Izložba studentskih radova Dragana Markovića u Galeriji moderne umetnosti

2 (1)OGLEDANJE U  AKCIJI

 

U galeriji moderne umetnosti Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci otvorena je izložba  studentskih radova Dragana Markovića. O njemu i njegovim radova govorila je istoričar umetnosti Slavenka Čišić Urošević. Izložbom „Ogledanje u akciji“ on je prikazao svoje mape i nešto veće „arhitektonske radove“, kao plod samostalnog i timskog rada, nastalih u poslednjih nekoliko godina. Izložbu čini dvedesetak pojedinačnih plakata. Postavka  predstavlja rezultat njegovog ličnog zalaganja i istovremeno presek vlastitog razmišljanja.

-Izložbom kao novim gestom, celina ovog         stvaraoca zadobija svoj istinski poredak-  ocenjuje profesor dr  Petar Bojanić.-Razvrstavanjem radova po poreklu a ne temi, tipologiji ili programu i bez jasnog hronološkog sleda, jasno se uočava dinamičnost dosadašnje autorove profesionalne putanje. U ovom vijugavom putu jasno se ogleda njegov pokušaj da razvije kritički stav prema sopstvenom radu i okolnostima u kojima je taj rad konstruisan.

Prema onome što otvara i objavljuje izložba predstavlja gest kojim celina Markovićevog rada zadobija konture poretka. Zato nju i treba posmatrati kao gest, odnosno kao malu, brzu i manifestaciju akcije kratkog daha. Prikazani radovi po svom poreklu uslovima u  kojima su nastali, razvrstani su u tri grupe: studentski radovi, samostalni i timski konkursni projekti.

-Studentski radovi govore o uticaju mentora dr Ane Nikezić i arhitekte Draga Miljkovića na moje stasavanje i sazrevanje kao studenta arhitekture – otkriva autor Dragan Marković.-U njima se na prvi pogled jasno uočava  razlika u pedagoškom pristupu dvoje nastavnika koji su intenzivnije uobličili moja polazišta, pristupe i razumevanje struke i uloge arhitektonske   intervencije, senzibiliteta i logike njenog uobličavanja.

3Izložba „Ogledanje u ogledalu“ sastoji se od većeg broja panoa. Ona, kako zapaža, dr Ana Nikezić, prikazuje Markovićev samostalan i timski istraživački rad u periodu njegovih master studuija na Arhitektonskom fakultetu. Prikazani projekti, dodaje dr Nikezić, ukazuju na potrebu autora da kroz standardni rečnik arhitektonskog projekta prikaže istraživački proces i način rada.

-Možda najprivlačniji i najdopadljiviji motiv izložbe, ali i mogući rizik njene autentičnosti, jeste reciklirajući duh u kome je svaki od projekata već doživeo premijeru u nekom drugom kontekstu kao deo neke potpuno drugačije  teme – naglašava dr Ana Nikezić.- Ovde svi zajedno dobijaju novi autorski  izraz i novu odgovornost, govoreći o jednoj mladoj i pre svega zreloj ličnosti. Suština nije u isčitavanju svakog pojedinačnog dela, već u razumevanju sveukupne ličnosti autora.

D. Janojlić

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.