„Vekovnik palanačkog pozorišta“ (2)

Sasvim je prirodno što se ukupni kulturni život Palanke razvijao u okviru osnovane Čitaonice. Čitaonica je ubrzo postala značajna društvena i kulturno-obrazovna ustanova. Svakodnevni susreti članova, sastanci, razmena mišljenja i dogovori pokrenuli su više korisnih akcija. U nju su počeli, stidljivo i bojažljivo da dolaze đaci, šegrti i kalfe, retki intelektualci i odrasli ljudi, naročito zimi – kad zastudi.

Da li se 1868. godina može smatrati početkom pozorišnog amaterizma u Palanci, nije na nama da sudimo  ali jeste obaveza, i čast da svedočimo,  da je uz muzički, trajao i pozorišni amaterizam.  S dužim i  kraćim  prekidima, sa više i manje uspeha,   ispoljavajući se u različitim vidovima, i socijalnim sredinama.

Tako, pravi kontinuitet  pozorišnog  amaterizma počinje tek tri decenije kasnije. Pored raznih priredbi organizovanih  o crkvenim i državnim praznicima,  uz učešće i dramske sekcije sa besedama, kao i zabava u kojima po pravilu učestvuju hor i muzičari, organizovana su i predavanja nacionalno-vaspitnog karaktera.

U dokumentima ovoga vremena nema podataka da su u Palanci gostovale putujuće pozorišne trupe, ali  se  mogu naći podaci   da  su posebnu  aktivnost   ispoljavali kroz pozorišni diletantizam  i  besede,  učitelji,   zanatlije  i  kalfe,  kao  i  đaci  starijih  razreda  Više Građanske škole, koju je Palanka dobila 1900. godine. Najčešće su nastupali „deklamatori” sa recitacijama po školskom  uzrastu, a povremeno i „glumci”  sa dramatizovanim tekstovima vaspitno-moralnog  i rodoljubivog  karaktera  iz bukvara  ili školskih čitanki.  Često su korišćene i narodne pesme, o knezu Lazaru, Milošu Obiliću, Marku Kraljeviću i drugim omiljenim junacima.

Institucija pozorišta i pozorišna umetnost javljaju se u Srbiji kao plod veka prosvećenosti i racionalističke misli 18. veka. Dositej Obradović, Joakim Vujić, Sterija, Atanasije  Nikolić i mnogi drugi, bili su pioniri prosvete i kulture u Srbiji. Joakimu Vujiću pripada zasluga što je kod nas zaorao prvu brazdu na polju pozorišne umetnosti. On je ovoj vrsti umetnosti nametnuo ulogu koju je  vreme nametalo: „da budi nacionalnu  svest i svest o lepom, plemenitom i uzvišenom,  da vaspitava i usavršava i pri tom da zabavlja”.

Predstava koja  je  izvedena 1835. godine u Kragujevcu,  pred odabranom publikom  koju su činili Knez Miloš Obrenović, velikodostojnici i neki od učesnika Sretenjske skupštine, označila je početak rada Knjažesko-serbskog teatra. Njen priređivač, organizator, reditelj i jedan od glumaca bio je Joakim Vujić. Prema opštem ubeđenju, ovaj događaj predstavlja početak organizovane  pozorišne  delatnosti i težnje  da se stvore  stalne pozorišne  institucije  u Srbiji. Ta  prva  Vujićeva  pozorišna  predstava u Kragujevcu  bila  je  uzbudljiva  novost u srbijanskom seljačkom životu. Neuka publika se svemu smejala. Knez Miloš je često prekidao radnju svojim veselim upadicama,  naređivao da se neke pesme po nekoliko puta ponavljaju.

Ustajao je, sedao, pušio čibuk, srkao kafu i glasno razgovarao s prisutnim.

Nisu sve  varoši   imale  sreću  da  ih poseti  Joakim  Vujić.  Glavni  izvođači  zabavno- muzičkih programa  u srpskim varošima,  naročito  kraj  Carigradskog  druma i železničke pruge  Beograd-Niš,  bili su putujući  igrači,   svirači,  mađioničari,  glumci i  artisti različitih  fela, koji su na put polazili sami ili sa nekim cirkusom,  a programe izvodili sami ili u družinama. Nastupali su na panađurištima i pijacama, i u ponekoj kafani. U to vreme, kad Palanka nije imala pozorište,  ljudi su rado gledali ovakve priredbe, da bi se razonodili i razgalili.

U retkim dokumentima o kulturnom životu Palanke u prvim godinama novog veka malo je podataka o pozorišnom  amaterizmu, odnosno o pripremanju celovitih pozorišnih  komada. Najznačajniji kulturni događaji su besede Pevačkog društva u kojima je negovana retorika i recitovanje   sa  elementima   pozorišne igre,   solo i  horsko pevanje  i  đački  programi svetosavskih proslava.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.