ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Писмо  Адвокатске  коморе  Србије  премијеру  Вучићу

310233_1ВЛАДА  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ  ПРЕМИЈЕРУ – ПРВОМ  МИНИСТРУ  Г . АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ

НЕМАЊИНА 11

11000 БЕОГРАД

 

Поштовани  господине  Вучићу,

имајући  у  виду  чињеницу  да  сте  као  Први  министар  најодговорнија  особа  за  укупне  ефекте  рада  Владе   Републике  Србије,  а  да  Министар  правде,  који  ужива  Baшe  велико  поверење,  није  ни  желео  ни  хтео  да  предупреди  узроке  због  којих  је  дошло  до  обуставе  рада  адвоката., а  након  почетка  обуставе  рада  адвоката  није  ни  желео  ни  хтеo  да  отклони  узроке  који  су довели  до  обуставе  рада.

Питања  због  којих  је  дошло  до  обуставе  рада  адвоката  у  Републици Србији  cv  усвајања  и  примена  Закона  о  јавном  бележништву  и  других  пратећих  закона,  те  нерешавања  питања  пореске  политике  према  адвокатима.  Сматрамо  за  своју  обавезу  да  се  Вама  лично  обратимо  и  дамо  виђење  адвокатуре  у  вези  са  проблемима  који  су  довели до  обуставе  рада  адвоката  и  предложимо  могућа  решења.

Незадовољство  адвокатуре  већ  дуже  траје,  а ли  првенствено  Министарство  правде  али  и  Министарство  финансија  нису  ништа  конкретно  до  данас  урадили  да  би  се  узроци  и  последице  отклонили.  Посебно,  до  ултимативног  писма  Министра  правде  ниједно  од  та  два  министарства  није  огласило  поводом  одлуке  Скупштине  Адвокатске  коморе  Србије  од  13. 09.  2014.  која  је  достављена  свим  министарствима,  судовима,  тужилаштвима  и  другим  државним  органима  и  јавно  објављена  (уз  ово писмо  Вам  достављамо  примерак  наведене  одлуке).

Адвокати  желе  разговоре  и  преговоре,  али  је  Министар  правде  одбио  да  на  било  који  начин  разговора  о  изменама  Закона  о  јавном  бележништву  и  другим  пратећим  законима  у з ултимативан  захтев  да  се  одмах  прекине  протест.

Дакле,  Министар  правде  се  поводом  протеста  адвоката  једино  огласио  ултимативним  дописом  Адвокатској  комори  Србије,  чија  Вам  је  садржина  вероватно  позната.  Писмо  је,  осим  директне  увреде  упућене  професији,  пуно  некомпетентности  и  непознавања  основних  принципа  на  којима  адвокатура  почива  у  свим  демократским  земљама,  па  и  у  Републици  Србији  од  1862.  године  до  данас.  По  нама,  наведено  писмо  представља  демонстрацију  незнања  која  не  може  да  буде  допуштена  првом  човеку  Министарства  правде.

У  вези  са  тим  указујемо  Вам  на  три  озбиљна  пропуста  у  писму  Министра  правде.

Први  пропуст  је  да  се  Министар  у  највећем  делу  свог  ултимативног  дописа  позива  на  одредбе  Закона  о  штрајку.  Вама  је  као  правнику  и  једном  од  најбољих  студената  Правног  факултета  Универзитета  у  Београду,  познато  да  се  Закон  о  штрајку  примењује  само  на  запослене,  а  не  и  на  лица  која  обављају  самосталну  делатност,  а  то  зна чи  не  и  на  адвокате.

Други  пропуст  је  да  Министар  правде  закључује  да  се  на  адвокатуру  могу  применити  одредбе  Закона  о  државној  управи.  То  је  потпуно  неразумевање  уставног  положаја  адвокатуре  из  члана  67.  Устава  Републике  Србије  и  њеног  статуса  самосталне,  независне  и  саморегулирајуће  професије.

Трећи  пропуст  је,  невероватна  чињеница  да  Министар  правде  тражи  интервенцију  Владе  Републике  Србије  у  погледу  упутства  које  је  донето  на  основу  одлуке  Скупштине  Адвокатске  коморе  Србије  од  13. 09. 2014.  Упутство  не  представља  акт  који  би  могао  бити  предмет  за  интервенцију  Владе  Републике  Србије,  нити  такав  акт  може  бити  предмет  оцене  уставност и  и  законитости.

Изражавање  протеста  са  обуставом  рада  адвоката,  по  одредбама  Закона  о  адвокатури,  не  представља   вршење  јавних  овлашћења,  јер  и  Адвокатска  комора  Србије  и  адвокатске  коморе  у  њеном  саставу,  ниједног  тренутка  нису  престале  да  врше  поверена  јавна  овлашћења  од  стране  државе  на  начин  како  је   то  предвиђено  Законом  о  адвокатури.

Оваквим  односом  Министра  правде  према  адвокатској  професији,  Републици  Србији  се  наноси  велика   штета  како  код  грађана  Републике  Србије  тако  и  на  међународном  плану.

У  првих  двадесет  дана   примене  Закона  о  јавним  бележницима  у  Србији  је дошло  до  колапса  правног   промета  јер  се  сачињавање  и  овера  јавно  бележничких  записа  одлаже  за  наредну  годину.  Ово  је  логичан   след  јер  94  јавна  бележника  не  могу  да  замене  8.500  адвоката.  Зато  је  адвокатура  и  тражила,  не да  се  укину  јавни  бележници,  него  да  она  писмена  које  сачине  адвокати  и  ставе  свој  печат,  јавни  бележници   могу  само да  оверавају.

Такође,  недопустиво  је  да  јавни  бележници  преузимају  ингеренције  и  овлашћења  суда  и да  се  супротно   Уставу  Републике  Србије  на  њих  преносе  надлежности  суда,  нити  да  заступају  странке  пред  судовима  у  случајевима  када  буде  оспорен  јавно бележнички  запис,  јер  је  у  супротности  са  гарантованим правима  грађана  на  слободе  воље  уговарања и слободе  избора  ко  ће их  заступати  у  поступцима  пред  судом.

Посебно  указујемо  да  накнаде  за  овере  које  су  некада  директно  уплаћиване  у  Буџет  Републике  Србије  сада  се  само  делимично  уплаћују  у  Буџет  Републике  Србије,  а  све  због  примене  оваквог  Закона  о  јавним  бележницима.

Зато  сматрамо  да  једино  разговор  са  Вама  може  бити  конструктиван  и  довести  до  решавања  проблема   који  су  проузроковали  протест  и  обуставу  рада  адвоката.

 

С поштовањем,

председник Адвокатске  коморе  Србије

Драгољуб  Ђорђевић,  адвокат

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *