Pljačka i uništavanje „Goša-Fabrika šinskih vozila“ doo iz Smederevske Palanke

739697b3-2944-491e-824b-84e10792bc71-normalU ime mnogobrojnih radnika „Goša-fabrika šinskih vozila“ iz Smederevske Palanke nad kojima se vrše neviđeni pritisci i koji trpe najbezobzirnije ucene koje narušavaju njihovo dostojanstvo, moram ukazati javnosti na samo jedan segment postupaka kojima se pljačka i uništava naša fabrika. Bez obzira što je „Goša-FŠV“ privatizovana 2007. god. od strane Slovačke firme „ŽOS“ nikome ne daje za pravo da na ovakav vulgaran način baca u blato sve ono što su predhodne generacije godinama predano stvarale.

Odmah na početku da kažem da ne bismo želeli da izneto dobije bilo kakvu političku konotaciju već da nadležni i svi zajedno stanemo (u ovom slučaju) u odbranu zakona i same fabrike.

Radnici „Goša-FŠV“ doo već više od dve godine pokušavaju da preko najviših državnih organa spre-če sprovođenje bezakonja u fabrici koje je u domenu privrednog,finansijskog, pravnog i socijalnog kriminala. Rukovodstvo svakodnevno krši radnička prava i nanosi štetu fabrici, dobavljačima, kooperantima pa i samoj državi, što se ogleda :

 1. kroz pljačkanje države (neplaćanjem poreza i doprinosa).
 2. kroz nanošenje štete javnim preduzećima kao npr.

a) Železnicama Srbije zbog nezavršavanja poslova dobijenih od Vlade Srbije kao pomoć (iz budžeta) za podsticanje proizvodnje u 2012. g. (za popravku putničkih vagona, koji nisu popravljeni), a finansijska sredstva su utrošena,

b) zbog prijavljivanja nepostojećih kvarova na osiguranim mašinama i uređajima  i nezakonite naplate računa (od blizu 3,8 miliona dinara) za popravke lažnih kvarova, pri čemu  je oštećena ne samo osiguravajuća kuća „Dunav osiguranje“doo već i budžet Srbije.

 1. nesavesno i nečasno poslovanje sadrži znatan broj tačaka i vidljivo je:

a) po oduzimanju poslova od strane matične firme „ŽOS“ za izradu teret.vagona za „Žel.Makedonije“(iako je taj posao dobijen zajedno sa „Goša-FŠV“ doo), čime je našoj fabrici pa i samoj državi uskraćeno oko šest miliona eura.

Kakav je to licemeran odnos matične firme „ŽOS“ prema privatizovanoj firmi „Goša-FŠV“, kada su poslovi (koji su nam oduzeti) ustupljeni firmama van grupacije „ŽOS“, a radnici „Goša-FŠV“ su ostavljeni bez posla. Ako tome dodamo da je država (Ministarstvo rada) besmisleno davalo saglasnost rukovodstvu fabrike da može upućivati radnike na plaćena odsustva u 2014. g. (u periodu od 135 radnih dana – šest meseci) onda je jasno da o egzistenciji radnika i njihovih porodica niko nema razumevanja.

b) po nezakonitom sklanjanju finansijskih sredstava od cca. 1,35 miliona eura (za isporučene teretne vagone za Republiku Srpsku i vrata putničkih vagona za Iran) čime je naneta ogromna šteta: dobavljačima i kooperantima (neplaćanjem isporučene robe i pruženih usluga), a radnici su bukvalno pokradeni jer im se isplata zarada uskraćuje već 31 mesec.

c) po blokadi računa fabrike (preko 400 miliona dinara) koja je stalna već više god. i svakim danom se uvećava,

d) po otvaranju ćerke firme „Goša-RSC“ doo (za samo 1000 dinara osnivačkog kapitala) sa otvorenim računima na lažnim adresama u okolnim selima Azanja i Bašin, a nije slučajnost ni da su u Nadzorni odbor udomljeni samo direktor Sektora i korumpirani predsednici sva tri sindikata.

e) po nepoštovanju ugovora po osnovu dobijenih podsticajnih sredstava Vlade Srbije za zapošljavanje novih radnika, jer su novoprimljeni radnici otpuštani posle najduže 11 meseci  rada. To je banalni atak na državu i njene građane.

f) isplaćivane su i devizne dnevnice pojedincima iako službeni put u inostranstvo nije ni obavljen,

g) uvezena polovna roba iz Slovačke (AK baterije za putničke vagone) je pokušana da se ugradi kao nova u vagone za JP „Železnice Srbije“ što je vrhunac obmane javnih preduzeća pa i države Srbije.

Na osnovu gore navedenog može se zaključiti o kakvoj se tu savesti i časti radi!

 1. obespravljivanje i diskriminacija zaposlenih takođe sadrži više tačaka a izraženo je:

a) kroz neoveravanje zdravstvenih knjižica (već 15 meseci). Radnici koji boluju (ili članovi njihovih porodica) od najtežih bolesti se ucenjuju da potpišu prelaznicu u ćerku firmu „Goša-RSC“ doo da bi im se overile zdravstvene knjižice. Kakav je ovo gnusni čin i šta proizilazi iza toga jasno je svim radnicima! To je direktno oduzimanje prava zaposlenima na preventivno lečenje, što povlači za sobom veće troškove (kasnije) kako zaposlenima tako i državi. Isplatili se takva nazovi ušteda po bilo kom osnovu.

b) Poslodavac i u situaciji uskraćivanja isplata zarada iskazuje svoju bahatost selektivnim i uvećanim isplatama (samo podobnim radnicima), a vrhunac je isplata stimulacija krajem 2015. g. i do više desetina hiljada dinara (dir.sektora, šefovima i preds.sindikata),

c) kroz sistem isplata zarada koji nije transparentan radnicima apsolutno nije jasno dokle se sa isplatama zarada uopšte stiglo,

d) kroz neispunjenje obaveza prema radnicima koji odlaze u penziju,

 • doprinosi za PIO (koji nisu regulisani) im se kasnije uplaćuju i to na minimalnu osnovu, a ne na obračunatu zaradu (bruto-neto) čime su na najprostiji i legalizovan način pokradeni (jer će im biti umanjene penzije),

e) kroz nezakonito umanjenje dnevnica radnicima (sa 25 eura na 17,5 eura) za rad u inostranstvu, iako im nisu obezbeđena tri obroka, a umanjivane su im i mesečne realizacije (za 20%) bez obzira što su poslati na obuku. Na insistiranje takva umanjenja su obustavljena, ali sredstva radnicima nisu nadoknađena.

f) kroz neuplaćivanje mesečnih kreditnih obaveza radnika, iako su im rate redovno odbijane preko obračunskih lista, pa je trošak zaračunavanja bankarskih zateznih kamata prebačen na teret radnika,

g) vrhunac cinizma je što se navodno zbog pozitivnog alko-testa radnicima prvo da otkaz u „Goša-FŠV“, a posle se radnici ucene i vrate na posao, ali u ćerku firmu „Goša-RSC“ pri čemu gube sve benificije po osnovu radnog staža, otpremnina itd.

h) majke male dece se šikaniraju, prvo se ucenjuju da prihvate otpremninu pa im se onda takva ponuda stopira da bi se zatim smenile sa radnog mesta. Konkretno lice sa 7. stepenom obrazovanja se zlonamerno prebacuje da radi poslove za koji je predviđen 4-5 stepen obrazovanja.

i) kroz zabranjivanje sindikalnog organizovanja, ucenjivanje i neosnovano raskidanje radnog odnosa članovima sindikata ,

j) radna mesta se dele po principu poslušnosti, a ne po stručnosti i zasluzi pa veliki broj radnika napušta Fabriku. Neposlušni se smenjuju, a poslušnima se dodeljuju bolja radna mesta za koja nisu kvalifikovani,

k) česte promene radnih mesta (samo radi smanjivanja l. koeficijenata), neosnovana davanja otkaza i primena drugih vidova prisile su samo deo metoda koje rukovodstvo koristi u zaštiti svoje poslovne nesposobnosti i ličnih interesa. U takvoj svojoj bahatosti rukovodstvo ima saglasnost najviših organa u državi dok zaposleni nemaju nikakvu zaštitu i trpe najgnusnije torture.

