12. maj – Međunarodni Dan sestrinstva

Međunarodni Dan medicinskih sestara obeležava se u sećanje na Florens Najtingejl koja se smatra začetnicom savremenog sestrinstva i zdravstvene nege. Napisala je mnoštvo knjiga koje su postale osnova standarda zdravstvene nege i osnovala prvu školu za obuku medicinskih sestara 1860. godine. U našoj zemlji je prva škola za obrazovanje medicinskih sestara  osnovana dvadesetih godina prošlog veka.

Iz potrebe za podizanjem nivoa obrazovanja medicinskih sestara 1958. godine osniva se Viša medicinska škola u Beogradu koja je danas prerasla u Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija. Pored medicinskih sestara-tehničara (SSS) i viših medicinskih sestara- tehničara (VSS), danas u sestrinstvu postoje i strukovne medicinske sestre i razne specijalizacije medicinskih sestara.

Medicinske sestre i tehničari rade na području unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, lečenja i rehabilitacije. Rade na vrlo različitim radnim mestima – od patronaže do jedinica intenzivne nege – ponekad samostalno, ponekad u timu. Na lakšim ili težim poslovima, koji zahtevaju više sprovođenja nege ili više bavljenja preventivom. Zbog svega toga postoje velike razlike u poslovima različitih sestara/tehničara. Razlike postoje i u procesu školovanja od srednje stručne spreme pa do završenih fakulteta medicinskih sestara. Ono što trenutno predstavlja veliki problem u našoj zemlji jeste sistematizacija radnih mesta, prepoznavanje diploma i adekvatno plaćanje školovanih medicinskih sestara. Ono što je zajedničko u poslu sestara jeste pristup otkrivanju i rešavanju zdravstvenih problema iz različitih delokruga. Medicinske sestre-tehničari čine osnovu zdravstvenog sistema. One su prisutne i pomažu oko porođaja, oko nege novorođenčeta, zdravstvene zaštite dece, odraslih, nege i sprovođenja terapije obolelih, sprovođenju kućne i palijativne nege, kao predavači u osnovnim školama, prisutne su u raznim promocijama zdravlja.

Najčešće su medicinske sestre veza između lekara i pacijenta. Zato sestra mora da se trudi da bude dobar saradnik, a da pritom izađe u susret pacijentu. U takvim situacijama dogodi se da bude i nepravedno osuđivana i od pacijenta i od lekara. Medicinske sestre su profesionalci u različitim oblastima zdravstvene zaštite.

Sem sticanja diploma neophodnih za rad u profesiji, medicinske sestre-tehničari su u obavezi da se stalno u toku rada obrazuju i prate savremene tokove u nezi i lečenju.

Povodom Međunarodnog Dana sestrinstva oglasio se Proglasom i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“ u OB „Stefan Visoki“, koji je potpisao predsednik Vladimir Petković.

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *