ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Огласи - обавештења

Продаја непокретности методом јавног прикупљања писаних понуда: НА ПРОДАЈУ ЛОКАЛ КОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

IMG_0715TК ДОО “ ПРОСВЕТА “

32000 Чачак, ул. Мутапова бр.21

телефон 032/225-426

е-маил: prosveta032@open.telekom.rs

                    O Г Л А Ш А В А

Продају непокретности методом јавног прикупљања писаних понуда:

локација              адреса               намена             површ.         почетна цена

Смедеревска          ул. Олге                 локал у              32.85м2         2.249.779,35

Паланка               Милошевић бб       приземљу

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица, чија понуда стигне до 06. априла 2015.год.

Непокретност се продаје у виђеном стању.

Информације о непокретностима, као и увид у документацију којом располаже Друштво, могу се добити и обавити сваког радног дана, уз предходно заказивање термина.

Понуде за куповину непокретности предају се у писаном облику и потребно је да садрже следеће податке:

За правна лица                                             За физичка лица

-фирму и седиште                                         – име и презиме

-број рачуна, матични број и ПИБ          – адресу,ЈМБГ и фоток.личне карте

-фотокоп.извода из АПР                             – писмо са понудом

-писмо са понудом потписано

од лица за заступање

Порез на пренос апсолутних права, трошкове овере уговора, укњижбе непокретности на своје име, као и све остале трошкове који настану поводом куповине непокретности сноси купац.

Друштво задржава право да приликом разматрања понуда, ради доношења одлуке, поништи или обнови оглас или не изабере ни једног понуђача због неадекватне понуде или из других, по процени Друштва, оправданих разлога, о чему није у обавези да информише понуђача.

Затворене понуде достављати на адресу: ТК ДОО “ ПРОСВЕТА “ Чачак, Мутапова бр. 21 са назнаком -“ПОНУДЕ ЗА КУПОВИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ – НЕ ОТВАРАТИ“

Крајњи рок за достављање понуда је 06. април 2015.год.

Друштво неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у огласу, као и понуде које нису у предвиђеном року.

Неблаговремене и неуредне понуде неће бити разматране.

Контакт особа за додатна објашњења : Раденко Вучићевић, бр. тел. 032/225-429

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *