SAOPŠTENjE O TREĆOJ SEDNICI OPŠTINSKOG VEĆA

IMG_0026Kao i prethodna dva puta, i ova sednica Opštinskog veća bila je zatvorena za javnost. Novinari su mogli samo da, tokom nekoliko minuta, snime „pokrivalice“ i fotografije, a o toku sednice i zaključcima dobili su obaveštenje od Službe za skupštinske poslove i odnose sa javnošću.

Prema ovom izveštaju, na trećoj sednici Opštinskog veća usvojen je Poslovnik o radu Opštinskog veća, usklađen sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, a u funkciji njegovog boljeg funkcionisanja.

Doneta je Odluka prma kojoj će biti utvrđeno na koji način su u prethodnom periodu nastale obaveze koje sada dospevaju na naplatu, da li su ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, i da se utvrdi pravo stanje u vezi sa obavezama koje su u okviru RINA.

Radi funkcionisanja javnih preduzeća i ustanova i indirektnih budžetskih korsnika, doneta je Odluka da se stavka – ekonomska klasifikacija (konto) 451 podeli po pozicijama, kako bi se obezbedio minimum njihovog funkcionisanja.

Članovi Veća dali su saglasnost za isplatu novčane pomoći zaposlenima u JKP „Vodovod“ u iznosu od 1.000 dinara po radniku, jer je račun Preduzeća u blokadi, a materijalni položaj zaposlenih težak.

Data je saglasnost  Pčelarskom društvu „Jasenica“ za korišćenje prostora i osvetljenja u parku u Glavaševoj ulici, u dane održavanja Krstovdanskog vašara 2016. godine, s tim da samo udruženje obezbedi uslove za uređenje i opremanje prostora.

Zaključeno je da se odlučivanje po zahtevu MZ Ratari, u vezi sa sanacijom njivskih puteva, nasipanjem makadamskih puteva oštećenih usled nevremena, i procena štete od grada, odloži za neku od narednih sednica Veća, s tim da u međuvremenu JP „Palanka“ utvrdi pravo stanje i potrebu za sanacijom navedenih puteva, sa posebnim osvrtom na puteve koji povezuju dve katastarske opštine.

Na predlog Inspekcije za zaštitu životne sredine, obrazovana je Komisija za procenu vrednosti zdravih stabala predviđenih za sečenje i davanje mišljenja za uklanjanje zdravih stabala na javnim zelenim površinama na području naše opštine.

Odlučivanje po zahtevima u vezi sa sanacijom puteva u Ratarima i po zahtevima za naknadu štete od požara na stambenim objektima, i poljoprivrednog zemljišta ugroženog poplavama u Kusatku, odloženo je, zbog nedostatka sredstava u budžetu Opštine, za neku od narednih sednica Opštinskog veća – stoji u saopštenju Službe za skupštinske poslove i odnose  s javnošću.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *