UŽ „Femina“ realizuje projekat „Novim znanjima do poboljšanja socijalnih usluga za žene“: ODRŽANA DVA SEMINARA

Seminar_Zastitnik gradjanaU okviru projekta „Novim znanjima do poboljšanja socijalnih usluga za žene“ koji realizuje UŽ „Femina“, a finansira Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike održana su dva seminara na temu zastupanja žena pred nezavisnim institucijama u organizaciji ovog udurženja. Seminari su bili namenjeni volonterkama UŽ „Femina“ kako bi stekle nova znanja i veštine i time proširile dijapazon usluga za koje žene mogu da im se obrate.

Na seminaru održanom 22. marta 2014. godine predstavljeni su mandat i aktivnosti institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Predstavnice stručne službe Poverenika Marija Zarić i Danijela Stojimenov, govorile su o pravnom statusu institucije, nadležnostima i dosadašnjim rezultatima rada. Polaznicama seminara, predstavljene su situacije u kojima se mogu obratiti Povereniku i način na koji to mogu da učine. Posebno je bilo reči o primerima diskriminacije žena i postupanju Poverenika u tim slučajevima. Takođe, na seminaru je govorila i Aleksandra Nestorov, koordinatorka Mreže „Žene protiv nasilja“, koalicije specijalističkih ženskih nevladinih organizacija koje pružaju individualnu podršku ženama. Ona je govorila o aktivnostima i iskustvima Mreže u vezi sa podnošenjem pritužbi Poverenici za zaštitu ravnopravnosti na diskriminaciju žena prilikom zapošljavanja.

Nakon praktičnih vežbi za pisanje pritužbi Povereniku, polaznice seminara identifikovale su „on line“ obrazac za zapošljavanje koji sadrži diskriminatorna pitanja i tim povodom Povereniku podnele pritužbu zbog diskriminacije u sferi rada i zapošljavanja.

PZR&Femina_22.3.2014 (9)Na seminaru održanom 5. aprila 2014. godine predstavljeni su mandat i aktivnosti institucije Zaštitnika građana. Ispred ove institucije seminaru su prisustvovali Gordana Grabovica i Lazar Rodić iz Odeljenja za rodnu ravnopravnost ove institucije. Učesnicama seminara predstavili su instituciju Zaštitnika građana, govoreći o nadležnostima, načinu na koji postupa kada primi pritužbu ili po sopstvenoj inicijativi, a na pojedinačnim primerima pokazali su način postupanja od pokretanja do završetka postupka. Akcenat je stavljen na domen nasilja nad ženama, i najčešće probleme sa kojima se suočavaju u ostvarivanju svojih prava, kao i primere institucija prema kojima Zaštitnik građana u tom smislu najčešće ukazuje na nepravilnosti u radu i daje svoje preporuke.

Ispred Mreže „Žene protiv nasilja“ seminaru je prisustvovala Katarina Šišović, pravnica, koja je govorila o iskustvima Mreže u vezi sa obraćanjem Zaštitniku građana i o konkretnim slučajevima klijentkinja.

Naredni seminar u okviru u ciklusa „Zastupanja žena pred nezavisnim institucijama“ biće posvećen instituciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Dobrila Katić

Ana Stojanović

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.