Obaveštenje Instituta „Goša“: KURS ZA MEĐUNARODNE INŽENJERE I TEHNOLOGE ZAVARIVANJA

Obaveštavamo Vas da Institut „Goša“ organizuje kurs za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT) prema programu i pravilima Međunarodnog instituta zazavarivanje – IIW. Ovaj kurs pripada jedinstvenom i sveobuhvatnom sistemu obrazovanja, obuke, kvalifikacije i sertifikovanja vezanom za zavarivanje a koji se primenjuje na pojedince i kompanije i koji je usaglašen na svetskom nivou. Predavači na kursu su renomirani profesori sa Beogradskog univerziteta i istaknuti stručnjaci iz privrede.

Početak kursa za IWE/IWT se očekuje početkom novembra meseca tekuće godine svečanim otvaranjem. U želji da postignemo bolje efekte u nastavi i učenju, predavanja će se, kao i na prethodnom kursu, održavati tri dana u nedelji (četvrtak, petak i subota).

Ukupni fond časova za IWE je 448 časova, a za IWT je 369 časova, od čega je po 60 časova praktične nastave. Kurs za IWE/IWT je podeljen je na teorijski i praktični deo. Teorijski deo obuhvata predavanja iz četiri oblasti (Postupci zavarivanja i oprema za zavarivanje; Materijali i njihovo ponašanje pri zavarivanju; Zavarene konstrukcije i projektovanje; Proizvodnja i inženjerska primena) i odvijaju se u Institutu „Goša“ u Beogradu. Vežbe se odvijaju u Institutu „Goša“ u Smederevskoj Palanci. U prvom delu kursa, posle 84 časova predavanja, polaže se međuispit. Ostala četiri ispita (pismeni i usmeni) polažu se nakon svakog poglavlja. Završni deo kursa je odbrana završnog rada.

Pristup kursu: Neophodno je da kandidati obezbede overenu kopiju diplome o prethodnom obrazovanju: fakulteta (MSc) ili više škole od 6 semestara (Bch) za inženjere, odnosno više škole (trajanje 5 semestara) ili srednje škole (4 godine) za tehnologe. Pristup kursu imaju inženjersko tehničke struke.

Cena kurseva: 2.200 € za (IWE) i 1.800 € za (IWT), u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS, bez PDV. Vrednost PDV je 20%. U cenu su uključena predavanja, vežbe i udžbenicki materijal. Moguće je i plaćanje u nekoliko rata.

Izdavanje diplome se posebno plaća DUZS-CertPers – ovlašćenom nacionalnom telu za obrazovanje kadrova u zavarivanju (ANB) po ceni 600€ u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po kursu NBS, bez PDV. Vrednost PDV je 20%. Svaki polaznik na početku kursa sklapa ugovor sa DUZS-CertPersom.

Pre početka kursa neophodno je da kandidati dostave pored prijave, original ili overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu (školi). Ovu dokumentaciju potrebno je što ranije dostaviti (najkasnije 10 do 15 dana pre početka kursa).

Organizacije i pojedinci zainteresovani za učešće na kursu treba da pošalju prijavu e-mejlom ili poštom na adresu: Institut „Goša“, Beograd, Milana Rakića 35.

 

Direktor Mirko Ličina, dipl. maš. inženjer

 

Osoba za kontakt i obaveštenja je:

Milan Prokolab, dipl.maš.ing., IWE – Rukovodilac obrazovnog i razvojnog centra za zavarivanje i srodne postupke

Tel: 011/2413422

mob. 064/8389826

Fax: 011/ 2410-977

e-mail: milan.prokolab@institutgosa.rs

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.