Svetski dan socijalne pravde: SMEDEREVSKA PALANKA U BROJKAMA

Palanka iz vazduha_14Po popisu stanovništva iz 2011. godine Opština Smederevska Palanka je imala 50.078 stanovnika, a danas je taj broj sigurno manji jer se već duži niz godina se beleži negativan prirodni priraštaj.

Tako je u 2013. godini rođeno 683, a umrlih je 828.

Uz to, određeni broj građana se odselio.

Broj nezaposlenih lica u 2013. godini je 4.180, a od toga 2.301 žena.

U 2013. godini Centar za socijalni rad u Smederevskoj Palanci je radio sa 4.984 korisnika što predstavlja 10 odsto ukupnog stanovništva. Već godinama postoji trend konstantnog povećanja broja korisnika, tako da ih je u 2013. godini više za 205.

Broj materijalno ugožene dece u prošloj godini  u opštini je 700, odraslih lica 722, i ostarelih lica 105.

Socijalna pravda se zasniva na principima unapređenja borbe protiv siromaštva, promociji prava na rad, jednakosti polova i ostvarivanju jednakih šansi za sve.

Svakodnevni život je jasan pokazatelj da smo kao društvo još uvek daleko od tog ideala.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.