Saopštenje Advokatske komore Srbije

310233_1Na današnjim pregovorima Advokatske komore Srbije sa g. Nikolom Selakovićem, Ministrom pravde i g. Lazarom Krstićem, Ministarom finansija  postignut je jasan dogovor da poreska zaduženja za 2014. godinu advokatima ni u kom slučaju ne mogu preći ranije ponuđeni iznos od 41,17% u odnosu na prošlogodišnja rešenja. Značajan pomak u interesu advokature, učinjen je odlukom da se formira zajednička Komisija advokature u Srbiji, Ministarstva pravde i Ministarstva finansija koja bi trebalo da utvrdi jasne, objektivne i precizne korektivne faktore koji će omogućiti pravilno utvrđivanje poreske obaveze za svakog pojedinačnog advokata – poreskog obveznika.

DOGOVORENO JE DA KOMISIJA POČNE SA RADOM U PONEDELJAK  07.07.2014. O ČEMU ĆETE REDOVNO BITI OBAVEŠTAVANI OD STRANE ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE.

O kojim se korektivnim faktorima radi, već je navedeno  u ranijim saopštenjima Advokatske komore Srbije za koje je g. Nikola Selaković, Ministar pravde na sastanku koji je održan u četvrtak 26.06.2014.  dao obećanje da će podržati advokaturu, a  što je na današnjem sastanku i učinio.

Posebno skrećemo pažnju da je g. Lazar Krstić, Ministar finansija ukazao da nema mogućnosti  za prebijanja međusobnih potraživanja – advokata kao poreskih obaveznika prema državi i države prema advokatima, ali je rekao je da će sva potraživanja biti isplaćena advokatima.

U vezi zahteva Advokatske komore Srbije da nije pravično i fer da advokati svoje obaveze prema državi plaćaju sa kamatom, a da država svoje obaveze prema advokatima isplaćuje bez kamate, ministar Krstić se saglasio sa ovom primedbom i rekao da postoje uslovi za pozitivno rešenje ovog zahteva i da bi način otpisa kamate biti dogovoren u radu Komisije i to  u momentu susretanja sa dugovanjima advokata prema državi i države prema tim advokatima, u svakom pojedinačnom slučaju i na osnovu podnetog zahteva.

OBAVEZAN USLOV DA SE DOGOVORENO DANAS REALIZUJE JESTE DA OBUSTAVA RADA ADVOKATA BEOGRADA ODMAH PRESTANE.

U kratkom vremenskom periodu biće objavljeno i zajedničko saopštenje Ministarstva pravde, Ministarstva finansija i advokature Srbije.

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.