Intervju sa dr Snežanom Pavićević kandidatom DS za predsednika Opštine: VODIM POZITIVNU KAMPANjU  

2 (2)– Ja se nisam kandidovala iz želje za dominacijom, imam želju, a imam i energiju da na svim mogućim poljima, naravno uz saradnju stručnih ljudi iz našeg grada, doprinesem da da Smederevska Palanka procveta, da se poboljšaju uslovi života svih stanovnika naše opštine – ističe naša sagovornica

 

Dr Snežana Pavićević, kandidat Demokratske stranke za predsednika Opštine, po zanimanju je lekar-pedijatar. Medicinski fakultet i specijalizaciju završila je u Beogradu. Zaposlena je u Dečijem dispanzeru, a već četiri godine obavlja dužnost načelnika ove službe. Majka je dvoje dece.

Palanačke: Vi ste veoma uspešan lekar-pedijatar, koji uživa poverenje pacijenata, kao i njihovih roditelja. Šta vas je navelo da uđete u politiku?

Dr Snežana Pavićević: Ja volim svoj poziv. Oduvek sam znala da ću biti pedijatar. Smatram, međutim, da je došlo vreme kada svojim angažovanjem mogu da doprinesem da naša opština ide u pozitivnom pravcu. Na osnovu iskustava sadašnjeg rukovodstva lokalne samouprave, svesna sam da ima i onih stvari na koje se teško može uticati, ali, kao žena, uložiću svu svoju energiju u reševanje problema opštine u kojoj živimo.

Palanačke: Vi ste kandidat Demokratske stranke, koja već osam godina, u koaliciji, rukovodi našom opštinom. U kom smislu će vaš angažman, ukoliko postanete predsednik Opštine, biti u kontinuitetu sa dosadašnjim rukovođenjem opštinom?

Dr Snežana Pavićević: Tokom proteklih osam godina, koliko DS ovde rukovodi lokalnom samoupravom, urađeno je zaista mnogo, naročito ako imamo u vidu spoljašnje prilike, ekonomske i političke. Smatram da je potrebno uložiti još više energije. Naravno, potreban je zajednički rad više ljudi, stručnjaka iz različitih oblasti – koji mogu značajno da doprinesu pozitivnim promenama u različitim oblastima javnog života u našoj opštini. Ukoliko budem izabrana, za početak, posvetiću se poboljšanju higijenskih uslova, odnosno čistoće grada.

Palanačke: Zdravstvena politika je jedna od tema koje su veoma aktuelne. Ekonomske prilike u našoj zemlji uslovljavaju da ljudi budu uskraćeni za neke zdravstvene usluge. Kakva je platforma Demokratske stranke kada je reč o zdravstvu u Srbiji?

3 (2)Dr Snežana Pavićević: U programu Demokratske stranke za celokupnu teritoriju naše zemlje u osnovi je pristupačnost zdravstvene zaštite. To znači da primarna zdravstvena zaštita mora biti pristupačna svakom čoveku, nezavisno od toga gde živi, koje je nacionalnosti, boje kože ili uzrasta. Ovome treba dodati da se Demokratska stranka zalaže da primarna zdravstvena zaštita bude dostupna i onima kojima poslodavci ne uplaćuju doprinose, koji nemaju overene zdravstvene knjižice. Problemi u dostupnosti zdravstvene zaštite, u stvari, ljude najviše pogađaju. Razume se, ima još puno dodatnih problema koji su u vezi sa navedenim. Počev od dugog čekanja na neke intervencije, nemogućnosti ostvarivanja timskog odnosa lekar-medicinska, sestra-pacijent, jer je zbog normativa iz Republike, prema kojima je smanjen broj zdravstvenih radnika, otežan ili onemogućen onakav rad za kakav smo mi edukovani. Mislim da je taj problem vidljiv za svakoga ko radi u zdravstvu. Naravno, veoma je značajno i povezivanje primarne zdravstvene zaštite sa ustanovama sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite. Pacijent koji dobije uput za pregled kod specijaliste, na sekundarnom nivou, mora da prođe veoma komlikovanu proceduru zakazivanja i dobijanja uputa za najviši, tercijalni nivo, da bi u neku specijalizovanu zdravstvenu ustanovu otišao na pregled. Postoji, naime, jedan period čekanja na zakazani pregled, a taj period je nekada prilično dug. To pacijentima, a naročito starijim licima ili onima koji žive sami, veoma otežava lečenje. Mnogi nisu ni fizički spremni da pređu sve te faze upućivanja i zakazivanja. Nekada je potrebno otiću u Beograd, da bi se zakazao termin pregleda kod lekara, a vrlo retko se pregledi mogu zakazati telefonom. U programu je Demokratrske stranke da i ove zdravstvene usluge, na sekundarnom i tercijalnom nivou budu dostupnije, odnosno da se manje čeka. Postoji više načina da se to sprovede. Od otvaranja posebnih šalter-punktova, do uspostavljanja direktne komunikacije lekara ili sestre iz primarnog doma zdravlja, sa sestrama ili lekarima u ustanovi u kojoj se zakazuje pregled. Tako bi pacijenti bili pošteđeni pomenute komplikovane procedure. Pacijentu je dovoljno teška njegova bolest. Ne treba ga dodatno opterećivati komplikovanim i tromim porocedurama.

Palanačke: Problemi koje ste naveli osećaju se i na lokalnom novou. Na primer, kada je reč o dostupnosti zdravstvenih usluga, naročito u mestima u kojima u ambulantama samo jednom nedeljno boravi lekar. Pomenuli ste da je u korenu tog problema stroga republička normativa, zbog koje u mnogim zdravstvenim ustanovama nedostaje medicinaki kadar. Da li platforma zdravstvene politike Demokratske stranke nudi rešenje ovog problema?

Dr Snežana Pavićević: Mi na lokalnom novu nemamo mogućnosti da povećamo broj zaposlenih zdravstvenih radnika. I to je jedini razlog zbog koga u pojedinim mestima u našoj opštini dostupnost zdravstvenim uslugama nije na onom nivou kakav bismo mi želeli. Dakle, zbog smanjenog normativa aktuelne republičke vlasti, mnoga mesta naše opštine nemaju lekara svakodnevno. Sve što je do nas, obezbeđeno je. Postoje ambulante, postoji i volja, ali mi sa postojećim brojem zaposlenih, ne možemo da radimo onako kako smatramo da treba.

Palanačke: Potrebno je, dakle, da se promeni zdravstvena politika na republičkom nivou.

Dr Snežana Pavićević: Upravo tako. Potrebno je da se primeni porgram Demokratske stranke na području Srbije.

Palanačke: Šta stoji u programu Demokratske stranke kada je reč o zdravstvu u našoj opštini?

Dr Snežana Pavićević: Na lokalnom novu je veoma važno da populacija bude zdrava. U programu Demokratske stranke je da se promovišu zdravi stilovi života, to jest da se posebna pažnja obrati na preventivni rad. Preventivnim radom se smanjuje broj obolelih, naročito od teških nezaraznih bolesti, kao što su karcinomi, a svedoci smo da su ova oboljenja veoma česta u našem gradu. Potrebno je poboljšati i seksualno obrazovanje, edukaciju na nivou osnovnih i srednjih škola. Znači, postoji puno planova za promociju zdravog života.

Palanačke: Naša opština realizuje i program finansiranja veštačke oplodnje, u koji će biti uključeni parovi koji imaju reproduktivne probleme…

Dr Snežana Pavićević: To je veoma značajna stvar. Ovde ima mnogo parova koji ne mogu da imaju dece. Ovim programom je predviđeno, a to je i stavka u budžetu, da parovima do 44 godine starosti, koji se leče od steriliteta, bude omogućena barem jedna besplatna veštačka oplodnja.

Palanačke: Ono što, čini mi se, ide ruku pod ruku za zdravstvom, to je socijalna politika. Ako budete izabrani za predsednicu Opštine, na koji način ćete pokušati da pomognete socijalno najugroženijem stanovništvu?

Dr Snežana Pavićević: Mi moramo da brinemo o svim socijalno ugroženim ljudima. Vrlo je važno da opština nastavi da finansijski i na druge načine pomaže socijalno ugroženom delu sanovništva. Zbog ekonomske situacije u našoj zemlji, ima dosta gladnih ljudi, onih koji su stambeno i materijalno ugroženi. Dakle, opština mora da nastavi sa socijalno odgovornom politikom.

Palanačke: Ono što nam svima nedostaje su investicije. Znamo da se u prethodnom periodu opštinsko rukovodstvo trudilo da privuče investitore, ali nam je takođe poznato i na kakve je teškoće nailazilo. Na koji način ćete vi pokušati da privučete investitore?

Dr Snežana Pavićević: Sadašnji predsednik Opštine je u više navrata ukazivao na veliku opstrukciju, koju su sprovodili politički neistomišljenici na uštrb interesa građana. Ja mislim da je veoma važno da bude investicija, jer naš grad mora da živne. Mislim da treba pronaći  investitore koji će ulagati u već postojeće fabrike, ali takođe i investitore koji će investirati u turističke resurse naše opštine. Smederevska Palanka je mesto veoma pogodno za razvoj turizma, počev od banje koju imamo, jezera…

Palanačke: Naša opština je, zahvaljujući urađenom projektu, jedina južno d Save i Dunava dobila sredstva za realizaciju programa komasacije. Taj će se program realizovati u više faza. Smatrate li da bi trebalo i dodatnim merama ohrabriti ljude da se vraćaju u sela, na napuštena poljoprivredna gazdinstva?

Dr Snežana Pavićević: To je vrlo važno. Mora se pomoći poljoprivrednicima da zapuštene obradive površine ponovo obrađuju, kako bi poljoprivreda značajnije učestvovala u dohotku naše opštine. Treba ohrabriti mlade da se bave poljoprivredom.

Palanačke: Naš je grad više puta tokom svoje istorije ugrožen poplavom. Obezbeđena su sredstva i uskoro započinje realizacija projekta zaštite od poplava na koritima Jasenice i Kubršnice. Ukoliko budete izabrani za predsednika, da li ćete se truditi da se sistem za odbranu od poplava dodatno unapredi?

Dr Snežana Pavićević: Da se zaštita unapredi, ali i da se sistemi za odbranu od poplava održavaju.

Palanačke: Ukoliko bi vas neko pitao – zbog čega da glasa za vas, šta biste mu odgovorili?

1 (4)Dr Snežana Pavićević: Ja se nisam kandidovala iz želje za dominacijom. Imam želju, a imam i energiju da na svim mogućim poljima, naravno uz saradnju stručnih ljudi iz našeg grada, doprinesem da izađemo iz ove krize na što bezbolniji način, i da Smederevska Palanka procveta, da se poboljšaju uslovi života svih stanovnika naše opštine.

Palanačke: Na osnovu ovoga o čemu smo do sada pričali, stiče se utisak da vi vodite jednu pozitivnu kampanju. Mislite li da će se tako ponašati i vaši politički protivnici?

Dr Snežana Pavićević: Mislim da svako treba da izloži svoj plan i program i način na koji misli da ga ostvari. O takozvanim „prljavim“ kampanjama ništa ne znam. Nisam ja u toj priči.

Palanačke: Da li želite da o nečemu govorite, što nije bilo obuhvaćeno mojim pitanjima?

Dr Snežana Pavićević: Pomenula bih naš program obrazovanja. Najpre, Demokratska stranka smatra da i srednjoškolsko obrazovanje treba da bude obavezno. Obrazovano društvo je prosperitetno društvo. Takođe, Demokratska stranka će se zalagati da mladi ljudi, koji su završili fakultet, stekli zvanje mastera, magistra ili doktora nauka odmah budu zaposleni, tako što će država, tokom prve godine njihovog rada kod poslodavca, obezbediti sredstva za plate, u visini republičkog proseka, i doprinose. Time će se doprineti da mladi ljude ostanu u zemlji.

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *