Međunarodni dan podrške žrtvama torture

Nasilje-nad-ženama-Osobe u zatvorima, policijskim stanicama, neuropsihijatrijskim i socijalnim ustanovama, ali i u izbegličkim kampovima, najpodložnije su zlostavljanju- izjavio je zamenik zaštitnika građana Miloš Janković.

Janković je, povodom 26. juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, istakao da kada se govori o torturi, najčešće se misli na položaj onih koji se nalaze u zatvorima ili nekoj od socijalnih ustanova, jer su najpodložniji mučenju.

Prema njegovim rečima, bez obzira na to što je neko lice iz bilo kog razloga izolovano, oni nije neslobodno i raspolaže širokom lepezom prava.

On, međutim, smatra da šira društvena zajednica prema toj populaciji ima, kako je rekao, nipodaštavajući i negativan odnos.

Zato, kada je reč o borbi protiv torture, pažnja države mora biti kontinuirana s poštovanjem prava lica lišenih slobode, tim pre što se stepen razvoja jednog društva oslikava upravo kroz njegov odnos prema toj kategoriji ljudi, smatra Janković.

-Država, ali i i šira društvena zajednica mora da shvati da lica koja se nalaze na izdržavanju kazne, koja imaju mentalne teškoće, ili koja se nalaze u policijskom zadržavanju nisu van zajednice, a njihova prava moraju biti afirmisana da jednoga dana kada budu slobodni ne bi ponavljali svoje greške – naveo je on.

Janković je istakao težak položaj zatvorenika koji su, prema pravilu, smešteni u pretrpanim zatvorima u kojima im se ne nudi minimum uslova koji su predviđeni međunarodnim propisima.

-U srpskim zatvorima boravi gotovo dvostruko više ljudi od raspoloživog kapaciteta, pa tako 11.300 zatvorenika deli prostor predviđen za svega 6.000 lica – rekao je Janković.

On je istakao da institucija zaštitnik građana, pored kontrolne funkcije i utvrđivanja nezakonitosti u postupanju, obavlja i preventivnu funkciju koja se sastoji u ukazivanju na sve one nedostatke koji postoje, ali i predlaganju određenih mera i aktivnosti koje je neophodno učiniti.

Janković kaže da se zaštitnik građana zalaže da se u novom sistemu socijalne zaštite pruži potpuna podrška institucijama, ali i svim osobama koje se nalaze u socijalnim ustanovama.

-To bi značilo da se pruža socijalna podrška osuđenom koji je otišao na izdržavanje kazne zatvora, ali i njegovoj porodici – rekao je on i dodao da su članovi porodice oni koji trpe posledice.

Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kazni koji je usvojila Generalna Skupština Ujedinjenih nacija stupila je na snagu 26. juna 1987. godine, a Srbija je među državama potpisnicama. Prema toj Konvenciji zabrana torture je apsolutna i niko, ni pod kojim uslovima ne sme biti izložen torturi.

 

(Preuzeto: Tanjug)

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.