ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Политика

Одржана 41. седница Општинског већа

У Малој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка, одржана је 41. седница Општинског већа. Седницом је председавао председник Општинског
већа, Топлица Пинторовић, а на дневном реду било је 20 тачака:

1. Потврђивање Решења и Закључака са претходних телефонских седница
Општинског већа Општине Смедеревска Паланка
2. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Смедеревска
Паланка за период од 01.01.-30.09.2017. године
3. Усвајање Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој
систематизацији радних места у Општинској управи Општинском
правобранилаштву Општине Смедеревска Паланка
4. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању и именовању чланова
Жалбене комисије у Општини Смедеревска Паланка
5. Разматрање предлога Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног
метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на
територији Општине Смедеревска Паланка
6. Доношење Програма коришћења средстава за финансирање и унапређење
безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Смедеревска
Паланка за 2017. годину од прихода за новчане казне за прекршаје
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима
7. Разматрање Измена и допуна Финансијског плана Дома здравља
Смедеревска Паланка за 2017. годину
8. Разматрање Извештаја о извршењу Плана рада Дома здравља Смедеревска
Паланка за период од 01.01.2017.-30.09.2017. године
9. Разматрање Извештаја Општинске управе Општине Смедеревска Паланка о
оствареним приходима за наплату накнаде за добијање дозволе за рад и
заузеће јавне површине у улици Главашевој у Смедеревској Паланци у
дане Крстовданског вашара 2017. године
10. Доношење Одлуке о измирењу обавеза Месних заједница на територији
Општине Смедеревска Паланка путем асигнација због блокаде рачуна
11. Разматрање приговора на закључак Одељења за имовинско-правне,
стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке послове
12. Разматрање жалбе на решења Одељења за општу управу
13. Разматрање жалбе на решења Саобраћајне инспекције
14. Разматрање захтева “Цмана” д.о.о. из Крњева за заузеће јавне површине
15. Разматрање захтева манастира “Пиносава” у Кусатку у вези уличне расвете
16. Разматрање захтева манастира “Пиносава” у Кусатку у вези санације
пута до манастирског извора
17. Разматрање захтева Ђурђевић Живомира за финансијску помоћ за
санацију штете изазване пожаром
18. Разматрање захтева Ђурђевић Бранислава за финансијску помоћ за
санирање штете изазване елементарном непогодом
19. Разматрање захтева Мијатовић Мирослава за финансијску помоћ за
санацију штете на објекту и прилазном путу изазване елементарном
непогодом
20. Текућа питања

Чланови Општинског већа усвојили су Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Смедеревска Паланка за период од 01.01.-30.09.2017. године који износи 96,6 %. Такође, усвојен је Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Смедеревска Паланка који је измењен и допуњен по налогу Управног инспектора Министарства државне управе и локалне самоуправе у редовном надзору.

Донета је одлука о измени Одлуке о образовању и именовању чланова Жалбене комисије општине Смедеревска Паланка. За председника Жалбене комисије именована је Ивана Танасковић, а за чланове су именовани Иван Јоцковић и Данка Богуновић, дипломирани правници.
Чланови Општинског већа усвојили су предлог Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину, а на основу Извештаја начелника одељења Локалне пореске администрације јавност је обавештена да је приход од локалних пореза у овој години око 160 милиона динара.

У наставку заседања, чланови Већа дали су сагласност на Програм коришћења средстава за финансирање и унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Смедеревска Паланка за 2017. годину од прихода за новчане казне.
Дата је сагласност  на Измене и допуне финансијског плана Дома здравља Смедеревска Паланка како би се средства расподелила на раздео буџета и искористила за поправку дотрајалог возног парка ове здравствене установе, пре свега се то односи на санитетска возила, а усвојен је и Извештај о извршењу Плана рада Дома здравља за период од 01.01.2017.-30.09.2017. године.

Општинско веће дало је сагласност на Извештај Општинске управе Општине Смедеревска Паланка о оствареним приходима за наплату накнаде за добијање дозволе за рад и заузеће јавне површине у Главашевој улици за време Крстовданског вашара 2017. године који је износио 3.053.600 динара.

Донета је Одлука да се измирење обавеза Месних заједница на територији Општине Смедеревска Паланка убудуће обавља путем асигнација због блокаде рачуна, а чланови Већа су одбили приговоре на закључке и решења Одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке послове, Одељења за општу управу и саобраћајне инспекције.
Захтев компаније “Цмана” д.о.о за заузеће јавне површине у Селевцу скинут је са дневног реда и предмет је предат Општинском правобраниоцу на разматрање. Чланови већа су одобрили два захтева манастира “Пиносава” у вези уличне расвете и санације пута, а усвојен је и захтев Живомира Ђурђевића за финансијску помоћ за санацију штете изазване пожаром.

Захтев Бранислава Ђорђевића  за финансијску помоћ за санирање штете изазване елементарном непогодом упућен је ЈП “Паланка” на разматрање и процену штете, док је захтев Мирослава Мијатовића по истом основу који је већ обрађен од стране ЈП “Паланка” упућен Одељењу за финансије како би се нашао у предлогу буџета за 2018. годину.
У оквиру текућих питања, Општинско веће дало је сагласност на предлоге др Перише Јовановића, члана већа, и по том основу одобрило је финансијску помоћ у сврху лечења деце.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *