Božidar Todorović predsedavao Kongresom Saveza samostalnog sindikata metalaca Srbije: SINDIKAT SUBJEKT DRUŠTVENOG DELOVANJA  

IMG_0982-Postoji mnogo opravdanja za  neposredno delovanje sindikata u institucijama političkog sistema zemlje

 

 

U Beogradu je održan Kongres Samostalnog  sindikata metalaca Srbije kojim je predsedavao Božidar Todorović. Ovaj skup bio je posvećen reformi sindikata, a pored delegata iz cele Srbije, prisustvovale su i delegacije iz više evropskih zemalja. Zadatak kongresa je bio da se utvrdi šta se radilo i kakvi su rezultati postignuti u prethodnom petogodišnjem mandatu. Istovremeno dogovaralo se kako ova organizacija treba da izgleda u vremenu u kome će delovati i koji su njeni prioritetni zadaci.

Predsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije Zoran Vujović izneo je da je prethodni petogodišnji mandat protekao u svakodnevnim borbama za zaštitu i ostvarivanje radničkih prava, bilo da su u pitanju privatizovana ili preduzeća u restrukturiranju, ili institucije sistema.

-Ono što je istina i potpuno jasno je da svi imaju svoje interese: i poslodavci i institucije sistema – konstatuje Vujović. – Takođe je istina da se njima možemo suprotstaviti samo jačanjem naše organizacije. Čeka nas težak period. Čeka nas borba za opstanak naše organizacije. Zbijmo redove, fokusirajmo se na borbu za zaštitu osnovnih prava radnika, učlanjujmo nove članove, jačajmo našu organizaciju, poštujmo statut i za te ciljeve ne štedimo naše snage.

U protekloj godini, uz obilje dnevnih aktivnosti, održane su četiri sednice Predsedništva Samostalnog sindikata metalaca Srbije. Na sednici 13. februara razmatran je materijal pod radnim naslovom: „Platforma za nastavak borbe za ostvarivanje i zaštitu prava radnika“. Analizirajući predlog tog dokumenta, predsednik Vujović je podvukao da je platforma posledica protesta i da treba da bude dostupna javnosti. Ona mora biti osnov za pregovore i sa ministarstvima i  sa Vladom.

Sednica Predsedništva, koja je održana 27. maja, bila je posvećena dogovoru o eventualnim sindikalnim akcijama u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o radu. U uvodnom izlaganju predsednik Zoran Vujović  sugerisao je  da se pregovori o spornom zakonu nastave u predloženih pet instituta, predloživši  pri tom da se organizuje protest pred Ministarstvom privrede.

Na narednoj  sednici Predsedništva, održanoj 10. septembra, informisao je da su, uprkos svemu, stupili na snagu Zakon o privatizaciji i Zakon o radu, te da je Agencija za privatizaciju objavila javni poziv za dostavljanje pisma zainteresovanima za kupovinu 502 preduzeća od čega 60 pripadaju metalskom sektoru. Potsetio je da pomenuta Agencija vodi razgovore sa poslovodstvima i sindikatima iz preduzeća o trenutnoj poziciji firmi kako bi se kasnije lakše odredio model privatizacije.

U dokumenta Kongresa ugrađeni su i stavovi Samostalnog sindikata metalaca „Goše“, posebno oni koji se tiču  načina i metoda organizovanja i delovanja. Sindikat, prema tim sugestijama, mora biti subjekt društvenog delovanja. Otvoreno se postavilo pitanje kakvu ulogu ima sindikat u privrednim reformama zemlje, pogotovo što se o tome više pitaju političke partije, strane poslodavačke organizacije, nevladine organizacije i pokreti, nego sindikat koji je zaštitnik interesa radnika na koje se te reforme u najvećoj meri i odnose.

Ukazujući na protivurečnosti „političkog“ delovanja sindikata, konstatovano je  da postoji mnogo opravdanja za neposredno delovanje sindikata u institucijama političkog sistema zemlje, pa i njegovog delovanja na te same institucije. I to, pre svega, kao  „zaštitne“ organizacije radnika. To praktično podrazumeva potrebu da se unutar sindikata razvija svest o jedinstvu i hegemoniji sindikata u pogledu njegove „političke“ uloge. U samom sindikatu, međutim, još nije sazrela svest o njegovoj „političkoj“ ulozi u društvu.

Samostalni sindikat metalaca, pošto je uočena potreba za definisanjem novog karaktera samog sindikata, mora biti institucionalni zaštitnik interesa metalskih radnika, koji će kroz svoja opšta načela stvoriti mogućnost da postane pokret za definisanje i ostvarivanje interesa i drugih industrijskih radnika. Ako sindikat ne postavi sebi nove ciljeve i utopi  se u postojeće mehanizme, tapkaće za drugima i ostati društveni „privezak“, odnosno socijalni partner bez ikakvog uticaja na bilo koju društvenu promenu.

Što se oblika organizovanja tiče, postoje samo dva segmenta organizovanja članstva Saveza sindikata metalaca  Srbije. Sindikalna organizacija, kao osnovni organizacioni deo SSMS, ima statutom predviđeno ovlašćenje da deluje kod jednog ili više poslodavaca, bez obzira na njihovo poslovno ime , različitu vlasničku strukturu ili različitu delatnost.

SSMS jeste i mora ostati „nezavistan od političkih partija“,  ali njegov rad, angažovanje i uticaj zavise od političkih interesa. Jedno je „nezavisnost“ od političkog organizovanja, a drugo je „samostalnost“ u „političkom“ delovanju.

D. J.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.