ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Month: март 2014

Друштво

Божидар Тодоровић о приватизацији: УГРОЖЕН ПРИВРЕДНИ ПОТЕНЦИЈАЛ

fffffНачин  на који је спроведена приватизација у Србији, довела је до озбиљног угрожавања привредног потенцијала земље и масовног губитка радних места – оцењује Божидар Тодоровић, потпредседник Самосталног синдиката металаца. Томе су допринели неадекватни модели промена власништва, нестручно особље у Агенцији за приватизацију и слаба провера пословног и финансијског бонитета купца. Тодоровић износи да су нека предузећа најчешће купована да би се „опрао“ новац, због атрактивне локације, хипотекарног кредита…

Све  је то произвело велике проблеме, које наш саговорник сврстава у три групе. Тако у прву спадају фирме у којима је реструктурирање спроведено кроз социјални програм и отпуштање, другу чине предузећа у којима нису измирене обавезе из купопродајног уговора, а трећу они субјекти у којима је тешко спроводиво реструктурирање.

Тодоровић наводи да постоје предузећа у реструктурирању која потражују значајна средства  из иностранства или од домаћих фирми. Тако „Гоша“ ХК потражује од Предузећа „Иван Милутиновић“, по основу извршне пресуде, пет милиона евра. Тај дуг се у пословним књигама води као капитал, па је тако тешко наћи купца који ће преузети фирму која нема производне капацитете, већ само потраживање. Наведени дуг се не може отписати, јер би „Гоша“ била оштећена и довела би се у питање легитимност правоснажне пресуде. Зато није ни мало лако спровести реструктурирање, па се тако до јуна текуће године не може испоштовати законска обавеза. Осим тога, 14. маја ступа на снагу одлука Уставног суда, којом се члан 30 Закона о приватизацији проглашава неуставним, чиме се пружа могућност повериоцима, који имају извршне судске одлуке,  да плене имовину ради наплате потраживања.

Председник Тодоровић, указујући на проблеме неприватизованих предузећа, упозорава  да су код неких обавезе веће од капитала, па је логичнији стечај него приватизација. Многа предузећа имају велике обавезе према запосленима, а нека немају ни технолошке, ни производне капацитете да би опстала.

-У сваком случају треба проверити да ли је власник на законит начин стекао средства  којима је купио предузеће – сугерише Тодоровић Савезу самосталних синдиката Србије. – У случају да су средства стечена нелегално, треба му одузети фирму. Треба проверити, такође, да ли је купац обвезницама старе девизне штедње и даље власник те фирме. Ако је инвестиција лажна, треба раскинути приватизацију. Што се предузећа у реструктурирању тиче, она која имају  капитал већи од обавеза, треба их приватизовати  кроз докапитализацију. У предузећима, која имају дугове веће од капитала, треба спровести стечај или реорганизацију. Докапитализацију треба спровести у предузећима која имају производ за тржиште и то кроз нову технологију. Стратешко партнерство треба практиковати  кроз преузимање фирми са отпустом обавеза према држави и кроз конзорцијуме запослених, где сами радници се кредитно задужују код банака и купују предузећа са умањеним обавезама према држави. Тиме радници постају власници, док држава има удео у капиталу, којим контролише пословне одлуке и управљање предузећем.

Тодоровић скреће пажњу и на могућност да раднички конзорцијум пронађе свог стратешког партнера, као што је то учинио конзорцијум радника „Икарбуса“ са „Мерцедесом“.

 

Д. Јанојлић

Политика

Резултати избора у Смедеревској Паланци: ТАБЕЛА ОСВОЈЕНИХ ГЛАСОВА ПО БИРАЧКИМ МЕСТИМА

Palanka iz vazduha_05

 

 

Објављујемо резултате избора у Општини Смедеревска Паланка, по бирачким местима. Ово су још увек незванични резултати, али они се неће мењати. Ови резултати избора постају званични када их прогласи Републичка изборна комисија.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА

Бирачко место Број бирача Гласачки листићи Гласачки листићи ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ Уписани Гласали У кутији Неупотребљени Неважећи Важећи СНС СПС-ПУПС-ЈС ДСС ЛДП- БДЗС-СДУ СВМ СРС УРС ДС ДВЕРИ СДА НДС БОРИС ТАДИЋ 3. СРБИЈА ЦГ ЛНЗ С. РАДУЛ. РДС-СДС ПАТ.ФРОНТ РУСКА СТРАНКА РИЗА ХАЛИМИ

01 АЗАЊА 1094 450 450 644 10 440 271 57 11 7 / 2 25 30 21 10 / 1 / 5 / / / / /

02 АЗАЊА 555 306 306 249 8 298 175 26 1 6 / 2 53 16 8 / 9 / / / / / / 2 /

03 АЗАЊА 799 429 429 370 5 424 275 42 5 7 / 3 36 34 12 0 7 0 0 0 3 0 0 0 0

04 АЗАЊА 1034 541 541 493 11 530 321 82 12 5 0 3 37 38 6 0 22 1 1 0 0 0 0 2 0

05 Баничина 874 423 423 453 4 419 223 74 15 18 1 8 16 23 3 1 32 0 0 0 3 0 1 0 1

06 БАЧИНАЦ 557 318 318 239 11 307 171 47 7 0 0 2 9 54 8 0 7 0 0 0 1 0 1 0 0

07 БАШИН 420 259 259 161 6 253 117 43 5 1 0 1 21 49 5 0 8 1 1 0 2 0 0 0 0

08 Влашки До 869 495 495 374 11 484 194 192 12 6 0 5 11 38 6 0 16 0 0 0 2 0 1 0 1

09 ВОДИЦЕ 830 560 560 270 24 536 218 63 14 5 0 0 1 220 4 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0

10 ГЛИБОВАЦ 893 563 563 330 12 551 240 49 14 6 0 2 10 207 12 0 2 2 1 0 5 0 1 0 0

11 ГЛИБОВАЦ 831 518 518 313 14 504 163 52 7 3 0 1 2 249 10 0 9 1 0 0 7 0 0 0 0

12 ГОЛОБОК 909 370 370 539 12 358 226 23 8 2 0 6 0 72 6 1 13 0 0 0 1 0 0 0 0

13 ГОЛОБОК 922 441 437 483 9 428 244 40 18 11 0 2 7 82 6 0 14 1 0 0 1 0 1 1 0

14 ГРЧАЦ 860 434 434 426 10 424 260 73 10 13 0 2 15 14 12 0 22 1 0 0 2 0 0 0 0

15 КУСАДАК 656 393 393 263 3 390 172 73 7 5 0 4 2 95 10 1 16 0 2 0 1 0 1 0 1

16 КУСАДАК 703 422 422 282 9 413 236 46 4 0 0 1 10 82 14 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0

17 КУСАДАК 621 385 385 236 4 381 168 57 21 2 0 8 1 71 17 1 34 0 1 0 0 0 0 0 0

18 КУСАДАК 787 513 512 274 5 507 185 68 7 6 0 3 5 172 11 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0

19 КУСАДАК 1021 668 668 353 12 656 327 68 16 2 1 4 2 208 14 0 10 1 0 0 1 0 1 0 1

20 МАЛА
ПЛАНА 674 385 385 288 4 381 174 88 5 4 0 2 16 63 9 0 14 1 0 0 3 0 1 0 1

21 МРАМОРАЦ 470 255 255 215 13 242 130 42 3 2 0 2 3 46 2 0 10 1 0 0 0 0 0 0 1

22 ПРИДВОРИЦЕ 735 347 347 388 5 342 218 27 11 5 0 2 16 43 10 0 5 0 0 0 3 0 0 2 0

23 РАТАРИ 710 434 434 274 7 427 131 181 6 3 0 2 17 73 4 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0

24 РАТАРИ 677 429 429 247 8 421 122 168 11 3 1 5 9 79 5 0 16 0 0 0 2 0 0 0 0

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА

Бирачко место Број бирача Гласачки листићи  Гласачки листићи ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ Уписани Гласали U kutiji Неупотребљени Неважећи Важећи СНС СПС-ПУПС-ЈС ДСС ЛДП-БДЗС-СДУ СВМ СРС УРС ДС Двери СДА НДС БОРИС ТАДИЋ 3. СРБИЈА ЦГ ЛНЗ С. РАДУЛ. РДС-СДС П.ФРОНТ Руска странка Риза Халими

25 СЕЛЕВАЦ 892 408 408 483 12 396 223 40 7 11 1 2 1 85 4 0 19 2 0 0 0 0 1 0 0

26 СЕЛЕВАЦ 738 388 387 350 6 381 196 73 12 4 1 1 4 67 4 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0

27 СЕЛЕВАЦ 702 358 358 344 8 350 147 46 7 5 0 0 6 108 8 0 20 0 1 0 2 0 0 0 0

28 СЕЛЕВАЦ 606 345 345 261 11 334 221 45 6 1 1 1 7 40 2 0 8 1 0 0 0 0 0 1 0

29 СТОЈАЧАК 363 181 181 180 5 176 117 21 2 2 0 2 5 14 0 0 9 1 1 0 2 0 0 0 0

30 ЦЕРОВАЦ 871 536 536 335 16 520 285 49 15 4 0 6 15 105 21 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0

31 КОЛОНИЈА 1120 684 684 436 25 659 340 115 23 23 1 7 19 74 20 0 24 1 0 0 11 0 1 0 0

32 КОЛОНИЈА 1257 699 699 555 21 678 375 103 21 3 0 15 32 47 26 0 28 1 1 0 24 0 1 0 1

33 КОЛОНИЈА 1181 668 668 509 19 649 317 89 25 20 0 14 11 107 18 1 32 2 1 0 9 0 0 2 1

34 КОЛОНИЈА 1500 877 877 616 28 849 423 142 26 25 0 8 16 103 37 1 38 2 1 0 26 0 0 1 0

35 КОЛОНИЈА 1005 571 571 432 23 548 282 81 16 11 0 4 23 92 15 0 17 0 0 0 7 0 0 0 0

36 КОЛОНИЈА 1040 568 561 472 14 547 310 78 20 27 0 2 14 53 8 0 21 1 0 0 12 0 0 1 0

37 ЦЕНТАР 994 607 607 387 25 582 243 77 20 15 0 3 19 130 25 0 23 1 2 0 22 0 0 2 0

38 ЦЕНТАР 868 494 494 374 13 481 233 85 23 14 0 2 11 65 13 1 27 0 0 0 7 0 0 0 0

39 ЦЕНТАР 874 517 517 356 31 486 248 72 36 15 0 6 15 51 16 0 16 4 1 0 5 0 0 1 0

40 ЦЕНТАР 1214 713 711 498 34 677 332 91 41 13 0 14 24 61 28 0 41 1 3 0 23 0 1 4 0

41 ДОЊИ ГРАД 983 528 528 453 18 510 258 87 20 18 1 10 13 51 26 0 11 1 0 0 11 2 0 1 0

42 ДОЊИ ГРАД 1244 717 717 524 28 689 383 84 21 21 0 9 17 58 34 0 42 5 1 1 10 1 2 0 0

43 ДОЊИ ГРАД 1147 621 621 527 18 603 358 81 13 12 0 9 9 50 18 0 41 0 2 0 8 0 0 1 1

44 ДОЊИ ГРАД 795 478 478 317 14 464 208 75 28 10 0 4 16 51 18 1 34 3 2 0 12 0 0 2 0

45 ДОЊИ ГРАД 1199 680 680 518 18 662 330 93 14 33 0 10 8 84 32 0 41 0 0 0 16 0 0 1 0

46 ДОЊИ ГРАД 1512 805 805 719 25 780 420 126 20 9 0 3 24 111 16 0 38 1 2 0 10 0 0 0 0

47 С. ЧАРШИЈА 881 509 509 372 17 492 223 70 14 21 0 8 14 82 21 0 29 0 1 0 7 0 0 2 0

48 С. ЧАРШИЈА 1348 761 761 581 23 738 368 85 14 13 0 8 18 178 14 0 30 1 2 0 6 0 0 0 1

49 С. ЧАРШИЈА 1169 670 669 492 22 647 357 92 22 23 0 11 21 63 17 0 25 1 1 0 13 0 0 1 0

УКУПНО ЗА СМЕД ПАЛАНКУ 43976 24721 24705 19255 691 24014 12158 3681 696 475 8 231 686 3987 655 10 1009 40 29 2 293 3 14 27 10

 

Спорт

У суботу у 14,30 утакмица: ГФК „ЈАСЕНИЦА – ФК „ШАПИНЕ“

1544563_546781095440727_468211151_nУ суботу 22. марта се играју утакмице 17. кола Српске фудбалске лиге група „Запад“. На стадиону у Смедеревској Паланци састају се ГФК „Јасеница“ и ФК „Шапине“. Утакмица почиње у 14,30 часова.

После 16 одиграних кола Паланчани се налазе на 10 месту, са 20 освојених бодова.

 

 

 

Култура

Премијера представе Драмског студија Паланачке гимназије: „ЗАУВЕК И ДАН ВИШЕ“

3566267_origУ сали Градског позоришта у Смедеревској Паланци, која је била испуњена до последњег места, чланови Драмског студија Паланачке гимназије премијерно су извели  представу, „Заувек и дан више“, по тексту Милорада Павића.

Уз велики број глумаца који су први пут били на сцени, ово је била и дебитантска представа редитељке Тијане Јозић.

Изузетан плакат, као и увек када се ради о представама ученика Паланачке гимназије, урадио је академски сликар Зоран Тодор.

8468564_orig

Култура

Литерарни конкурс „Дани Пере Тодоровића“: ПОЗИВ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

ggИ ове године, под покровитељством Општине Смедеревска Паланка, Завичајно-туристичко удружења „Видовача“ из Водица и Организациони одбор за научни скуп о Пери Тодоровићу расписује литерарни конкурс за ученике средњих и основних школа и  позивају ђаке који су наклоњени писању литерарних радова да учествују на овом  конкурсу.

1.Тема за ученике средњих школа:

Шта би прво унео/ла у кућу Пере Тодоровића

2.Тема за ученике основних школа:

Обнављање куће Пере Тодоровића – прилог историјском памћењу

Конкурс је отворен до 28. априла 2014. године, а радове под шифром у два примерка предати директору школе.

Саопштавање  резултата и уручивање награда одржаће се 15. маја 2014. у 11 сати у Великој сали Скупштине општине у Смедеревској паланци.

 

 

 

Политика

Конференција за медије у Демократској странци: МИЛОЈИЧИЋ ПРОКОМЕНТАРИСАО РЕЗУЛТАТЕ ВАНРЕДНИХ ПАРЛАМЕНТАРНИХ ИЗБОРА

DSC05570У просторијама Општинског одбора Демократске странке у Смедеревској Паланци  одржана је конференција за медије, на којој је председник Oпштинског одбора, Радослав Милојичић Кена,  прокоментарисао резултате парламентарних избора у Србији.

