Održana 52. sednica Opštinskog veća

DSC05784Sadržaj prve tačke 52. sednice Opštinskog veća bio je razmatranje izveštaja o izvršenju budžeta Opštine u prva tri meseca 2014. godine.  Ovu tačku je, po okončanju današnje sednice, prokomentarisao predsednik Opštine Smederevska Palanka, Radoslav Milojičić Kena, koji je između ostalog rekao:

-Usvojili smo izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Smederevska Palanka, za period od 1. januara do 31. marta tekuće godine – rekao je Milojičić. – Naravno, nismo zadovoljni izvršenjem budžeta, ali izvršenje je 70 procenata u odnosu na planirano, što znači da nam nedostaje 30 procenata, što nije mali iznos, ali je dobra stvar što su 70 procenata prihodi, a 69 procenata rashodi, tako da smo u nekom malom plusu. Zaista nam nedostaje onaj novac koji nam je Vlada Republike Srbije oduzela, smanjenjem  poreza na zarade sa 12 na 10 procenata, a to je nekih 78 miliona na godišnjem nivou, što je velika cifra za Opštinu Smederevska Palanka.

Članovi Veća usvojili su predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za tekuću godinu.  Ovaj program  prethodno je dobio saglasnost  nadležnog ministarstva, tako da će posle današnje sednice Veća biti upućen i  odbornicima Skupštine opštine na konačno usvajanje.

U daljem radu usvojen je i predlog Odluke o raspolaganju, pribavljanju i otuđenju, stvari u javnoj svojini Opštine Smederevska Palanka, saglasno novim zakonskim odredbama, precizira se način pribavljanja i otuđenja dobara koje ne pripadaju građevinskom, poljoprivrednom zemljištu, ili zemljištu pod šumom kojim raspolaže Opština.

Članovi Veća razmatrali  su i izveštaj o radu JKP „Vodovod“, kao i predlog Odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju ovog preduzeća za 2013. godinu. I ovu tačku prokomentarisao je predsednik Opštine:

-Veliki je problem to što od 100 procenata vode koliko proizvede JKP „Vodovod“, skoro 55 odsto su gubici, zbog dotrajale vodovodne mreže, pucanja cevi i drugih velikih problema – naglasio je Milojičić. – Od ostatka, koji se distribuira građanima, „Vodovod“ naplati sedamdeset odsto. Situacija je ne samo u Palanci, nego u celoj državi katastrofalna. Kada je reč o ekonomskoj situaciji, mogu da zamislim kako će ove velike mere popularnog Aleksandra Vučića uticati na sve nas, smanjenje penzija, smanjenje davanja porodiljama, sve će to da se negativno odrazi, na svaki budžet.

Predsednik Opštine prokomentarisao je i tačku dnevnog reda koja se ticala zaključenja ugovora o humanom uništavanju pasa lutalica:

-Doneli smo odluku da zaključimo ugovor sa jednom kućom, koja će se baviti tim stvarima i uklanjati pse na human način. Odvoziće ih iz Smederevske Palanke i smeštati u azile. To, naravno, košta, ali moramo se izboriti sa tim – rekao je Milojičić naglašavajući da će i komunalna inspekcija u vreme sajmova poljoprivrednih mašina i alata, subotom, kada je buvljak, i u dane Krstovdanskog vašara morati da se pozabavi ovim problemom i utvrdi ko donosi i ostavlja pse u našem gradu.

Opštinsko veće donelo je i Zaključak o angažovanju zaposlenih iz javnih preduzeća i ustanova za rad na poslovima naplate poreza na imovinu i drugih javnih prihoda i na poslovima evidentiranja podataka o obveznicima lokalnih javnih prihoda.

NASLOVNA FOTOGRAFIJA (4)-Neke zaposlene u javnim preduzećima i ustanova koji nemaju dovoljan kapacitet posla uposlićemo pri Opštinskoj upravi – rekao je Milojičić. – Njihovim radom rukovodiće načelnik Opštinske uprave. Naša opština ima velika dugovanja, ali i preko 300 miliona dinara realnih potraživanja. Ukupna potraživanja su oko 700 miliona, koliko građani i preduzeća duguju lokalnoj samoupravi. Ima potraživanja koja su nerealna, jer su se firme ugasile i nemate prosto od koga da naplatite, ali naplativo je 300 miliona, a to je nama četvrtina budžeta. Niko se ne bavi naplatom ovih potraživanja, svi dođu u opštinu i traže platu. Naravno, ta plata treba pre svega da se zaradi. Moraćemo da krenemo ažurnije u naplatu. Naravno da će naplata imati socijalnu crtu, socijalni karakter. Nećemo vršiti prisilnu naplatu od ljudi koji su u zaista teškoj egzistencijalnoj situaciji, ili koji su socijalni slučajevi i ne mogu to da plate, za razliku od Vlade Srbije koja ne pravi razliku, već Aleksandar Vučić seče struju ljudima koji imaju petoro dece, u porodicama u kojima niko ne radi.

Članovi Veća utvrdili su i Predlog odluke o visini naknade za rad u nadzornom odboru. Isplata ovih naknada ubuduće će zavisiti od ostvarenja plana. Ukoliko plan bude ostvaren od 80 do 100 procenata, naknada će biti u visini odborničkog honorara, a ukoliko je izvršenje plana, recimo, 70 procenata, naknada će biti 70 odsto naknade koju primaju odbornici u SO, itd. Takođe, članovi Veća zaključili su da ove naknade treba da budu redovno izmirivane.

U okviru dopunske tačke dnevnog reda, čije razmatranje su usvojili na ovoj sednici, članovi Veća su, saslušavši obrazloženje direktorke Centra za socijalni rad Slađane Crnomarković, usvojili Predlog odluke o pristupanju izradi projekta formiranja regionalnog centra za pružanje terapeutskih i savetodavnih usluga porodicama koje su u krizi.

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.