 1. nanošenje štete fabrici zarad ličnih interesa je toliko bahato jer:

– generalni direktor koji je pozajmio od dobavljača 10.000 eura (zbog ženidbe sina), dug nije vratio lično, već su sredstva refundirana preko Fabrike (na ime plaćanja računa za uslugu koja nije uopšte izvršena), a izvršni direktor investira u kupovinu na desetine hektara zemlje, koju je ogradio i podigao zasade voća.

Da li je to moguće u ovom vremenu, kad se u Fabrici isplaćuju plate samo delimično (30-80% mesečno)?

Pitanje zašto se ovakvim rukovodstvima (iako su prijavljena ) i koja rade uglavnom u sopstvenom interesu, ne zabrani dalje nezakonito delovanje je postavljeno nadležnima odavno jer sa takvima nema progresa tj. napretka !!!

Pravo u fabrici je apsolutno pogaženo, a pravna lica koja treba da brane prava iz radnog odnosa i štite fabriku to ne rade (jedni su korumpirani, a drugi su zaplašeni). Na taj način rukovodstvo „Goša-FŠV“ je obezbedilo zakonsku zaštitu za svoje postupke i ne preza da bahato krši zakone na svakom koraku. Organizacija Fabrike i međuljudski odnosi su na najnižoj lestvici od osnivanja Fabrike.

Ako se država zalaže za poštovanje prava i pošten rad, onda ne razumemo nezainteresovanost onih kojima smo dali poverenje da štite zakon i interese države i radnika. Zar je moguće da razna ministarstva kojima smo se obraćali nisu htela sprečiti uništavanje Fabrike u začetku? Sada je možda suviše kasno!

Razumemo mi tešku situaciju u državi, ali zašto je izostala zaštita Fabrike i zaposlenih (iako su na rubu opstanka i egzistencije), a stimuliše se neposlovnost i nečasnost privatnih firmi?

Radnike „Goša-Fabrika šinskih vozila“doo iz Smederevske Palanke ne interesuju politička razmimoilaženja i ne žele da remete započete reforme, već je njihova želja da rade i da svojim radom oporave Fabriku, a ne da ih u tome sprečavaju nečasni i korumpirani.

Naš apel za pomoć se ne odnosi na raskid privatizacije (u ovom teškom vremenu), već da se uvedu korektni poslovni odnosi i da se spreče dalja nepoštovanja zakona u našoj Fabrici, a slična je situacija po mnogim fabrikama širom zemlje.

Na kraju treba reći da je žalosno što su „Goša-FŠV“ kao gigant i jedini proizvođač putničkih vagona u staroj Jugoslaviji na ovakav način uništena. Kroz „Goša-FŠV“ je prošla plejada vrhunskih stručnjaka (inženjera, tehničara i mnogo drugih stručnih i časnih radnika) i sigurno je svima žao zbog uništenja Fabrike koja je bila brend i prepoznatljiva širom sveta.

 

Smederevska Palanka, 30. 03. 2016. g.                         Zoran Dragićević

 

 

 

You may also like...

4 Responses

 1. smed026 kaže:

  Sve je to tačno Gospodine Dragićeviću,…..ali!!Shvatite jednu stvar,Goša FŠV u vidu davnih vremena i državnog vlasništva je prošlost.Firma je privatna,i jednostavno može im se.Ako Vam se ne sviđaju uslovi rada,dajte otkaz,i tražite novi posao.Da se radi doveka u Goši,i tu sačeka i penzija,i ta je priča davna prošlost.Radnu knjižicu u ruke,i u potragu novog posla,kratko i jasno.Da Vas moli neko da ostanete da radite,pogotovo privatnik,neće…to imajte na umu..;)

 2. 30RJ kaže:

  Kao prvo Zoran Dragićević nije radnik fabrike već više od 2,5 godine a i većina stvari nije tačna. Dobio je otkaz jer je pretio i vredjao radnike koji nisu hteli da ga podrže. Bio je direktor nabavke i proizvodnje. Dok je bio na vlasti sve je bilo u redu a posle smene zbog brljotina se brine za radničku klasu koja ga nije podržala da postane direktor fabrike i da država otkupi fabriku od stranaca – koji kreten. Maltretirao nas je sve redom u proizvodnji, Napravio je i sindikat i ucenjivao ljude da mu pristupe i tu je isto pukao jer je falsifikovao prijave. Mašine nam nisu radile dok je on ugovorao posao na strani, kupio je mašinu kao direktor nabavke koja ne radi a onda je tužio firmu i traži tu mašinu kao odštetu i tvrdi da ne vredi taj novac za koji je kupljena već vredi 1/3 cene. Od takvih mi je muka. Radim u fabrici i dalje i smatram da treba da dopuni članak sa svojim zaslugama koje su dosta doprinele situaciji. Nema Zorane više zlatnog rudnika za tebe i tvog pajtosa i deljenja stimulacijama tvojim prijateljima koji te potom podržavaju kao „radničku majku“ – nama ostalima si bio maćeha.
  Lične sukobe sa tvojim bivšim kolegama ostavi na stanu i skini nam se jednom sa grbače jer si pokazao svojim postupcima koliko zapravo voliš fabriku.
  Kao čovek si nula i povuci se u svoju jazbinu i ostavi nas na miru. I na kraju sa kojim pravom posle svega što si uradio i tužio fabriku tražiš da se vratiš u nju? Koji je tvoj moral?

 3. učitelj Bransim Bransim kaže:

  Da li da ti se obratim sa „gospodine smed026“ ili sa „gospodine ljudska krvopijo“ ili ne? Mislim da ti više odgovara ovo drugo, jer si se sam tako okvalifikovao! Da li je moguće da u sebi gajiš toliko cinizma i toliko zlobe? Objasni to bliže: „Firma je privatna i jednostavno može im se“?!? Da li je moguće? A zašto je privatizovana i ko je „kvasac“ toj priuvatizaciji, prevedeno na srpski – OTVORENA PLJAČKA I OTIMANJE! Znači – ti si jedan od hiljade pljačkaša i rušenje države i nacije! Nije li otvereni zverski (ne ljudski!) cinizam, kada kažeš; „—ako vam se ne sviđaju uslovi rada, dajte otkaz i tražite novi posao“!!! A gde da ga nađe, u takvoj istoj nekoj drugoj „Goši“ koju su „usrećili“ isto takvi „pametnjakovići“ kao što si ti? A kada da otkaz- za koje pare će kupiti deci hleb za doručak ili ručak? Prema tome, ti i takvi su zaslužili direktan METAK U ČELO!

 4. Zoran Dragićević kaže:

  NO COMENT, na hrabri nepotpisani komentar „30RJ“, ali moram reći da je sve navedeno „NEISTINA“ , sem da sam dobio neosnovani otkaz kao drugi predsednik sindikata.Tu funkciju sam prihvatio jer je nedugo pre toga prvi predsednik sindikata takođe dobio otkaz što je nečuveno.
  Namera je da ostalu javnost Srbije upoznam sa nečasnim, neposlovnim i kriminalnim radnjama koje rukovodstvo fabrike sprovodi na štetu svih nas pa i građana Srbije.
  Sadašnje aktivnosti rukovodstva „Goša-fšv“doo nisu normalne, u svakom slučaju su apsolutno nezakonite i kad tad će biti podvrgnute sudu pravde.
  Da li neko trezven može da opravda nezakonite postupke u „Goša-fšv“ (gde čak nije ni sve obuhvaćeno), sem korumpiranih zarad ličnih interesa. Vreme od početka 2014 god. svakim danom potvrđuje postupke rukovodstva.
  Polemisati dalje na tu temu je beznačajno sem da navedem da ako ima ijedna navedena neistina spreman sam da snosim sve zakonske konsekvence, pa čak i za sve optužbe na moj račun u komentaru 30RJ.
  Žalosno je što za gore navedeno svi znamo i što podržavamo prevarantne i korumpirane, pa samim tim nismo „ŽRTVA“ već smo „SAUČESNIK“ u pljačkanju i uništavanju fabrike

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.