Održana 23. sednica Skupštine opštine

DSC05521Na 23. sednici Skupštine opštine odbornici su većinom glasova doneli Odluku o izmenama i dopunama Odluke o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Ove izmene tiču se obaveznog prečišćavanja otpadnih voda, koje pravna ili fizička lica moraju da preduzmu, pre nego što ove vode dospeju u kanalizaciju. Doneta odluka precizira kako parametre, tako i iznose novčanih i drugih  kazni, koje će biti primenjivane ukoliko pravna ili fizička lica ne smanje količinu opasnih i zagađujućih materija u otpadnim vodama na propisanu meru, pre nego što ih puste u kanalizacioni sistem.

Većinom glasova odbornika doneta je i Odluka kojom se usvaja Godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2014. godinu. Odbornici su usvojili i Predlog programa za korišćenje sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine za tekuću godinu, koji treba da odobre republički organi uprave, predlog Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine, i predlog Programa monitoringa nivoa komunalne buke na teritoriji palanačke opštine za 2014. godinu.

DSC05523Skupština opštine je usvojila predlog Programa za sanaciju divljih deponija na području opštine za tekuću godinu, a odbornici su, tokom rasprave, ukazali na neophodnost formiranja manje deponije na području opštine, i stalnog monitoringa, kojim bi se sprečilo nekontrolisano odlaganje otpada, koje je u poslednje vreme učestalo. Predsednik Skupštine opštine informisao je odbornike da je u toku posao u vezi sa pronalaženjem pogodne lokacije za pomenutu deponiju.

Odbornici su usvojili Predlog programa dezinsekcije na teritoriji opštine za 2014. godinu, kao i Izveštaj JKP „Opštinska groblja“ za prošlu godinu.

V.Đ.

 

 

You may also like...

1 Response

  1. Yinze kaže:

    genako se SNS ne ukljuci u rujesne ovih na vlasti, koji su upropastili sve sto se moze upropastiti, uskoro će mo doživeti kolaps. Pogledajte ulice na Koloniji kuda je prošla kanalizacija, čiji priključak uzgred za 800e niko ne želi, i biće Vam jasno kolika je njihova briga za Temerin. Spasavajte nas od Demokrata i Socijalista ako boga znate.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.