– На почетку морам да нешто кажем као члан Централног изборног штаба Демократске странке – рекао је Милојичић. – На нивоу Србије, ово су најлошији резултати које је Демократска странка икада  постигла.  Чак смо 1993. године имали 27 посланика, а сада ћемо имати 19 или 20, зависи колико ћемо добити у расподели. Наравно да ни један нормалан човек не може бити задовољан оваквим резултатима. Видимо да на политичкој сцени Србије коначно мора да дође до смене генерација. Не постоји више Војислав Коштуница, не постоји Чедомир Јовановић, не постоји више Млађан Динкић, а бојим се да неће постојати ни многи у Демократској странци. Мислим да је то чињеница, да је народ рекао „доста више“ и Борису Тадићу, који је једва прешао цензус. Народ је рекао „доста“ људима који су 20 година радили, добре или лоше ствари, нећу у то да улазим. Да су одржани и председнички избори мислим да такође не би постојао ни Томислав Николић. Када је реч о резултатима на нивоу републике, наравно да је Демократска странка незадовољна резултатима. Али, ми смо се регенерисали и деведесете и деведесет треће и двехиљадите, и двехиљаде треће и двехиљаде дванаесте. Демократска странка је странка која је подложна променама, што се очекује и сада. Свако мора да поднесе одговорност за оно што је радио. Што се тиче резултата парламентарних избора у Смедеревској Паланци, овај Општински одбор је такође незадовољан, јер смо ми навикли на победу, али морам да истакнем да смо, за разлику од  других места, направили најбољи резултат Демократске странке у Србији. Тако да сада, и званично, седимо у најбољем одбору ДС у Србији. Наравно, парламентарни избори су много другачији него локални. Ми смо овде направили око 17 процената – чекамо још увек коначне резултате – што је, да поновим, најбољи резултат у Србији. Наравно да ми тиме нисмо задовољни. Честитам Српској напредној странци, која је победила, мада не знам због чега. Видимо да живимо  у доба тортуре. Јуче је Оливер Дулић био у свим вестима, као неко против кога је подигнута оптужница, у изборном дану, што је забрањено. Али, ко губи има право да се љути. Они могу да се љуте због локалних избора, ми ћемо се љутити због парламентарних, с тим што овај одбор неће да се љути. Ми ћемо видети ко је одговоран. Они који нису остварили очекиване резултате, биће, наравно, распуштени. Идемо у реорганизацију Општинског одбора, иако је он најбољи у Србији. Честитам СПС-у, који је у Паланци остварио резултат који је бољи него на нивоу републике, док су све друге странке катастрофално подбациле. Ја сам са својим тимом успео да резултат странке у односу на републички ниво, подигнем три и по пута. А то на парламентарним изборима није лако. То је још један доказ да грађани верују у оно што ми радимо на локалу.

2014-03-17-1152На питање новинара шта очекује да ће се после ових избора, догађати „на локалу“, председник ОО ДС-а је одговорио:

-То је исто као када бисте ме питали шта ће Роналдо да оствари на првенству Европе у малом фудбалу, ништа, јер не може ни да игра тамо – истакао је Милојичић. – Што се тиче локалног парламента, ствари су јасне, они су 2012. године направили одређен резултат, имају 9 одборника, СПС има 11 одборника, а Демократска странка 16, тако да ће Демократска странка и даље бити у коалицији са Социјалистичком партијом Србије на локалном нивоу. Уколико СНС победи на наредним локалним изборима, наравно да ће тада они вршити власт у Смедеревској Паланци, али до локалних избора има још доста времена, тако да то није утакмица у којој смо учествовали у недељу. Учествовали смо у некој другој ствари: на гласачком листићу је стајало „Александар Вучић, Чедомир Јовановић, Драган Ђилас… Морамо, такође, да будемо свесни чињенице да је Демократска странка у Паланци на парламентарним изборима сама радила кампању. Без иједног коалиционог партнера. Ни „Нова странка“ Зорана Живковића, ни „Богата Србија“, у Смедеревској Паланци немају одборе. Тако смо ми сами изашли против целе њихове коалиције. Ако се вратимо на претходне изборе видећемо да је СПО освојио преко 1500 гласова, а Нова Србија добила три одборника, дакле такође око 1500 гласова. То је око три хиљаде гласова. Узмимо да су остали са те листе освојили око 500 гласова. Када 3.500 одузмемо од броја освојених гласова СНС-а, видимо да ови резултати нису само њихови. Српској напредној странци, то јест Александру Вучићу, поручујем да желим да испуни све оно што је обећао. Уколико он испуни све што је обећао, просто неће постојати потреба за постојањем ниједне друге политичке организације. Зашто бисмо се ми уопште бавили политиком и желели да обезбедимо бољи живот, ако он обезбеди све оно што је обећао. То ће онда бити савршен живот. Сви ћемо бити запослени, ми и наше породице. Радиће се, и моћи ћете од своје плате да одете на море, зимовање, летовање. Ако он испуни све оно што је обећао, ја ћу предложити да се све политичке странке угасе. Само, мислим да ће он од тога испунити, као и оно што је обећао пре две године – ништа. А онда ћемо видети шта ће бити даље. Видећемо врло брзо како ће ова Влада да ради. Мислим да неће сви који су данас дошли на посао имати посао и у наредна три месеца. Они су у буџету за ову годину планирали отпуштање 60.000 радника, и за то предвидели 600 милиона евра. Огроман број људи треба да остане без посла, и сигуран сам да све то што се ради није добро за Србију

 

Политика

Ванредни парламентарни избори: НЕЗВАНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

Scan-140317-0001ИЗБОРИ 2014 за народне посланике – Преглед података

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ РЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ одржани 16. марта 2014. године

Преглед привремених резултата за општину 71102 – Смедеревска Паланка

Број утврђених бирачких места

49!

Број и % бирачких места за која су обрађени подаци

49

100.00%
Број бирача уписаних у бирачки списак

44004

Број и % бирача који су гласали

24721

56.18%

:Број примљених гласачких листића

43955

Број неупотребљених гласачких листића

19255

Број и % гласачких листића у гласачкој кутији

24705

56.14%

Број и % неважећих гласачких листића

691

2.80%

Број и % важећих гласачких листића

24014

97.20%
Листа кандидата са бројем гласова које су добили и процентом од броја бирача који су гласали
1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У КОЗУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)

12158

49.18%

2. ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС)”

3681

14.89%

3. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

696

2.82%

4. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС, СДУ

475

1.92%

5. Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор

8

0.03%

б. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ

231

0.93%

7. УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – МЛАЂАН ДИНКИЋ

686

2.77%

•3. „СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ“

3987

16.13%

9. ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ

655

2.65%

10. СДА Санџака – др Сулејман Угљанин

10

0.04%

11. БОРИС ТАДИЋ – Нова демократска странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за Војводину, Демократска левица Рома

1009

4.08%

12. ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ ЉУДЕ

40

0.16%

13. ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА- Јосип Броз

29

0.12%

14. ЛИСТА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА-БДЗ-МПСЗ-ДЗХ-МРМ-МЕП-Емир Елфић

2

0.01%

15. ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ

293

1.19%

16. „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА И НАРОДНОСТИ (РДС – СДС)“

3

0.01%

17. Група Грађана „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“

14

0.06%

18. Руска странка – Слободан Николић

27

0.11%

19. ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ

10′

0.04%

 

* Преглед обухвата саио исправне податке и податке са лаком грешком

 

 

 

ДруштвоПолитика

Изборни дан у Смедеревској Паланци

7997561_origУ Општини Смедеревска Паланка јутрос у 7 часова су отворена сва бирачка места. Гласање се, углавном, одвија без већих проблема. Било је мањих сукоба и свађа на појединим бирачким местима, али то, за сада, није утицало на ток гласања.

Излазност је нешто мања у односу на прошле изборе који су одржани 2012. године.

У Радном телу Републичке изборне комисије кажу да се избори спроводе без проблема. Биралишта су отворена на време, сва бирачка места имају довољно материјала за гласање и до сада није било већих примедби на ток гласања.

Први, незванични, резултати очекују се веома брзо по затварању бирачких места.

Култура

Почела слављеничка турнеја поводом две деценије паланачког панк-рок бенда „SIX PACK“

999099_10151936403807311_183561426_nОве године паланачки панк-рок бенд „SIX PACK“ навршава две деценије од оснивања, а њихова слављеничка турнеја почела је 15. марта концертом у Дому омладине у Крагујевцу.

Поред бројних планираних концертних активности у оквиру ове  турнеје, која носи радни назив “Фабричка грешка”, ове године у плану је и издавање компилацијског албума под називом „Best of“, са додатком неколико римејкованих песама из млађих дана овог бенда.

Први сингл, римејк “Фабричке Грешке”, је завршен. Идеја чланова бенда је да песме које су из давних деведесетих сада поново буду одсвиране и снимљене уз помоћ модерније технике.  Албум ће бити постављен на интернету уз могућност бесплатног преузимања.

Бенд је и појачан новим гитаристом Милошем Марковићем „Shomijem“ („ЛУР“), и сада је поново петорка. Могло би се рећи да звуче боље него икад.

Важно је поменути да ће у години када прослављају две деценије њихов фротмен Мики Радојевић објавити и своју другу збирку песама.

six_pack-300x111

 

Култура

Изложба фотографија Сање Јововић у Галерији модерне уметности: УСЛИКАНИ СПАВАЧИ

IMG_1179Сања Јововић, дипломирани инжењер архитектуре, приредила је у Галерији модерне уметности  Народног музеја у Смедеревској  Паланци изложбу фотографија под називом „Dreaming is free“. Реч је о интерактивном пројекту који је настајао у јавном простору урбаног окружења различитих културних средина, као што су Тунис, Шпанија, Мађарска, Аустриуја и Србија, које је ауторка походила као туриста. Досадашња њена фотографска стратегија, како је то уочила  Габриела Васић, укључује и димензију путописца.

Ово је нови пројекат о спавачима Сање Јовановић. Наизглед фотодокументаристичка фотографска белешка, постаје визуелни пројекат интерактивног типа у којем ауторка пријатељима и познаницима нуди своје фотографије као материјал за текстуалну интерпретацију снова усликаних спавача. Препричавајући снове које нису доживели, приповедачи уносе димензију фантастике у овај Сањин истраживачки поступак. Њен пројекат задире и у домен медијске културе, где се појачан ефекат „фактичности“ уводи приказом црно-белих фотографија, које доприносе и утиску универзалности  у брисању оних статусних разлика у портретима спавача као што су старост, пол, образовање, друштвена или економска моћ.

-Изложбом фотографија Сања Јовановић нас уводи у свет, рекла бих, случајних спавача – истакла је Славенка Чишић-Урошевић.- Иако су ове фотографије настале у различитим деловима света, оне јасно дају до знања да сви ми у једном моменту имамо нешто заједничко што нас не издваја једне од других. У овом случају то је тренутак када нас савлада сан без обзира где се налазимо. Јер, преласком из свесног у стање сна нестају све наше разлике, бриге, планови, умор, проблеми, визуелни и чулни утицаји окружења у коме се налазимо. Несвесни света око себе, остајемо препуштени погледима, потпуно огољени, рањиви и незаштићени. На крају се будимо окрепљени тренуцима проведеним у неком измаштаном свету или потпуној празнини која доноси спокој.

IMG_1176Занимљиво је да сваку фотографију прати прича о сну људи са слике. Приче су – вели Сања – писали њени пријетаљи  који живе у Србији и широм света. Свако од њих је представио по једну своју визију фотографије. Све фотографије представјају исечке из живота снимљене на улицама, у парковима, трговима, у кафеима, музејима… И сви су  они искрени и нережирани.

Сања Јововић се фотографијом бави од 1994. године. Члан је Фото клуба „Шумице“ и Фото савеза Југославије.  Радила је хонорарно као фоторепортер, самостално и колективно излагала у иностранству,  а водила је и Фото радионице за децу. Члан је УЛУПУДС-а и има статус слободног уметника. Ово је њена девета самостална изложба.

Д. Јанојлић

Друштво

Конференција за медије у ОБ „Стефан Високи“: ДОБИЈЕНО 300.000 ЕВРА ОД МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

2014-03-14-1138У ОБ „Стефан Високи“ одржана је конференција за медије на којој је директор, др Периша Јовановић, говорио о значајним средствима од 300.000 евра која су обезбеђена од ресорног министарства.

У даљем току обраћања представницима медија др Јовановић је навео у које сврхе ће тај новац бити искоришћен.

-Министарство здравља препознало је позитивне тенденције и трендове који су присутни у овој болници у последњих неколико месеци и одговорило је позитивно на нашу молбу да нам се одобре одређена средства – истакао је др Јовановић. – Новац који смо добили је заиста велики, а ради се о 300.000 евра. То је новац који одавно овде није виђен, а посебно у овим тешким временима. Та средства ће бити искоришћена за адаптацију и санацију зграде, реконструкцију крова и адаптацију санитарних чворова пет милиона динара, а за адаптацију простора за јединицу за палијативно збрињавање, такође, пет милиона динара. Оно што ме посебно радује је, нешто што сам као хирург чекао 30 година да добијемо, а то је мобилни рендген апарат који ће помоћи у општој и ортопедској хирургији приликом извођења операција. Овим апаратом омогућиће се већа безбедности и хирургу и 2014-03-14-1136пацијенту. Поред тога добићемо и апарат за анестезију, два ултразвучна апарата, пулсни оксиметар, хаубу за оксигену терапију, инфузионе пумпе које су посебно значајне код пацијената који имају кардио-респираторне проблеме, апарат за фото терапију за породилиште, ЕКГ апарат за новорођенчад, кардио-респираторни монитор, апарат за инхалациону терапију и транспортни инкубатор за новорођенчад. Све ово је од изузетног значаја и уклапа се у моје виђење да треба улагати тамо где се рађа нови живот, као и тамо где је човек у најтежој могућој ситуацији, а то је пре, у току и после операције. Наравно, наставићемо са сређивањем и осталих одељења од текућих средстава, од којих смо урадили највећи део посла до сада, о чему је јавност већ информисана. Управо је у току тендер за реконструкцију мокрог чвора на гинекологији, а ускоро ћемо објавити и тендере за све ово о чему сам вас обавестио данас. Набавићемо веома квалитетну опрему, држећи се познате енглеске изреке, „нисам довољно богат да бих куповао јефтине ствари“.

Др Јовановић, на крају, је захвалио Министарству здравља што је препознало позитивне активности у ОБ „Стефан Високи“ и издвојило озбиљан новац за потребе пацијената ове здравствене установе која покрива две суседне општине Смедеревску Паланку и Велику Плану, а посебно се захвалио и свим запосленима у овој установи без чијег рада и ангажовања све ово не би било могуће.

 

Д. Ц.

 

Политика

Одржана 23. седница Скупштине општине

DSC05521На 23. седници Скупштине општине одборници су већином гласова донели Одлуку о изменама и допунама Одлуке о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију. Овe измене тичу се обавезног пречишћавања отпадних вода, које правна или физичка лица морају да предузму, пре него што ове воде доспеју у канализацију. Донета одлука прецизира како параметре, тако и износе новчаних и других  казни, које ће бити примењиване уколико правна или физичка лица не смање количину опасних и загађујућих материја у отпадним водама на прописану меру, пре него што их пусте у канализациони систем.

Већином гласова одборника донета је и Одлука којом се усваја Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2014. годину. Одборници су усвојили и Предлог програма за коришћење средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за текућу годину, који треба да одобре републички органи управе, предлог Програма контроле квалитета ваздуха на територији општине, и предлог Програма мониторинга нивоа комуналне буке на територији паланачке општине за 2014. годину.

DSC05523Скупштина општине је усвојила предлог Програма за санацију дивљих депонија на подручју општине за текућу годину, а одборници су, током расправе, указали на неопходност формирањa мање депоније на подручју општине, и сталног мониторинга, којим би се спречило неконтролисано одлагање отпада, које је у последње време учестало. Председник Скупштине општине информисао је одборнике да је у току посао у вези са проналажењем погодне локације за поменуту депонију.

Одборници су усвојили Предлог програма дезинсекције на територији општине за 2014. годину, као и Извештај ЈКП „Општинска гробља“ за прошлу годину.

В.Ђ.

 

 

Култура

Изложба фотографија нашег некадашњег суграђанина Горана Вељића у Београду: „THE BRIDGE“ У УК „ПАРОБРОД“

Photo8-660x471У УК „Пароброд“ 10. марта отворена је занимљива изложба фотографија, под називом „The bridge“, нашег некадашњег суграђанина Горана Вељића („Фото Веља“) који већ годинама живи у Њујорку.

Горан Вељић који живи и ствара у Њујорку од 2008. године изложио је фотографије које је снимио у том граду, које приказују архитектуру и становнике овог мегалополиса.

Вељић је и аутор фотографија које су обишле цео свет, на којима Alec Baldwin, познати холивудски глумац, физички насрће на фотографа. Те фотографије су изазвале бурне реакције јавности.

О њему и неговим фотографијама су писали: New York post, Daily news, TV NBC, E! Entertaitment chanel, Splash news и многи други…

-Желим и хоћу да покренем обострани пут ка средини моста Њујорка и Београда. То је двосмерни саобраћај међусобних реципроцитета. То је „highway“ са довољно трака за све који желе да активно и интерактивно путују кроз уметнички простор и време у оба смера – каже Горан Вељић.