ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Огласи - обавештења

Licitacija: PRODAJE SE TRAKTOR MARKE „ZETOR“

VPD “Južni Banat“ doo

Br: 1-140/2018

Dana: 15.05.2018.

Vršac

Na osnovu odluke v.d. direktora VPD “Južni Banat“ doo Vršac, Lukić Veroljuba, od dana 15.05.2018. godine a u skladu sa statutom/ugovorom o osnivanju 23.08.2015. godine.

VPD JUŽNI BANAT DOO VRŠAC

Dvorska 2

26300 Vršac

OGLAŠAVA

prodaju pokretne imovine

metodom javnog prikupljanja ponuda/licitacije

Predmet prodaje je:

Procenjena vrednost:

redni broj naziv procenjena vrednosti u dinarima depozit u dinarima
 

 

 

 

 

1.

TRAKTOR

marka: ZETOR

Tip: 7245BK.8011S

broj šasije: 676000144FB9F1

broj motora:2604920

Snaga: 47,8 Kw

Težina: 4020 kg

Boja: Narandžasta

Godina proizvodnje: 1986.

Stanje: nadprosečno

Radna zapremina: 3594cm³

Broj sati rada: 3560,5mč

Reg oznaka: VŠ AAĐ-25

Datum prve reg. : 12.06.1986god.

 

 

 

 

 

 

406.279,00 dinara

 

 

 

 

 

 

81.255,80 dinara

I

Procenjena vrednosti nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na ma koji drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponudjača prilikom odredjivanja visine ponude.

II

Ponude se dostavljaju na adresu prodavca odnosno na adresu Dvorska 2, 26300 Vršac sa naznakom “ponuda za bager“.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 21.05.2018. godine do 11:45h.

III

Prihvataju se isključivo ponude u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Ponuda – ne otvarati“ na koverti i naznakom da se ponuda odnosi na prodaju Traktora- Zetor.

Neće se razmatrati ponude koje ne sadrže jasno odredjen iznos na koji ponuda glasi, koje se pozivaju na neku drugu ponudu, ponude date pod uslovom, ponude koje se pozivaju na uslove koji nisu predvidjeni u prodajnoj dokumentaciji i oglasu, ponude lica koja nisu položila depozit u predvidjenom roku, kao i ponude koje su date u zapečaćenoj koverti čiji sadržaj ne odgovara propisanom ovim oglasom.

II

Pravo na učešće imaju sva fizička i pravna lica koja izvrše uplatu depozita na tekući račun VPD JUŽNI BANAT DOO VRŠAC, br. 205-180202-63 kod Komercijaln banka.- Beograd, uz naznaku: “Depozit za ponudu za predmet prodaje”. Uplata mora biti izvršena najkasnije 1 (jedan) dan pre dana kada je zakazano otvaranje ponuda.

III

Predmet prodaje se prodaje u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike.

IV

Zapečaćena koverta sa ponudom treba da sadrži:

  • dokaz da je u pitanju ponuda upućena od strane ovlašćenog lica ponudjača (za pravna lica: izvod iz registra, za fizička: fotokopija ili očitana lična karta)
  • potpisana ponuda
  • dokaz o uplati depozita

V

Javno otvaranje ponuda će se održati dana 21.05.2018. godine u 12:00 časova na adresi prodavca VPD JUŽNI BANAT DOO VRŠAC, Dvorska 2, Vršac, uz prisustvo komisije za otvaranje ponuda.

Predsednik komisije za otvaranje ponuda će sprovest javno prikupljanje ponuda tako što:

  1. otvara dostavljene pisane ponude
  2. proglašava najboljeg ponudjača za kupca

VI

Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 radna dana od dana otvaranja ponuda.

Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cenu u ostavljenom roku – gubi pravo na povraćaj depozita.

VII

Porezi i troškovi se dodaju na postignutu kupoprodajnu cenu i padaju na teret kupca.

V

III

Razgledanje predmeta licitacije može se vršiti svakog radnog dana u vremenu od 08 do 18 časova na adresi Vašarište bb, 26300 Vršac.

IX

Sva potrebna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na mob. telefon. 066-10-90-90, 062/804-16-04  kontakt osoba Trusnik Petar.

 

v.d. Direktor

Lukić Veroljub, dipl.ing.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *