Saopštenje za javnost Advokatske komore Srbije: NASTAVLJA SE PROTEST SA OBUSTAVOM RADA  

310233_1Upravni odbor Advokatske komore Srbije dana 08.11.2014. nakon izjašnjavanja svih advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije povodom predloga sporazuma o preduzimanju aktivnosti u cilju prevazilaženja problema, na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi («Službeni glasnik RS» 31/2011, 24/2012-OUS), članova 8, 33 Statuta Advokatske komore Srbije («Službeni glasnik RS» 85/2011, 78/2012, 86/2013) daje

S A O P Š T E NJ E

Advokatska komora Srbije nastavlja protest sa obustavom rada.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije konstatuje da je pozitivno što su započeli pregovori između advokature Srbije i Ministarstva finansija i da je pozitivno što je Ministarstvo finansija uočilo i prihvatilo kao osnovane zahteve advokature Srbije u pogledu poreskog položaja advokata. Pozitivno je i to što je Ministarstvo finansija ocenilo da su poreske obaveze advokata u 2014 godini povećene na nezakonit način i bez ikakvih ekonomskih pokazatelja. Zato advokatura Srbije ukazuje da predloženo povećanje do 10% u ukupnom iznosu za sve poreske obaveze u 2014 u odnosu na 2013 godinu može biti predlog koji će u pregovorima između Advokatske komore Srbije i Ministarstva finansija dovesti do prihvatljivog rešenja nastalog problema, s tim da nema osnova za bilo kakvo uslovljavanje i postavljanje ultimatuma prekidom protesta advokata obustavom rada.

Odlukom Skupštine Advokatske komore Srbije od 13.09.2014. poreski položaj advokata je samo jedan od zahteva advokata i to treći po redu.

Polazeći od odluke Skupštine Advokatske komore Srbije od 13.09.2014. kojom je poreski položaj advokata samo jedan od protestnih zahteva, kao i činjenice da predmet predloženog sporazuma je isključivo ovaj zahtev, to se rešavanje ovog zahteva ne može vezivati za prekid obustave rada advokata dok se ne reše i ostali zahtevi iz odluke Skupštine Advokatske komore Srbije od 13.09.2014. a čije rešavanje u nadležnosti Ministarstva pravde, koje izbegava da one zahteve koji su iz njegove nadležnosti reši sa advokatima.

Zbog iznetog, Advokatska komora Srbije želi da pitanje poreskih obaveza advokata reši sa Ministarstvom finansija, kao nadležnim ministarstvom u što kraćem roku, jer su se za to stekli realni uslovi, a ostale zahteve želi da reši sa Vladom Republike Srbije, jer Ministarstvo pravde, do sada nije pokazalo ni najmanje volje za rešenje problema.

 

POTPREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

Zoran Jevrić, advokat

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.