše oranice, livade, pašnjake i polja, i opasno prete populacijama prepelica koje preleću Srbiju. Zbog toga molimo sve naše članove, prijatelje, ljubitelje prirode, pecaroše, poljočuvare i savesne lovce, da bez ustezanja prijave svaki slučaj nalaza vabilice (koja radi ili ne radi) nadležnom inspektoru za lovstvo ili našem „Timu za borbu protiv krivolova“ na e-mail stopbrirdcrime@gmail.com. Podaci koji su potrebni su: datum, lokacija (ukoliko je moguće sa geografskim koordinatama), fotograffija ili zvučni zapis, odnosno izvor odakle se saznalo za navedenu pojavu.

Ornitolozi navode da je upotreba magnetofonskih vabilica postala skoro jedino sredstvo pomoću koga se love neke ptice, naročito u lovovima koji se, za lovce-turiste organizuju na prepelice, guske i patke. Vabilice ostaju uključene tokom noći i zore, i zvukom ljubavnog zova mužjaka u svoju neposrednu okolinu privlače veliki broj prepelica koje se zaustavljaju da bi se odmorile na seobi. Lovci ih masovno ubijaju baš oko ovakvih sprava. Zbog mogućnosti nesrazmerne štete na populaciji, ovakve sprave, kao i još neke metode, predstavljaju akt krivolova i njihova upotreba je podložna sankcijama. Društvo u svom saopštenju navodi da se, apsurdno, vabilice mogu kupiti na puno mesta u Srbiji, te da je institucionalna kontrola ovakvih aktivnosti u mnogome zakazala.

Oni iznose i informaciju da je populacija prepelica u Srbiji u gorem stanju nego ikada, i da se i dalje smanjuje kao posledica ugrožavanja staništa i prekomernog lova.

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.