Oglašavanje licitacije: BAGER GUSENIČAR FIAT-HITACHI

VPD JUŽNI BANAT DOO VRŠAC

Dvorska 2

26300 Vršac

 

OGLAŠAVA

prodaju pokretne imovine

metodom javnog prikupljanja ponuda/licitacije

 

Predmet prodaje je:

 

Procenjena vrednost:

redni brojnazivprocenjena vrednosti u dinarimadepozit u dinarima
 

 

 

 

 

1.

BAGER GUSENIČAR

marka: FIAT-HITACHI

Tip: EX-215

broj šasije: 205MN-0066

broj motora: IVECO 8065.25.085

Snaga: 107 Kw

Težina: 21500 kg

Boja: Narandžasta

Godina proizvodnje: 1999.

Stanje: havarisan

 

 

 

 

 

 

591.967,00dinara

 

 

 

 

 

 

118.393,40 dinara

Ponude se dostavljaju na adresu prodavca odnosno na adresu Dvorska 2, 26300 Vršac sa naznakom “ponuda za bager“.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 31.01.2018. godine do 11:45h.

Prihvataju se isključivo ponude u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Ponuda – ne otvarati“ na koverti i naznakom da se ponuda odnosi na prodaju Bagera guseničara.

Predmet prodaje se prodaje u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike.

Javno otvaranje ponuda će se održati dana 31.01.2018. godine u 12:00 časova na adresi prodavca VPD JUŽNI BANAT DOO VRŠAC, Dvorska 2, Vršac, uz prisustvo komisije za otvaranje ponuda.

Sva potrebna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na telefon. 013/830-923  VPD ‘’Južni Banat’’ doo Vršac, Dvorska 2.

 

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.