Uskršnja poslanica patrijarha Irineja

irinej_01_1604Patrijarh srpski Irinej čestitao je vernicima uskršnje praznike, uz poruku da se posebno moli za braću i sestre na Bliskom istoku i u Ukrajini, sa željom i molitvom da se razagna tama greha koja se nadvila nad njima i da se prosvetli um i duša sejačima mržnje prema svetom pravoslavlju.

Vaskrs je praznik svepravoslavnog jedinstva i svehrišćanskog zajedništva, poručio je patrijarh pozivajući, u ime Hrista, na jedinstvo i slogu u Crkvi.

I R I N E J po milosti Božjoj pravoslavni Arhiepiskop pećki, Mitropolit beogradsko-karlovački i Patrijarh srpski, sa svim Arhijerejima Srpske Pravoslavne Crkve – sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete Crkve: blagodat, milost i mir od Boga Oca, i Gospoda našega Isusa Hrista, i Duha Svetoga, uz radosni VASKRŠNJI pozdrav: HRISTOS VASKRSE! VAISTINU VASKRSE!

Danas je proleće dušama našim: Hristos iz groba kao sunce zasija, Mračnu buru grehova naših odagna. Njega pesmom veličajmo jer se proslavi! (Pashalna bogoslužbena pesma). Kada posle duge i hladne zime grane rano proleće, celokupna priroda i tvorevina Božja obraduje se suncu, njegovim toplim zracima i njegovoj energiji koja sve i sva, bez razlike, obasjava i greje. Tada sve slavi Gospoda, Davaoca sunca i proleća. Tako i mi, braćo i sestre i draga deco duhovna, posle ledene i užasne zime greha – osobito posle ubistva Bogočoveka Isusa Hrista na Velik Petak, na Golgoti – videvši danas Hrista Vaskrsloga, radosno kličemo i pojemo: Danas je proleće dušama našim! Hristos – Sunce života sa Istoka – iz groba vaskrse i zasija! Mračnu buru grehov naših odagna! Njega pesmom veličajmo jer se proslavi! Zato smo danas radosni, zato zajedno sa anđelima na nebesima i sa svim ljudima ovoga sveta likujući pevamo: Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt porazi i onima u grobovima život darova. Među mnogim izrazima kojima crkveni pesnici veličaju Hrista Vaskrsloga, zapažamo i naziv Proleće. S pravom Ga tako nazivaju jer Gospod Isus Hristos jeste Proleće našeg novog života. To nije slučajna pesnička konstrukcija. Tu nije reč o proleću kao godišnjem dobu, već je posredi duboko poimanje smisla i značenja proleća kao početka, novog života prirode i svega u njoj. Do Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, odnosno do Njegovog prethodnog silaska u ad, bili smo u okovima greha i smrti, u adu preispodnjem. Smrt je gospodarila nad nama. Sišavši u grob, On razruši ad, pokida okove greha i smrti i oslobodi nas. Objašnjavajući bogočovečansku tajnu silaska Hrista Spasitelja u grob, Njegovog boravka u njemu i Njegovog Vaskrsenja, sveti apostol Pavle likujući pita: Smrti, gde ti je žalac? Ade, gde ti je pobeda? U tajni Vaskrsenja, odnosno u tajni Vaskrsloga Gospoda Hrista, sadržana je naša pobeda nad grehom, smrću i đavolom. Zato je  bilo potrebno da Hristos postane Emanuil što znači – Bog sa nama, tojest da uzme na Sebe svu našu ljudsku prirodu i da je nerazdeljivo i nesliveno, sjedini sa božanskom prirodom u jednoj i jedinstvenoj bogočovečanskoj Ličnosti Svojoj. Da kao Bogočovek pobedi adamovski greh neposlušnosti Bogu i Ocu i satre posledice prvorodnoga greha. Bogočovek Hristos, a ne samo Bog ili samo Čovek, pobedi satanu, greh i smrt! Tu tajnu pobede Gospod je najavio i prilikom kušanja, posle Njegovoga krštenja u reci Jordanu, rekavši: „Idi od mene, satano, jer stoji napisano: Gospodu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedinome služi” (Mt. 4, 10). Podsećajući vas na ove jevanđelske istine, pozivamo vas da danas, na dan Vaskrsenja, budemo istinski i suštinski pričasnici novog i večnog Života, novog i večnog Proleća, Hrista Gospoda. „Neka danas, niko ne plače zbog greha i sagrešenja, jer oproštaj iz groba zasija”, uzvikuje sveti Jovan Zlatoust. Neka se više niko ne boji smrti jer nas od nje oslobodi Spasitelj, Koji krsnom smrću Svojom ugasi smrt i oslobodi one nad kojima je ona vladala. Mi danas slavimo Hrista Vaskrsloga. Slavimo smrt smrti, slavimo razrušenje ada, slavimo početak novog života, slavimo Uzročnika svega toga, Jedinog Blagoslovenog i Proslavljenog u vekove vekova. Na istini Vaskrsenja Hrista Spasitelja, Koji je Vaskrsenjem iz mrtvih Sebe položio, ne samo kao krajeugaoni kamen Crkve Svoje, već i vere svih nas koji se krstismo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, utemeljena je sva naša vera, i nada, i ljubav. Mi verujemo i ispovedamo Njega „Koji je vaskrsao  treći dan, po Pismu”. Bez Vaskrsloga Hrista Gospoda, naša vera ne bi samo bila prazna već bi se i raspršila poput mehura od sapunice. Sveti apostol Pavle, koji je na poseban način dožive Istinitog i Vaskrslog Gospoda Isusa Hrista, zaključuje: „Ako Hristos ne vaskrse, uzalud je vera naša” (IKop. 15, 17). To je iskustvena vera Apostola narodâ i Crkve Hristove. Neka bi dao Bog da i mi, iskusivši danas Hrista Vaskrsloga, smelo i bez straha pevamo: Hristos vaskrse! Za razliku od apostola Pavla, drugi sveti apostoli, koji su doživeli strahotu Velikog Petka, kao i svete žene mironosice, na drugačiji način su doživeli Vaskrsenje Hristovo. Na vest da je Hristos vaskrsao i da se javio Kifi, tojest apostolu Petru, i „nekima od žena”, obuze ih strah i trepet, a neki posumnjaše. Umest radosti i vere, njih obuze strah i sumnja. U sumnji u vest, da je Učitelj vaskrsao, najdalje je otišao sveti apostol Toma koji bez mnogo razmišljanja reče: „Dok ne vidim rane od klinova i ne metnem prst u rane od klinova, neću verovati.” Ništa čudno i neobično, ako se ima u vidu kroz kakve su duhovne borbe i stradanja prošli sveti apostoli! Strašni sud Velikog Petka, sud nad Bogočovekom Hristom, ostavio je još strašnije posledice na svetim apostolima i onima, koji su išli za Njim i koji su se nadali, da će ih On osloboditi okova rimskog ropstva. Njihova nada i njihova vera bila je ugrožena dok sagledali strašno sudilište nad Njim, dok su gledali kako nemilosrdni i surovi čovek, sudi i na krst raspinje Učitelja njihovog i Čovekoljubivog Spasitelja sveta. Strah iznutra i strah spolja, strah od Sinedriona, od Pontija Pilata, od Judejâ, strah odasvud! Strah je obuzeo učenike i apostole i oni se raziđoše na sve strane kao ovce bez pastira. Znajući dobro njihova srca, njihove strahove i njihove pomisli, Gospod dolazi među njih javljajući im, da je vaskrsao i poručuje im: „Ne bojte se, ja pobedih svet” (Jn. 16, 33), i: Ne budite neverni nego verni! Danas On dolazi i nama, braćo i sestre, uplašenima i preplašenima. Uplašenima od globalnog svetskog poretka i besporetka, od velikih i malih inkvizitora, a i od novih Pilata, koji ponovo sude i presuđuju istini i pravdi, i ponovo prete Golgotom, nasleđu Božjem na zemlji. I nama On poručuje danas: Ne plašite se! Ja sam s vama i pobedih svet! Verom prepoznajući u Njemu Pobednika svakoga greha i svake nepravde i smrti, ohrabrimo se i ne plašimo se onih koji, ne znajući šta čine, još pitaju: šta je Istina? Mi pak, iskusivši Vaskrsloga Gospoda kao Istinu nad istinama, danas, sabrani oko Njega na duhovnom Sionu slavimo Ga i veličajmo, jer Mu dođoše „sva bogoprosvećena svetila sa Zapada, od Severa i mora, i od Istoka deca Njegova, slaveći Ga kroz vekove”. „Danas je dan Vaskrsenja, ozarimo se toržestvom!” kliče crkveni pesnik i dodaje: „Zagrlimo jedni druge, recimo braćo i onima koji nas mrze i svima sve oprostimo Vaskrsenjem!” Neka iz naših grla, a pre toga iz naših srca, poteče pesma i slavljenje Hrista koji nas proslavi. Svepobednim i sveradosnim pozdravom Hristos vaskrse! još jedanput pozdravljamo sve vas, draga deco svetosavska u otadžbini i u rasejanju širom sveta. Vaskrs je praznik svepravoslavnog jedinstva i svehrišćanskog zajedništva. U ime Hrista Vaskrsloga pozivamo vas na jedinstvo i slogu u Crkvi Njegovoj. Ko nije u jedinstvu sa Crkvom, koju On steče krvlju Svojom,
nije ni sa Njim, Hristom Gospodom. Bez Hrista nema Crkve, a Crkva nikada nije bez Hrista. Zato van Crkve nema spasenja. Van Crkve je usamljeni, „autonomni”, bezdomni čovek, sa svojom neposlušnošću Bogu i Crkvi, sa svojim egoizmom i protivljenjem Duhu Svetome, poput Adama izgnanog iz raja. Takve ljude Sâm Gospod naziva vratima pakla koja neće nadvladati Crkvu Božju. Posebno pozdravljamo našu stradalnu braću i sestre na Kosovu i Metohiji koji, iako u okovima neslobode, obespravljenosti i diskriminacije, danas sa nama slave pobedu Dobra nad zlom, Života nad smrću, Hrista Vaskrsloga nad demonskim silama tame. Sa istom ljubavlju u Vaskrslom Hristu Gospodu i toplim molitvama danas pozdravljamo i svu našu braću i sestre u Dalmaciji i Lici, na Kordunu, u Baniji, Slavoniji i Baranji. Sa radosnim pozdravom Hristos vaskrse! pozdravljamo svu našu braću i sestre u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hrcegovine, Crnoj Gori, Sloveniji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, naročito ove poslednje koji, na čelu sa svojim nepravedno utamničenim Arhiepiskopom, stradaju za jedinstvo Crkve i za čistotu vere pravoslavne.
Posebno se danas molimo Pobeditelju greha, smrti i ljudske nepravde, za našu u Hristu Gospodu braću i sestre na Bliskom Istoku i u Ukrajini, sa željom i molitvom da svetlost Hristova Vaskrsenja razagna tamu greha koja se nadvila nad njima i da prosvetli um i dušu sejačima mržnje prema svetom Pravoslavlju i ozari ih mirom i svetlošću istine.
Neka Vaskrsli Hristos Gospod pokida okove nepravde, bezakonja i licemerstva kojima sinovi bezakonja okovaše Arhiepiskopa ohridskog i Mitropolita skopskog g. Jovana koga preko nas pozdravlja čitava pravoslavna vaseljena i čitav pravdoljubivi svet.
Molimo se Vaskrslom Hristu Gospodu da vas ljubav Božja uvek i neprestano ispunjava. Još jedanput vas srdačno pozdravljamo sveradosnim vaskršnjim pozdravom:

Hristos vaskrse!

 

 

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.