Održana prva sednica Privremenog organa u Smederevskoj Palanci: PREDSEDAVAO NIKOLA VUČEN, ZA SEKRETARA IMENOVANA DANKA BOGUNOVIĆ

U Maloj sali Skupštine opštine u Smederevskoj Palanci održana  je prva sednica Privremenog organa, kojom je predsedavao Nikola Vučen, a na dnevnom redu bilo je sedam tačaka:

1.Donošenje Poslovnika o radu Privremenog organa Opštine Smederevska Palanka

2.Imenovanje sekretara Privremenog organa Opštine Smederevska Palanka

3. Donošenje Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Smederevska Palanka

4. Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka dužnosti predsednika Skupštine opštine Smederevska Palanka, zamenika predsednika Skupštine opštine Smederevska Palanka i sekretara Skupštine opštine Smederevska Palanka

5. Donošenje rešenja o konstatovanju prestanka dužnosti predsednika Opštine Smederevska Palanka, zamenika predsednika Opštine Smederevska Palanka i Opštinskog veća Opštine Smederevska Palanka

6. Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za administativna pitanja i radne odnose

7. Predlog Odluke o radnopravnom statusu i koeficijentu za obračun i isplatu plata i naknada predsednika, članova i sekretara Privremenog organa Opštine Smederevska Palanka.

Članovi privremenog organa jednoglasno su usvojili svih sedam tačaka koje su se našle na dnevnom redu, a za sekretara Privremenog organa Opštine Smederevska Palanka imenovana je Danka Bogunović.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.