Stav Samostalnog sindikata metalaca „Goše“: IZBORI, PA SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET

IMG_2051-Tripatitni dijalog socijalnih partnera je neophodan – smatra predsednik Božidar Todorović

 

Izbori, pa formiranje Socijalno-ekonomskog saveta – stav je Samostalnog sindikata metalaca „Goše“. Predsednik Božidar Todorović podseća da više od jedne decenije postoji Zakon o Socijalno-ekonomskom savetu, koji definiše međusobna prava i obaveze tripatitnih socijalnih partnera, a to su lokalna samouprava, sindikati i poslodavačke organizacije. Na teritoriji palanačke opštine još se nije uspelo da se formira jedan takav Savet. Postoji nekoliko razloga za to, iako su sindikati pokušavali da iniciraju i podstaknu jednu takvu aktivnost, smatrajući da je postojanje Socijalno-ekonomskog saveta jako važno, pre svega, za zaposlene.

Taj savet, naime, podrazumeva usaglašavanje veoma bitnih prava iz radnog odnosa i prava koja zaposleni treba da imaju u lokalnoj zajednici. Iako je Samostalni sindikat metalaca „Goše“ u više navrata inicirao tako nešto, nije se uspelom sa formiranjem Socijalno-ekonomskog saveta. Prvi je što ne postoji relevantna poslodavačka organizacija, koja bi predstavlja sva preduzeća na lokalnom nivou.

-Kad god se povelo pitanje jedne takve organizacije, nailazili smo na nezainteresovanost velikih firmi, ili na mali broj zaposlenih u privatnom sektoru, tako da ni oni nisu bili zainteresovani da učestvuju u formiranju jedne takve poslodavačke organizacije – navodi Božidar Todorović.- Smatrali smo da u jednoj takvoj poslodavačkoj organizaciji treba da sede predstavnici „Goše“, „Palanačkog kiseljaka“, javnih i drugih preduzeća, ali jednostavno nisu se stekli uslovi za tako nešto. Razlog što još nismo formirali Socijalno-ekonomski savet leži i u tome  što mora da postoji reprezentativno udruženje zaposlenih, odnosno reprezentativni sindikat. To je sada samo Samostalni sindikat, jer na našoj teritoriji nema organizovanih drugih sindikata po teritorijalnom obliku. I to je razlog što lokalna samouprava nije htela da prihvati samo jedan relevantan sindikat, računajući da treba da budu uključeni i drugi sindikati.

Iz Samostalnog sindikata, međutim, smatrali su da treba da se poštuje Zakon i ono što on predviđa – dakle reprezentativnost onih koji učestvuju u Socijalno-ekonomskom savetu. Postoji još jedan očigledan razlog što nije došlo do formiranja Saveta, a to je što lokalna samouprava, kako tvrdi Todorović, nije sasvim razumela instituciju Socijalno-ekonomskog saveta.

IMG_2053-Kad god smo mi tu inicijativu pokretali, smatralo se da tu nema šta da se pita Samostalni sindikat, kad je u pitanju šta na lokalu treba raditi kad je reč o pravima zaposlenih, već da je to samo stvar preduzeća – dodaje Todorović.- Primera radi, pitanje zaposlenih jeste i visina troškova javnog prevoza. Jer svakom zaposlenom se u okviru njegove zarade utvrđuje visina naknade za javni prevoz. Za nas je jako važno da znamo kolika će biti visina javnog prevoza na teritoriji lokalne zajednice, da bismo tu cenu mogli nametnuti poslodavcima. To je samo jedan primer šta bi taj Socijalno-ekonomski savet trebalo da rešava. Mnogo je, naravno i drugih razloga zbog kojih on treba da postoji. Osim naše, drugih inicijativa nije bilo.

Ovih dana se, od strane nekih republičkih institucija, pokreće pitanje pokretanja tripatitnog socijalnog partnerstva. Sindikat, međutim, smatra da treba sačekati završetak izbora, pa tek da se uđe u taj posao. Važno je da se vidi ko će u lokalnoj samoupravi biti zadužen za ovako nešto. Todorović predočava da nema mnogo sredina u Srbiji u kojima su formirani Socijalno-ekonomski saveti. Tamo gde već postoje, prema saznanjima našeg sagovornika, funkcionišu veoma dobro. Za sindikat „Goše“ je to važno pitanje, ali ako već do sad nije formiran Socijalno-ekonomski savet, treba sačekati završetak izbora – zalaže se Todorović.

D. Janojlić

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *