ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

ИМАЛИ СМО ЉУДЕ

ИМАЛИ СМО ЉУДЕ

Имали смо људе: АКАДЕМИК ВОЈИСЛАВ ЂУРИЋ, ЧОВЕК ВЕЛИКИХ ЗНАЊА И НЕОБИЧНЕ СУГЕСТИВНОСТИ

Академик Војислав М. Ђурић (Мало Крчмаре, 1912 –  Београд, 2006.) био је истакнути научни радник у области историје књижевности. Оснивач је Центра за историју књижевности и естетику, који је касније прерастао у Институт за теорију и историју књижевности. На његову иницијативу сачињен  је Зборник књижевно-научних радова о Иви Андрићу и Мирославу Крлежи. Истакао се и као секретар Одељења литературе и језика САНУ, а дао је видан допринос и оснивању Међународног одбора за народне умотворине.

Говорећи  о професору Војиславу Ђурићу на научном скупу у Рачи Крагујевачкој, Драгољуб Недељковић је  истакао је да он  на београдском Универзитету, пленећи  својим шармом и благотворним зрачењем,  „деловао као пролеће после дуге зиме.“ Изнео је и то да је у лепом сећању носио свог учитеља Десимира Јовановића, учесника Првог светског рата кога су Немци  стрељали октобра 1941. године у Крагујевцу. Тај просветар и ратник је најзаслужнији што га је отац дао да се школује, прво у крагујевачкој гимназији, а потом и на Филозофском факултету у Београду где су му предавали истакнути професори 14. студијске групе: Павле Поповић, Веселин Чајкановић, Миодраг Ибровац, Милан Будимир…

У животу су га пратили и неки врло драматични догађаји. У јесен 1941. године, идући из Београда у Крагујевац, доживео је хапшење. Неко време је био заточен и тешко малтретиран у младеновачком среском начелству под оптужбом да је свог ђака наговарао да иде у партизане. Успео је, међутим, да се извуче и избегне стрељање у Крагујевцу. После завршетка Другог светског рата обављао је  веома значајне дужности. Поред осталог, био је заменик министра  просвете и потпредседник Обласног одбора Јединственог Народноослободилачког фронта Шумадије.

Радио је као професор у Петој женској и Шестој мушкој гимназији у Београду и у Женској учитељској школи у Крагујевцу. На Филозофском факултету 1939. године стекао је титулу доктора наука, бриљантно одбранивши тезу „Тужбалица у светској књижевности.“ Ментор му је био професор, филолог и етнолог Веселин Чајкановић.  Деценију касније изабран је за професора  историје књижевности на истом факултету, а убрзо је потписао и своју прву књигу под насловом „Књижевност Истока“. Она је настала након његових бриљантних предавања   о пореклу поезије и изворима њеног развитка.

Усмено народно стваралаштво трајно је било у центру његове научне пажње.   Као историчар књижевности, Ђурић је скоро до краја живота вредно проучавао стваралаштво народа коме је припадао, а истицао се и као  предавач студентима Новинарско – дипломатске школе која је касније прерасла у Факултет политичких наука.

Захваљујући професору Ђурићу,  семинар за светску књижевност  је 1954. године прерастао   у посебну студијску групу за општу књижевност са теоријом књижевности. Тиме је, после две и по деценије од пензионисања професора Богдана Поповића, обновљена стара београдска катедра, која је словила за  једну од првих компаративних у свету. На њој ће једини предметни наставник управо бити  овај Шумадинац, који је томе приступио са видним ентузијазмом и правим педагошким даром.

На новооснованој Катедри за општу књижевност Библија је имала  значајно место. Била је то нека врста духовне револуције или бар културног обогаћења и  отпор идеолошкој искључивости. Програм светске или опште књижевности није био оптерећен идеолошко-политичким предрасудама или ускогрудостима. У њему је био присутан дух слободе, што је историјска заслуга Војислава Ђурића.

Драгољуб Недељковић је на научном скупу Центра за митолошке студије Србије истакао  и то да је Војислав Ђурић од самог почетка одбацивао нормативну теорију књижевности, особито ону потчињену совјетским стаљинистичким, ждановским и   соцреалистичким догмама, а определио се за историју књижевних теорија. Нешто слично је,  у исти мах, утемељио  на Западу Рене Валек, својом историјом критике или критицизма. И док је Валек своју историју књижевних теорија  започињао епохом хуманизма и ренесансе, Војислав Ђурић се спуштао знатно дубље, повезујући теоријску мисао Европе не само са изворима древне Грчке и Рима него и са још дубљим и даљим аналогијама за којима је трагао у   књижевностима древног Истока. Војислав Ђурић је стварао школу која је обогатила  књижевно – теоријска сазнања, а тиме и  књижевну културу. Радећи на томе, ангажовао је многе сараднике. У томе је и било  богатство катедре коју је основао.

У својој делатности, професор Ђурић  је испољавао сразмерно ретку свест о месту националне просвете и културе, о потребама и могућностима, о релативном значају појава и о родослову приоритета. Он је – како је то лепо уочавао Владета Јанковић – располагао необичном покретачком енергијом, срећном споју са упорношћу неопходном да се започета предузећа доведу до краја. Ако је имао неки методолошки принцип у образовању, он се сводио на безусловну строгост у фази његове примене. Ширина културе у споју са ширином погледа на свет, обележила је и његове наследнике на Катедри.

 Поред Филолошког факултета, видан траг је оставио и  у Институту за теорију и историју књижевности, у Српској академији наука и уметности и у Српској књижевној задрузи. Као научник и организатор научног рада,  био је и веома присутан у књижевном животу Србије и Југославије. Покретач је првих специјалистичких библиотека за књижевну мисао, а као аутор „Његошеве поетике“, да јој је снажан подстицај.

Радни резултати кандидовали су га за високо академско звање. Године 1961, на предлог двојице академика Милана Бидимира и Велибора Глигорића, примљен је за дописног члана САНУ. Велибор Глигорић и Драгољуб Павловић кандидовали су га четири године касније и за редовног члана. У раздобљу од 1961. до 1965. године, Ђурић је  објавио 29 научних радова, у просеку седам годишње. Кад је постао академик био је редовни професор опште књижевности Филолошког факултета у Београду.

Предлог су потписали Милан Будимир и Велибор Глигорић, а у њему се каже да се др Војислав Ђурић истакао као научни радник у области историје наше и европске уметничке и традиционалне књижевности. На оба ова поља књижевно – историјских студија и у оба правца дао је преко 40 радова, који се одликују критичким и самосталним расуђивањем удруженим са солидним познавањем предмета и добро аргументованим мерилом. Нарочито су запажене његове исцрпне студије о народној књижевности, особито епици,  њеном постанку и естетској вредности, затим о поезији Алексе Шантића у вези са народном лириком, те о Војиславу Илићу и о Милану Ракићу са новим интерпретацијама на основу поређења са савременом  светском књижевношћу.

Војислав Ђурић бавио се  и књижевно – теоријским научним радом, проблемима естетике и критике. То се лепо види из његових студија о Лесингову Лаокону, Аристотеловој катарзи и о Тагориној поетици и естетици. Његова студија о животу и раду  Доситеја Обрадовића темељно је и свестрано осветлила личност и дело овог класика. У тој студији, као и у другим, дошли су до израза његова широка и разноврсна ерудиција, студиозан научни рад и савремени научни метод. Велика је његова улога у организацији научно – истраживачког рада. Дуго је управљао и Институтом за теорију и историју књижевности. Као секретар Одељења литературе и језика САНУ, био је и један од редактора Вуковог Зборника, покретач акције да се оснује Међуакадемијски одбор за народне умотворине, а заслужан је и за запажен рад  Одељења млађих књижевно – научних радника.

„Као научник и организатор научног рада академик Ђурић је истовремено био живо присутан у књижевном животу“ – изнео је на научном скупу овом великану у част, одржаном у организацији Центра за Митолошке студије у Рачи Крагујевачкој Иво Тартаља. „У кругу издаваче делатности, поред невидљивог зрачења, кроз разне облике анимирања писаца и преводилаца или, подношења предлога угледним издавачким кућама и удруженим издавачима, Ђурићево упорно залагање оставило је видан траг на пољу плански извођеног стручног издавања кључних докумената књижевне теорије и покретања првих специјализованих библиотека за књижевну мисао. Буђењу интересовања за поетике домаћих писаца – област у којој се историја и теорија књижевности плодно сусрећу – аутор `Његошеве поетике` је дао, речју и примером, први и снажан подстицај.“

Највећи број стручних радова Војислава Ђурића, мимо посебних студија, сакупљен је у три књиге `Говор поезије` и у избору из кола Задругином под насловом `Трагање за духом речи.` У тим књигама радови су махом посвећени класицима  српског, хрватског, античког, француског, немачког, индијског песништва, и неким заслужним филозофима, а има и смелих компаратистичких  синтеза, далековидих уопштавања која почивају на чврстом уверењу ауторовом да се без познавања страних књижевности национална не може добро разумети.

Владета Јанковић је на поменутом научном скупу нагласио да је академик Војислав Ђурић ушао у историју српске просвећености значајем  свог научног дела, али ништа мање и јединственим, може се рећи епохалним, учинком који је остварио као педагог  и, поготово, као неговатељ и утемељивач установа. У  Ђурићеве заслуге убраја се и извлачење из заборава исполинског дела његовог проскрибованог професора Веселина Чајкановића, чије је главне радове издао у незаобилазном избору „Мит и религија у Срба“, а затим приредио  и његова  „Сабрана дела“. Био је  човек великих знања и необичне сугестивности, учен и непретенциозан, речит и пун духа, обдарен природним ауторитетом и личним шармом, у сваком погледу истински импресиван.

Поетски надахнуто књижевно – историјско дело професора Војислава Ђурића  засновано је на епској вертикали потеклој из  народног приповедања у оновременој  патријархалној задрузи, којег се будући тумач српске и не само српске књижевности и културе радо сећао. Др Миодраг Стојановић говорио је да је он „радознало и  стваралачки разуђено препознао народно умовање и научно гранао његове рукавце у више  разнородних тематских целина, од античких – грчких и римских студија, преко косовске епопеје и антотологија усменог народног стваралаштва, до поетике Вукове, Његошеве, Ракиће и Војислава Илића.“

Ранко Надовеза у раду насловљеном „Војислав Ђурић: косовска традиција и митологија“ напомиње да је овај универзитетски професор и академик, сагледавајући усмену књижевност, којој припада и Косовски циклус, уочио неколико битних карактеристика. По њему свака епоха је Косовском циклусу додавала своју особеност. Он је анализирао све значајне савремене писце  закључујући при том да  је свака епоха Косовском циклусу додавала своју особеност. Косовска традиција и косовска митологија, оличена од народних јуначких песама, преко епских и лирских песама, од свих српских песника и писаца 19. и 20. века, представљала ипак српску културну особеност у односу на остале народе. Ђурић је Косовски бој и сву његову каснију традицију и митологију сматрао иманентним делом српске историје.

Јула 2006. године, у дубокој старости, из живота је тихо искорачио овај заслужни научни и културни делатник, један од свакако највећих које је Србија дала половином 20. века.

Драгољуб Јанојлић

ИМАЛИ СМО ЉУДЕ

Имали смо људе: ДРАГОЉУБ ВУКСАНОВИЋ – ВУКСАН, СЛИКАР БУЈНОГ АУТОРСКОГ ТЕМПЕРАМЕНТА

Драгољуб Вуксановић – Вуксан (Ужице, 1908 – Београд, 1973.) оставио је дубок траг у
српском сликарству 20. века. Највећи део живота провео је у Смедеревској Паланци, где је
радио као ликовни педагог у Гимназији, Учитељској и неким градским основним школама.
Међу својим ђацима је откривао ликовне таленте од којих су се неки касније латили киста и
боја и узгред бавили сликањем. Било је наравно и оних који су завршавали високе уметничке
школе и били активни учесници у ликовном животу града.
Вуксановић се у Смедеревској Паланци обрео после Другог светског рата. Био је
четврто од петоро деце оца Крсте и мајке Ленке. Склоност ка уметности испољио је у раном
детињству у ужичком насељу Теразије. Колегама и пријатељима често је причао да је био врло
радознало дете које је много волело епске песме и да од блата ваја животиње. Умео је и лепо
да црта најчешће своје укућане, родитеље, браћу и сестре.
Први светски рат омео га је да на време крене у основну школу, па се у њеним клупама
нашао тек кад је имао десет година. На његово школовање прилично је утицала старија сестра
Лала, која је била учитељица па је тако основну школу и гимназију завршавао далеко од
родитељског дома – у Бечеју. Сестра се постарала да касније у Београду упише Уметничку
школу што је био његов сан. У тајне сликарског заната упућивали су га врхунски уметници Бета
Вукановић, Иван Радовић и Љуба Ивановић. Код Ивановића је и дипломирао 1936. године.
По завршетку уметничке школе, која је 1937. прерасла у Академију ликовних
уметности, запослио се у Ужицу где је у Учитељској школи и Гимназији предавао цртање. Тада
је стварао у техници акварела и уља, а ликовна критика је у његовим радовима уочила
сведени колорит смеђих и сивих тонова. У најранијем стваралачком добу њега је био
запљуснуо талас социјалног сликарства на шта је добрим делом утицало и његово левичарско
опредељење.

Посао професора цртања, пред сам Други светски рат, наставио је у лозничкој
гимназији, где се и прикључио борцима партизанског одреда. По задатку команде Лозничког
одреда дошао је у Ужице да преузме део наоружања, али се догодило да је ту остао да ради
као пропагандни графичар и илустратор ужичких партизана.
Тада је једна соба у ужичком хотелу „Палас“ претворена у његов атеље. Већ октобра
месеца прве ратне године, одлуком Агитпропа Врховног штаба, формиран је Партизански
атеље који је окупио борце сликаре. Њему је поверено да управља тим атељеом, а у њему су
још били сликари Бора Барук, Првослав Пијо Караматијевић и Јурица Рибар, уз уметнике
аматере Чедомира Јевтовића и Ђорђа Маринковића.
Ту је и настао Вуксановићев ратни опус. Стварао је портрете бораца, цртеже и плакате,
који су испуњавали пропагандни излог у строгом центру Ужица. Заједно са Јурицом Рибаром
дао је велики допринос припреми радова и осмишљавању изложбе у Соколском дому
приликом прославе значајне годишњице Октобарске револуције 7. новембра 1941. године.
После Ужица цела поставка је била изложена у још шест ослобођених места: Пожеги, Чачку,
Горњем Милановцу, Ариљу, Ивањици и Бајиној Башти.
Кад су се партизани, под снажним надирањем Немаца, повукли из Ужица, Вуксановић
је остао још неко време да збрине материјал и склони најуспешније радове Партизанског атељеа који се из хотела „Палас“ био преселио у поткровље хотела „Златибор“. Нажалост 29. новембра 1941. године је рањен на Кадињачи, где су га Немци заробили и спровели у бањички логор. Из његове куће, после детаљног претреса, непријатељ је однео део сликарског материјала, али се није домогао радова са изложбе поводом прославе Октобарске револуције, који је раније склоњен у један објекат на Тари. Тако је део ликовних остварења Партизанског атељеа сачуван и похрањен у ужичком и Војном музеју у Београду.

И у текскоби бањичког казамата, успевао је да ствара тако што је цртао на хартији којом
су увијани пакети логораша. Тако су, по оцени струке, настале психолошке студије изведене у
снажном експресивном маниру. Занимљив запис о његовим логорашким данима на Бањици
оставио је професор Милутин Срећковић у својој књизи „Немирења“. Њему је Вуксановић
испричао шта је све проживео у логору где је, како је говорио, био тело за сваку врсту ударања
и премлаћивања. Ту су га три пута изводили на стрељање. Први и други пут хтели су да га
заплаше што је осетио по рукама овлаш везаним канапом. Али трећи пут руке су му биле
везане жицом тако чврсто да му се дубоко засекла у зглобове.
О томе је професору Срећковићу испричао:
„Видим: дође крај, потпуно сам утрнуо, отупео; у мени нема ни страха, ни једне једине
мисли, идем према дасци прислоњеној на задњи део камиона и знам: правац Јајинце. Поред
оне даске стоји један љотићевац са корбачем у руци, и кад ступих ногом на ону даску, погледи
нам се сусретоше: видех – мој школски друг из гимназије. Окрзнусмо се погледима, и ја
оборих главу и отпочнем пењање уз ону даску. Али он ми одједном таче груди оним корбачем
и рече онима око нас: Овога вратите! и мене вратише натраг у ћелију…“
У пролеће 1942. године отеран је у логор смрти Корген на северу Норвешке. На ивици
поларног круга обављао је најтеже физичке радове у каменоломима и на изградњи путева. И
ту је за длаку избегао смрт. Наиме, нашао се у строју својих сапатника које су капои издвајали
за стрељање. До њега је стајао нешто млађи логораш који га је замолио да промене места,
надајући се да га тако неће одредити за стрељање. Међутим, десило се да је капо из строја
издвојио баш њега и послао пред стрељачки строј, а Вуксановић остао „у жицама“ до
ослобођења логора 1945. године.

Занимљиво сведочанство о његовим логорашким данима оставио је, такође,
преживели заточеник казамата у Коргену, учитељ Цвеја Јовановић, носилац Партизанске
споменице 41. који је рођен у из сремском селу Шимановци:
„Професор Вуксановић је, упркос логорској тортури, био врло активан логораш. Једном
приликом, док сам говорио о Исидори Секулић и њеном делу Писма из Норвешке, рекао је
како се видело да сам прочитао ту књигу, а онда је он наставио причу о нашој списатељици,
подвукавши да ће рећи нешто што се мало зна о њој…“
Логораши су га пажљиво слушали, а овај уметник – логораш је, према Јовановићевом
сећању, испричао ово:
„Кад ми оно почесмо борбу против окупатора у Србији, покушали су Немци, нарочито
гестаповци и српска полиција, посебно Министарство просвете Аћимовићеве комесарске
владе, да придобију српску интелигенцију: научнике, професоре универзитета, новинаре,
књижевнике, уметнике и остале културне и јавне раднике да се изјасне против наше борбе, да
саставе и потпишу јавни апел народу српском – да позову народ на поштовање окупаторског
реда и мира. Под притиском и претњама полиције и… многи су потписали апел, али Исидора Секулић – није. Одбила је. Није потписао ни Иво Андрић, књижевник, ни Сретен Стојановић, вајар, ни др Милош Ђурић, професор Универзитета у Београду. Чуло се у народу шта је професор Ђурић одговорио неком професору музике који му је био донео апел на потпис. А
казао му је: Лако је теби. Ти свираш у дипле, а ја предајем етику…“
Према сећању Цвеје Јовановића, неко од логораша је упитао професора Вуксановића
ко је све потписао тај апел? И добио је одговор да су њихова имена објављена у листу „Ново
време“ 14. августа 1941. године. Свој потпис на апел ставило је 88 професора универзитета, 25
бивших министара и народних посланика, шест академика, три епископа, четири свештеника,
пет судија Врховног суда…
Професор Вуксановић помогао је Цвеји Јовановићу да сачини Партизански буквар, који
је послужио за описмењавање логораша. Стварали су га заједно „у ходу“. Рад су почели 9.
новембра 1943. године. Они су се знали још док су били у Србији. Заједно су правили новине у
Лозничкој партизанској чети. Немци су се хвалили како су још септембра 1941. године
заробили Стаљиновог сина. Вуксановић и Јовановић су тим поводом направили Зидне новине.
Један примерак су поставили у центру Лознице, а други изложили у четном стану. По
Јовановићевој идеји, Вуксановић је насликао Хитлера и Стаљина како разговарају. Хитлер се
наводно обраћа Стаљину и вели да су му Немци заробили сина. На то му Стаљин каже: „Ми
твог сина не можемо, јер га немаш. За тебе гину туђа деца…“
После ослобођења логора у Норвешкој, Драгољуб Вуксановић се вратио у Ужице, где је 29. новембра 1949. године са колегом Бранком Ковачевићем приредио прву послератну изложбу слика. Уз уља на платну, били су изложени акварели и графике на којима су доминирали мотиви Народноослободилачке борбе. Вуксановић се крајем прве деценије по
завршетку Другог светског рата ангажовао да направи серију цртежа старог Ужица. Цртао је
историјске споменике, куће и објекте народног градитељства ужичког краја. Касније је сликао
и ведуте родног града.
До пресељења у Смедеревску Паланку, радио је као професор у ужичкој гимназији.
Ауторке каталога „Драгољуб Вуксановић – Вуксан – слике и цртежи“ Драгана Обрадовић и
Катарина Доганџић – Мићуновић забележиле су и сећање цртача документаристе Народног
музеја у Ужицу Драгана Словића:
„Вуксановић је радио портрете свих својих ђака, тако што би сваког часа бирао новог, а
затим би му поклањао цртеж. Поред ђака портретисао је и запослене у школи. Часове је увек
држао у сликарском мантилу. У учионици је држао различите бисте. На катедру би ставио
столицу, па на њу бисту, а ђаци су те бисте цртали и тако учили пропорције и мерење при
цртању. Вуксановић је био врсни портретиста, портрете је радио с лакоћом и увек погађао
карактер…“
Из Ужица се преселио у Смедеревску Паланку 1953. и у њој живео до пензионисања 29. године. Зашто је и како променио станиште? Ужице је напустио због тога што је причао о односу Тита и Стаљина. Професор Срећковић је у „Немирењима“ изнео да је у Смедеревску
Паланку добегао, јер су му земљаци спремали оптужницу и транспорт на Голи оток. Пријатељ
му је, међутим, дојавио какав му се колач спрема и он је преко ноћи променио пребивалиште.
„Ја јесам био русофил, али нисам ценио оног крвопилца из Кремља, већ Толстоја и Иљу
Рјепина и оне потресне Бурлаке на Волги, али ко би то њима, идеолошким једноумницима,
могао објаснити“ – казао је Милутину Срећковићу који је, пишући о овом ликовњаку,
подвукао како се његовим доласком за професора гимназије све променило.

„Пред ученицима је тада био Ужичанин крупних , продорних очију, снажног носа који
се дизао изнад као четка густих поткресаних бркова, и браде која више од свега другог
изражава снагу воље“ – описао га је професор Срећковић. „Лепа мушка фигура, широких
рамена, у свему стамена. Изгледа да их је све освојио гласом, својим топлим баритоном, а
одмах су приметили да има фини, ерски смисао за шалу…“
За Смедеревску Паланку име тог академског сликара има значај од изузетне
димензије. У том граду он је провео најлепше радне године свог живота, насликао је у њему
највећи број својих најзрелијих слика и – улио у душу неколицине своји даровитих ученика
љубав према ликовној уметности, која их је касније неумољиво одвела у свет боја, у авантуру
палете, у аутентичне колористичке концепције света који данас остварују…
Књижевник Драгутин Паунић за Вуксановића каже да је вокацијом био изразити
ликовни солиста, а томе ће додати и ово:
„Он је, прилично касно, своја најбоља стваралачка достигнућа остварио у
Смедеревској Паланци, у којој је, као гимназијски професор, 1954. године, у тадашњем
студентском клубу, изложио своја најновија уља на платну, што ће, у ствари, бити прва
изложба једног академског сликара у историји града и зачетак модерног сликарства у нас. На
њој ће се видети: особени и бујни ауторски темперамент, несвакидашња палета живих и
сочних боја, необичност у распореду и компоновању исликаних површина, страсна
егзалтација стварања, снажно поентирани поједини делови слика, нарочито у жанру
руралних, готово рембрантовски наглашених пејзажа и портрета. Уз то, уочиће се и
неуобичајено сигуран и прецизан цртеж, који ће сликара учинити посебно препознатљивим и
особеним. Шта, опет, рећи за његову тадању и каснију експресионистичку палету, која се
чврсто држи задатих линија и облика у врло сугестивном дочаравању колористичких
расположења…“

Оцену о његовом сликарству изрекао је и професор и истакнути књижевни критичар
Милутин Срећковић:
„Увек ме на његовим сликама изненађивала количина живота, онај проток стварности,
укус неке апсолутно аутентичне непосредности. Шуме из којих гледа тама, воде, бреговити
пејзажи, дрвеће, људи у покрету, архитектонске форме, баштенско поврће… Портрети, на
њима очи које нас гледају. Лица млада, стара, средовечна, зналачки простудирана. Толико је
живота на његовим сликама да ми се чини: почеће да се лелујају, да теку, вихоре, да дишу, да
говоре. На многим Вуксановим сликама показује се траг који води до подземног врела његове
инспирације. Он је романтичарски волео душу народа, облике његовог живота, његову
историју и судбину. Све се то, наравно, прекувало у мотивима и темама, у захтевима
иновативних садржаја, под императивом европског укуса…“
После пензионисања отишао је из Смедеревске Паланке. У Београду је купио стан и
имао атеље. Наставио је интензивно да слика, посећивао је изложбе и постао члан групе
„Сингиарт“. Ту га је задесила породична трагедија. У саобраћајној несрећи 1971. године
изгубио је сина Мићка. Вест о томе примио је у Ужицу, где је управо била отворена његова
изложба. У големој жалости је покушао да наслика синовљев портрет. Није успео да га
доврши, јер је 1973. доживео инфаркт. Имао је 64 године.


Драгољуб Јанојлић

ИМАЛИ СМО ЉУДЕ

Имали смо људе: ЂОРЂЕ НИКОЛИЋ, ПЕСНИК ВЕЛИКОГ УМЕТНИЧКОГ ДОМАШАЈА

                                                                        Кад чујеш моју песму

                                                                        Прати је

                                                                        А ја се нећу окренути

            Ђорђе Николић ( Рабровац 1949 – Аранђеловац 2024.) књижевно име стекао је далеко од завичаја – у Америци где је годинама живео и стварао. У „белом свету“, прецизније у Чикагу,  досегао је сам  врх песмоткања. У егзилу је објавио више књига за које се у његовом родном крају и земљи рођења није знало све до појаве  лирског спева „Глава Србије“ 2000 године у издању „Српске књижевне задруге“.

            Био је ђак свилајначке гимназије у којој je изнедрио и  1966. године објавио прве стихове. У самоизгнанство је кренуо кад му је било свега 17 година и кад се за њега у књижевним круговима Београда говорило да је песник који обећава. Одлазећи из своје  и  отаџбине  најближих сродника понео је, како је у „Политици“ од 31. маја 2003. године изјавио, кофер са 32 књиге, два одела и флашом шљивовице.

            На тај корак се одлучио  јер, како је говорио, није имао другог избора. Наиме, живео је у породици која је  од 1945. била изложена тортури нове власти. Узрок томе било је блиско сродство  са епископом Српске православне цркве, америчко-канадске епархије, господином   Дионисијем. Тај црквени  великодостојник био је ујак његовог оца Милуна који га је оженио пред сам  свој одлазак у Америку 1940. године остављајући му у наслеђе комплетно  домаћинство у родном Рабровцу.

            Ђорђе је у  туђини, далеко од прага родне куће, после магистеријума, завршио  докторске студије славистике и започео рад на докторској дисертацији о српској емигрантској поезији. Само пет година по доласку у Америку, остварио је велики успех, са  Русом Јосифом Бродским и Пољаком Тимотеушом Карповичем  објавио заједничку  књигу  под насловом „Три словенска песника“. Уследило је библиографско издање „По старим рељефима“, „Грмови траве“, „Кључар по Ђорђу“, „Српска глава“, „Небески врт“, „Допис“, „У потрази за Еуридиком“… Његове песме превођене су на италијански, шпански, руски и македонски.

            С Бродским га је упознао амерички издавач Карл Профер. Рус га је  октобра 1974. позвао  у Ен Арбор, универзитетски град у Мичигену, где је радио као професор. Тако је почело пријатељство са овим руским емигрантским песником, који је своје дело 1978. године крунисао Нобеловом наградом за књижевност.

            Само три године пре, чикашки Музеј савремене уметности једно књижевно вече посветио је словенским песницима: Бродском, Карповичу и Николићу.

            Ђорђе је своју отаџбину увек носио у срцу и како је једном приликом изјавио за „Политику“, био је само географски удаљен од Србије и свог народа, али у присној вези са верским, културолошким, историјским и политичким збивањима у њој. Зато је често говорио како сваки стваралац, посебно онај ко се бавим књижевним радом, има свету обавезу да прати збивања у својој родној земљи.

            „Тако се  затвара  морално обавезујући круг сваког национално свесног ствараоца, јер се он због својих ставова  и самоизгнао у егзил, али у егзилу није заборавио дужност одбране свог народа“ – изјавио је у интервјуу „Политици“ истичући  да је његов лични поглед специфичнији од већине других људи, пошто се осећао интегралним делом српског рода.

            Често је говорио како је, проучавајући светску  историју, научио  више о својој Србији него о свету. Он је  схватао оно што свет није. Свет је, наиме, сматрао да Србија без њега не може, али није схватао нити признавао да свет не може без Србије.

            Ђорђе се вратио у Србију после три деценије проведене у Чикагу. Долазак кући на позив Српске књижевне задруге и Удружења књижевника Србије, значио је његов велики повратак у српску књижевност.  У егзилу је објавио четири књиге, а у Београду у издању Српске књижевне задруге штампана је „Српска глава“ (2000) и „Допис“ 2001. „Просвета“ је у руке читалаца и библиотечке витрине послала „Небески врт“. Збирка љубавне поезије у „У потрази за Еуридиком“ је  издање  Матице српске, а настајала је у његовој књижевној радионици четврт века. Повратак у отаџбину, у жубор прелепог српског језика, побудио је у њему жељу да је објави.

            „Ова књига је написана у славу љубави“ – изјавио је „Политици“ у интервјуу објављеном 4. марта 2004. године. „Кад кажем радост љубави, ја првенствено мислим на радост коју у мени буди љубав, не само према жени, него љубав уопште. Како верујем да највеће љубави никада нису отелотворене, овде не мислим на љубав према жени, желео сам овом књигом да изразим непоновљивост љубавног искуства кроз љубав према тој можда непостојећој жени, али љубав без бола, уздаха и осећања неостварености. Љубав на једном духовном нивоу се не отелотворује, али вечно траје.

            Предраг Палавестра, говорећи о његовој књизи „Српска глава“ на Коларчевом народном универзитету у Београду, казао је да је Ђорђе  Николић угледан српски песник који у Америци ствара на матерњем језику и да га  је први пут видео на овој промоцији, мада су раније изменили  мноштво мејл порука током припреме ове збирке поезије. Ђорђе се њему одужио на тај начин што је на енглески језик превео  Палавестрину књигу „Јеврејски писци у српској књижевности“.

            Палавестрин сусрет са поезијом Ђорђа Николића је био крајње необичан.

            „И што сам више газио у ту поезију, она ме је све више обухватала и инспирисала“ – подвукао је Палавестра  на промоцији `Српске главе` у Коларчевој задужбини. „Видео сам да пред собом имам једног песника чуднога унутрашњег песничког, духовног и моралног набоја, једну појаву која је у стању да донесе дах српској књижевности и то управо тамо где је она почела највише да се тањи и кида…Ђорђе Николић је на крају 20. века удахнуо један нов дух српској родољубивој поезији, који је успео да искаже нешто што би се могло назвати, јер сам  ја тако условно и назвао, да изрази дух извесног критичког патриотизма, који није  својствен ни нашим песницима, а најмање је својствен песницима који живе у дијаспори, јер ми смо, као што знамо,  један чудан народ коме љубав према отаџбини расте са удаљеношћу од отаџбине.“

 Ђорђе је своју отаџбинску љубав и љубав према српском човеку исказао у књизи „Српска глава“, која би се најпре могла сврстати у неку врсту антрополошке поезије. „Српску главу“, као антрополошки спев савременог  критичког набоја, подржава унутрашња морална филозофска мисао, њена опора и горка идеја, да у одсудном  историјском тренутку изопштења погашених видика и заборављених излаза, једино истинско и право отрежњење представља искрено и дубоко критичко самоспознавање ове нације.

Говорећи о „Српској глави“, Матија Бећковић је напоменуо да је Ђорђа Николића упознао у Београду крајем 60-тих година 20. века када је овај гимназијалац  донео у редакцију забавног листа у коме је радио своје песме. Објавио је две и одмах био уочен као перспективни песмописац, који се тек прикључивао јату  одабраних. Њему се Ђорђе поверио да је поднео захтев за исељење у Америку. То је била смела и далекосежна одлука.

„Чим ми је поверио своју намеру, одмах сам помислио како ће у обећаној земљи морати најпре да заборави свој језик и ућутка песника у себи“ – невео је на промоцији „Српске главе“ Матија Бећковић. „Али не дуго по одласку, Ђорђе се огласио најпре песмама на енглеском језику у преводу Чарлса Симића у књизи `Три словенска песника` коју је у Америци објавио са Јосифом Бродским и Тадеушом Карповичем.“

На овом представљању „Српске главе“ огласио се и аутор и то само два дана како се било навршило 33 године од како је као емигрант отишао у егзил 27.  маја 1970. године:

„Ја сам се вратио у  Србију не као туриста већ сам дошао на позив свога издавача Српске књижевне задруге на челу са г. Славенком Терзићем и Удружења књижевника Србије на челу са мојим драгим пријатељем г. Слободаном Ракитићем. Нисам дошао у Србију у посету. За мене је ово ходочашће. Сматрам да сам дошао, тако је у мојој души и мојем срцу, у мојој глави,  дошао сам у свету земљу Србију коју сматрам метохом манастира Хиландара, где су наши најдубљи корени, а Србију су оставили Србима на управљање најбољи домаћини свих времена, Св. Симеон Мироточиви  и највећи српски светац Свети Сава.“

            Кад је решио да крене „преко баре“, Ђорђе Николић је сматрао својом обавезом да о томе обавести свог песничког учитеља Милована Витезовића и пријатеља Матију Бећковића чију је књигу „Рече ми један чоек“ понео у пет копија од којих је једну поклонио свом деди епископу Америчко-канадске епархије, г. Дионисију.

            У Коларчевој задужбини у Београду било је његово прво самостално књижевно вече на српском језику. Живео је дуго у егзилу, а егзил је доживљавао као робију и објаснио:

            „Кад год ми је тамо била потребна некаква помоћ као песнику, нисам имао коме да се обратим. Ја сам први пут у животу имао прилику да консултујем некога, а то је био професор Палавестра, кад сам писао `Српску главу`. Он ми је дао врло лепа упутства зато се захваљујем што су ми се и он и Бећковић нашли у тренутку кад је мени као песнику било врло тешко…“

            Ђорђе је више пута поновио како се он није раселио нити је живео у расејању. Себе је сматрао емигрантом који живи у егзилу и који је увек желео да буде  део српске литературе. Њега су често питали зашто не пише на енглеском, а он је на то питање увек одговарао да може писати на енглеском:

            „Ја сам писао на енглеском неке песме, и то би могло да се објави све, међутим моји су корени овде, моје мисли су овде, најлепши језик на свету је српски језик по моме мишљењу и један од најбогатијих језика. А то кажем због тога што често чујем Србе који кажу `па знате енглески је богатији, наш језик није богат, недостаје му толико речи`. Њима сам одговарао овако: Ви господо нисте читали г. Слободана Јовановића нити сте читали Аву Јустина Поповића. Ако сте читали њих, онај који је читао Аву Јустина Поповића, она ко је читао  Слободана Јовановића, Милоша Црњанског, Матију Бећковића или песнике који су упорно  спашавали речи од пропадања, тај никако не може да тврди да је српски језик сиромашан.“

            На питање где живи, Ђорђе је увек имао исти  одговор:

            „Технички говорећи живим у Чикагу, у Америци. Међутим, ја уствари живим у егзилу. Онај човек, онај Србин, који је у Ст. Андреји, он живи у егзилу. Онај Србин који живи у Трсту, он живи у егзилу. Према томе није важно где ко живи, важно је његово опредељење. Моје опредељење је  да сам се ја одлучио за  политички азил, и тамо ја живим. Где сам рођен, рођен сам географски на Опленцу, међутим рођен сам свуда где су Срби, где се Срби рађају а умрећу свуда где Срби умиру.“

            О Ђорђевој поезији писали су врхунски познаваоци књижевности. Уз већ поменуте  Предрага Палавестру и Матију Бећковића, још и Никола Милошевић, Ненад Љубинковић, Богдан Ракић, Љубица Милетић…

            Предраг Палавестра о збирци „Српска глава“ 2003. године пише:

            „У  `Српској глави` има јасних назнака да је Ђорђе Николић на добром путу да се потврди као водећи  песник данашње српске дијаспоре. Однегован и сачуван  матерњи језик, морални завет предака и критичко начело савременог света, помогли су му да прочисти своју мисао, и да се тако интегрише са наслеђем балканске православне културе. Као антрополошки спев,  са јаким унутрашњим набојем, `Српска глава` уводи Ђорђа Николића у главне токове савремене српске културе и чини га непосредним судиоником модерног српског песништва.“

            У  поговору Матије Бећковића збирци „Допис“ 2001. године, поред осталог, стоји и ово:

            „Уским грлом свог пера Ђорђе Николић је продужио своју песму. Најпре се није могло разазнати да ли је те песме одавде однео или тамо написао. Потом се чинило да је у туђини певао оно што би испевао  и да никуда није ишао. Заиста, не само по мотивима него и по другим особеностима своје лирике, било је тешко погодити где су и кад се видело кад су и зашто настале песме Ђорђа Николића. А то је значило само једно:  да се родио да их напише и да би их написао ма где да је живео. Отпутовао је далеко да би видео оно што се види са кућног прага. И он је открио оно што је давно  откривено и што сваки песник поново открива –  човечанство у човеку свог завичаја и сав свет у видокругу свог краја. Ђорђе Николић је држао корак са поезијом која је писана у земљи из које је песник отишао, али његова поезија није. Прибрајан је  у најистакнутије песнике српског расејања, али он је себе убрајао само у песнике једине књижевности којој је припадао и којој је једино могао припадати. Отишао је у `обећану земљу` као песник који обећава, а вратио се као песник који је то обећање испунио.“

            Никола Милошевић о збирци „У потрази за Еуридиком“ 2003. године:

            „Николићева Еуридика разликује се од оне коју из мита знамо онако и онолико колико се разликује оно духовно и невидљиво од оног профаног и  видљивог.  Управо зато је та Еуридика недоступна и недохватна. Тај мотив што подразумева једну, такорећи метафизичку, непрелазну препреку потраге Николићевог Орфеја, преточио је песник и у једну песму изузетне лепоте којој  би било места  у свакој избирљивој антологији наше поезије. То је она песма о јатима неземаљских птица која би требало да допру до Еуридике, која пребива далеко негде међу звездама. Међутим, и та небеска јата, што на сваком свом крилу по једну звезду доносе, неће је никад домашити. Овако преобликујући свој митски предложак, Николић нам предочава једно метафизичко виђење саме суштине љубави, оне љубави која није од овог света. Свако ко истински воли, остаје на крају сам. О томе можда најбоље говори једна друга песма, коју би писац ових редова без двоумљења такође  уврстио у неки ужи  одабир из опуса српског песништва:

            Када се воли

            Распе се све што се има

            И не остане ништа

            Ни у срцу ни у рукама

            Језгровита на начин мајстора старе јапанске лирике, ова Николићева песма спада у сам врх ове његове збирке. Да Николић друго ништа није написао, и то би довољно било да га сматрамо песником великог уметничког домашаја.“

            Љубица Милетић о „Небеском врту“ Ђорђа Николића 2001. године:

            „Записи хаику песника, у овом случају Ђорђа Николића Србина из Чикага поруке су дате изван и изнад времена. Оне не описују неописиво, већ подстичу читаоца да доживи оно што песник осећа, а то су силе траве, пчела, птица, небеског врта, звезда, грмова… У `Небеском врту“ Ђорђе Николић је успешно спојио два Оријента, блиски и далеки, у филозофско-уметничку симфонију.“

Богдан Ракић у поговору  збирци песама  Ђорђа Николића „Ви нисте од овога света“ :

 „Могло би се рећи да  књига Ђорђа Николића `Ви нисте од овога света` (2012), почиње управо на месту на коме се завршава његов ранији спев `Српска глава` (2000). Јер, ако `Српска глава` говори о Србима као људима у чијим поступцима – како у поговору каже Предраг Палавестра – углавном откривамо `неслогу`, `несигурност`, `непросвећеност` и `несигурност да ће се оно што је започето одржати и остварити`, ова нова  књига нам помаже да сагледамо и друго,  лепше лице наших сународника. Упркос промени угла гледања, у њој је и даље присутан онај  исти  `отклон од романтичне самодопадљивости`, односно одсуство сваког некритичког `митског усијања` када је реч о одликама српског  националног карактера , што Палавестра такође види и као једну од највреднијих одлика `Српске главе`. Стога би се могло рећи да су ове две књиге постављене једна према другој као предмет и његов одраз у огледалу, тако да десно постаје –  лево, а лево – десно…“

У поговору збирци песама „Шумадија“, Ненад Љубинковић наводи:

„Боравећи далеко од родне груде, у расејању, Ђорђе Николић је израстао у особеног родољубивог  и завичајног песника, али пре свега и изнад свега у песника изузетног сензибилитета. Његове песме јесу, готово увек, плод смењивања носталгичних осећања записаних `за вечност` у глави и срцу младића који `заувек` напушта завичај и, с друге стране, резултат промишљене критичке свести и самосвести интелектуалца награђеног кроз бол, патњу и сумње о истинским одликама земље и људи које је за собом оставио…Посебно место у поезији Ђорђа Николића заузима његово настојање да утемељи српску хаику поезију, захтевну песничку врсту. У овим захтевним, артифицијелним поетским врстама, Николић остаје веран своме тематском поетском кругу: промишљења о далекој отаџбини коју сагледава очима детињства и сетом човека у егзилу… У српској поезији бројни су песници који су о српској земљи и српском народу певали и критички, али ни један од њих није то учинио са толико систематичности и са толико промишљености као што је то урадио Ђорђе Николић у својој првој књизи песама штампаних у отаџбини.“

Ђорђе  Николић је био директор Српске народне библиотеке, задужбине својих родитеља, председник Задужбине својих родитеља Милуна и Наде,  потпредседник и уметнички директор породичне добротворне Фондације Илинка Милошевић. Оснивач је и истовремено директор и уредник Књижевне свечаности „Благовести у Чикагу“. Био је редовни члан истакнутих академија, књижевних удружења и установа у свету. Оснивач је и дугогодишњи члан Управног одбора чикашког Центра за поезију. На Светском конгресу ПЕН-а у Москви 2000. године био је почасни гост, а у низу културних активности у егзилу, 1994. године изабран је за председника Свесрпског конгреса.

Ђорђе Николић је  1997. године  постао лауреат Академије америчких песника. Добитник је и престижних књижевних  признања, међу којима су и књижевне награде: Ристо Ратковић,  Душан Васиљев, Јефимијин вез, Велика базјашка повеља, Растко Петровић,  Арсеније Чарнојевић, Ленкин прстен, Повеља „Карађорђе“, Златник  Сабора духовне поезије и „Деспотица мати Ангелина.“ Примио је значајна национална признања: Повељу Смотре „Мермер и звуци“, Плакету „Вук Караџић“, Грамату  „У спомен востанија“, Захвалницу Министарства за дијаспору Владе Србије, затим Орден Вука Караџића II реда Владе Србије и Црне Горе,  Орден вожда Карађорђа и Златну значку културно-просветне заједнице Србије.

Драгољуб Јанојлић

ИМАЛИ СМО ЉУДЕ

Имали смо људе: ЖИВКО ПАВЛОВИЋ, ГЕНЕРАЛ СА ТИТУЛОМ АКАДЕМИКА

Живко Павловић (Башин 1871 – Београд 1938.) био је генерал и академик, велики ратни командант и војсковођа. Рођен је у Башину где је завршио  основну школу, а гимназију у Крагујевцу. Потом је 1839. године  ступио у нижу  школу Војне академије као питомац 22 класе. У чин артиљеријског  потпоручника произведен је  1892,  да би четири године касније ступио у Војну академију. По њеном завршетку, пошто је успешно командовао батеријом, изабран је за приправника  генералштабне струке. И ту степеницу је успешно савладао па се 1901. године окитио чином генералштабног капетана.

Био је син српског села. Имао је све особине које красе децу сеоских домаћина. Још као дечак умео је да се загледа у бескрај и да размишља. Често су га затицали како заљубљен посматра природу.  Та особина остала му је целог живота и за позив коме се одао била од пресудног значаја.

Као млади високи официр и као државни питомац, послат је у Берлин да усавршава немачки језик и  студира војну науку. Боравак у Берлину оставио је на њега дубок утисак, тако да је доцније увек нагињао немачкој војној доктрини. Поред тога, озбиљно је студирао Наполеона и Жоминија а умео је да доведе у склад немачку и француску доктрину. То је нарочито дошло до изражаја кад је као потпуковник 1906. и 1907. године био командант 18 пешадијског пука у Београду. Његове  тактичке вежбе и ратне игре у тзв. зимској школи, пратили су  многи официри београдског гарнизона.

У  току службовања све до Првог светског рата био је на овим дужностима: командант другог батаљона Седамнаестог пешадијског пука, помоћник начелника генералштаба Тимочке дивизијске области ордонанс официр краља Петра и краљевића Ђорђа, командант другог  батаљона Седмог пешадијског пука „Краља Петра Првог“, начелник штаба Коњичке дивизије и командант Осамнаестог пешадијског пука „Краљевића  Ђорђа.“

 Као перспективан официр, који је одлично владао војном науком и њеним вештинама, 1911. године изабран је за професора наследника престола и каснијег краља Ујединитеља  Александра Карађорђевића.  Војвода Радомир Путник, начелник главног штаба Генералштаба поверио му је висок положај у војсци, поставивши га за начелника оперативног одељења тог штаба. На том положају остао је до рата с Турцима 1912. године. Тада је постао шеф одсека у оперативном одељењу Врховне команде. По завршетку Српско-турског рата, кад се видело да се спор с Бугарима  не може решити мирним путем, војвода Путник га је поставио за начелника оперативног одељења Врховне команде. Кад се и тај рат завршио, послат је у Лондон за војног експерта  на Балканској конференцији мира.

По повратку из Лондона постављен је за начелника штаба новообразованог Приморског корпуса, који је одређен за опсаду и освајање Скадра 1913. године. Одмах по доласку у Барбалушу војвода Бојовић, као командант и он  у улози начелника штаба,  израдили су план  напада на Скадар.  Тим  планом је све било предвиђено да је Живко Павловић био сигуран да ће  да  ће за два сата заузети Скадар. Напад је био одређен за шест сати ујутру, али је око поноћи стигла депеша председника владе Николе  Пашића да се обустави  планирана операција.

У Српско – бугарском  рату, постао је начелник  Оперативног одељења Врховне команде. Његову иницијативу за прелаз у контраофанзиву при изненадном нападу Бугара 17. јуна 1913. године, војвода Путник прихватио је као исправну, а резултат је био победа у Брегалничкој бици. По повратку из Српско-бугарског рата, постављен је за начелника Оперативног одељења Главног генералштаба.

У Српско-аустријском рату 1914. и 1915. године био је начелник Оперативног одељења Врховне команде.

Према писању „Правде“, пуковник Павловић је био „миран, хладан и трезвен, тако да је све поверене дужности у војсци обављао на време и врло успешно.“ Од почетка Првог светског рата до краја 1916. године био је помоћник начелника штаба Врховне команде. И то, уз остало, говори колико га је ценио  војвода Путник. Изузетна је његова улога у Колубарској  бици што потврђују и ове Путникове речи неколицини високих официра који су дошли да му честитају сјајну победу: „Половину честитајте господину Живку.“

У судбоносној 1915. години, пуковник Павловић је носио огроман  део терета поред све више болесног војводе Путника. Благодарећи његовој мирноћи, хладном темпераменту, зрелом расуђивању и правилној  процени ситуације, српска војска  је у онако очајној ситуацији остала светла образа. Нигде ни једна јединица није заробљена нити  је претрпела непоправиви  пораз. Кад је дошло време да се донесе судбоносна одлука о томе шта да се ради, није мали био утицај пуковника Павловића да се та одлука донесе онако како је донета. Путника са његовим чврстим и непоколебљивим карактером, један смишљен, миран, одлучан Живко Павловић могао је само учврстити у идеји да српску војску повуче на Јадран, избегне опкољавање и одбаци срамну капитулацију.

Кад је реорганизована српска војска на Крфу, Павловић је одређен за команданта Шумадијске дивизије, а 1917. године за војног изасланика у Атини. По завршетку рата 1919. године, пошто је унапређен у чин генерала, постављен је за управника Војне академије, где је после годину дана, постао командант Јадранске дивизијске области, а од 1922. до 1923. године  налазио се на дужности помоћника команданта Прве и Треће армијске области. С тог положаја је и пензионисан.

„Политика“ је, пишући о њему, истакла да „велика времена и велике народне средине дају велике војнике.“ Као Живка Павловића, који је нагонски умео да понесе веру у свој народ, знајући  да се „прави карактер једног народа“ – како је рекао у приступној академској беседи – „и његова народна душа показује само у највећим искушењима и најтежим кризама његове историје.“ За његов лик и његово дело од огромне је важности што је у Војну академију ушао у гуњу и опанцима, што је Јасеничанин, Шумадинац и далеким пореклом са равна крша старе Рашке. Јасеница је прво поприште Карађорђева устанка. Она је његовог оца, неписмена сељака, учинила заслужним четовођом батаљона у Српско-турском рату за све време његова трајања.

„Политика“ је Живојина Павловића овако описала у броју од 27. априла 1938. године:

„Изникао из овако великога грумена,  из овако дубоке народне основе у којој је  основни узрок свега великога што се у нас догодило, Живко Павловић се на делу одиста показао и много снажан, и много духован, и много моралан. Његова сељачка спољашност показивала је  расну снагу. За  рад, за чин, за најсложенију акцију. Његов дух за националну мисију, трезвену и снажну, бескрајно беспогодбену. Онај  који осењен нагоном зна шта хоће и који за то уме и може да развије највећу снагу, а као војник да покаже чудесне способности. Велики интелектуалац, при том уједначено издржљив, солидан и дисциплинован дух, без трунке показности и лажности. Чврст као литица, хладан и сталожен као кабинетски научник, полетан као орао кад треба, веран стално себи и логици историје свога народа, он је имао ону посведочену сјајну српску иницијативу и римску смелост, ако му је то заповедало хладно процењивање прилика и задатака судбоносног часа.“

Огромне радне снаге, исправне увек вредности, он је у Врховној команди био и човек од идеја и од извршења. Најсрећнија допуна и помоћник славном Путнику,  његов суаутор великих битака и смелих стратегијских потеза. Рођени генералштабац, рођен за војсковођу. Тачно из славне поворке Путник, Мишић, Степановић, Бојовић. Стратег у пуном смислу те речи, који је дубоко знао кога води у рат, зашто и са каквим све погодбама има да рачуна у том најсложенијем човечјем послу. Такав је био у Колубарској бици и на Брегалници, такав  је и на Ветернику и Козјаку, где је као заповедник Шумадијске дивизије учинио главне припреме за прелом на Добром Пољу.

Живко Павловић је, како је то на научном скупу у Смедеревској Паланци рекао Божидар Јововић био  „најумнији војник свих времена.“ Његово везивање за Војну академију припада времену када се та установа реформисала,  уобличавала и усавршавала у погледу законских одредаба и програмских потреба. Нарочито је била  одговорна и озбиљна његова служба управитеља непосредно после завршетка Првог светског рата. То је време кад је Војна академија доживела највише промена. Нова држава, неупоредиво већа  од Србије,  захтевала је више војске и сходно томе више официра. Највећи терет целокупног преуређења  и прилагођавања високих војних школа у новој држави поднели су официри Краљевине Србије, који су уједно и били њени први наставници.

У знак  признања велике државничке вредности и заслуга за отаџбину, Живко Павловић је 25. октобра 1921. године проглашен за члана Српске краљевске академије наука.  Пре њега те титуле се домогао још један генерал, Јован  Мишковић. О лику и делу Живојина Павловића, Јован Цвијић је тада казао:

„Новоизабрани академик је рођен усред Шумадије, на граници крагујевачког и смедеревског округа, у селу Башину.  И отац и мајка су му били сељаци. Отац је морао имати неких нарочитих врлина, кад је неписмен  могао бити четовођа, командовати батаљоном и добити златну и сребрну медаљу за храброст у Српско-турском рату. Сасвим је пуки случај што је један сељак , материјално посрнуо после тог рата, напрегао све силе да своје дете школује.  Дао га је у Војну академију која се о својим питомцима сама старала.  Исто је тако случај што су у време најбољих официрских година Живка Павловића настали горостасни догађаји у којима је могао показати све своје војничке особености. У знак признања за стечене заслуге у рату, изабран је за почасног члана Академског друштва за међународну историју у Паризу, а потом и за почасног члана Латинске академије наука Француске.

Обраћајући се Живку Павловићу, приликом пријема у Академију, Цвијић је нагласио:

„У данашњој приступној беседи, открили сте нам један нов, филозофски начин гледања на победу у рату. По вашем последњем чланку у `Српском књижевном гласнику` могло се закључити да Ви силно верујете у моћ Врховне команде и услед тога њеним стратегијским потезима дајете огромну важност пред којим све друго бледи.  Можда Ви нисте  сасвим тако мислили, али је то био утисак Вашег начина разматрања и Ваших закључака. Сада видимо да Ви тако не мислите. Може рад Врховне команде бити првокласна вредност – као што је био рад наше Врховне команде – па опет не дати оне величанствене победе. И зато Ви с правом говорите о моралним и психичким моментима: о психичкој кризи, о душевној узбурканости, о моралној сондажи и о нашем народном карактеру. Ви сте тиме дирнули основни узрок свега славнога што се догодило, и нема сумње да ће се у студијама које се буду бавиле нашим великим ратовима и  њиховим великим резултатом, данашњом нашом великом државом, на те узроке обратити највећа пажња.“

Живко Павловић објавио је за живота,  велики број оригиналних и преведених чланака,  нарочито у „Ратнику“. Његова дела су, како је писала „Политика“, плод свестраног познавања војне науке, великог личног искуства и ретког талента.  Вреди поменути ова дела: Битка на Јадру,  Даљно (стратегијско) извиђање, Београдска операција, Опсада Скадра и Битка на Колубари.  Остала му је недовршена књига о повлачењу 1915. године. Од преведених дела вреди поменути књигу  Фон дер Болца „Ратовање и вођење војске.“

„Када се ослободио стега и обавеза које су му наметали војнички задаци, Живко Павловић је подарио војној науци најлепше поклоне, какви се до тада нису могли срести на овим нашим просторима“ – изнео је на научном скупу Божидар Јововић. „ Та снажна појава заиста је грунула у нашу јавност, баш као да је његова научна реч просто извалила сву пригушену енергију дотадашњег ћутања. Мученом злобом, завишћу,  понижавањем и другим неправдама  што му је наметала околина, у његовим умним творевинама као да се све то  вратило натраг онима што су, по његовом мишљењу, присвајали његове заслуге и његову војничку славу…“

Генерал Живко Павловић носио је велики број домаћих и страних одликовања: Бели орао другог степена с мачевима, Карађорђева звезда другог степена с мачевима, две Карађорђеве звезде четвртог степена без мачева, Бели орао петог степена, Свети Сава петог степена, Златна медаља за ревносну службу, Медаља за војничке заслуге, Споменица краља Петра Првог, Споменица за српско-турски рат 1912. године, Албанска споменица и Споменица за рат 1914- 1918. године. Од страног ордења и медаља добио је:  два француска Ордена Легије части (командантског и официрског реда), енглеско одликовање Светог Михаила и Ђорђа, два руска одликовања Свете Ане  другог степена и Светог Станислава другог степена, Румунску круну другог степена и Румунску звезду трећег степена, три грчка одликовања Ратни крст,  Медаљу за војничке заслуге и Ђорђев орден трећег степена, чешки Ратни крст и бугарски Орден за војне заслуге трећег степена.

Овако је последње тренутке живота генерала и академика Живка Павловића описала „Правда“:

„Иако се  његово здравље сасвим погоршало, генерал Павловић је био при пуној свести. Своме сину Александру, који је седео поред постеље, казао је: `Ацо, сине, нема ништа од мене`. То је било око подне, а већ  у два поподне генерал је променио свет. А само два, три дана раније свом добром пријатељу пуковнику у пензији Ђорђу Јовановићу је изразио жељу да поживи још две, три године да би завршио своје дело Београдска операција 1915.“

У вечност се преселио велики војни командант и војсковођа, још један од малог броја оних који су водили  војску у најсудбоноснијим догађајима новије српске историје. Велики војник склопио је очи за  навек. Дубоке и мудре очи које су небројано пута сагледавале стазе српске војничке славе и великих ратних победа. У Пантеону народне захвалности, генералу Павловићу припало је лепо и значајно место – место до великих војвода Радомира Путника, Живојина Мишића и Степе Степановића.

Као десна рука војводе Путника на положају помоћника начелника штаба Врховне команде – и на многим другим положајима, важним и одговорним, генерал Живко Павловић сјајно је доказао високе врлине војника, родољуба, војног мислиоца, дубоког и оштроумног стратега. Син села, он је био оличење свих непресушних снага које село, здраво и неистрошено, пружа земљи у часовима кад су велики људи најпотребнији. Он је хтео и умео, наоружан не само својим урођеним даром за војна знања, већ и ретком вредноћом, да развије своје велике одлике. Био је један од најзнаменитијих стручњака за ратовођење забележених у историји  Првог светског рата. Један од најелитнијих носилаца врлина српске војске и заслужени члан  Српске краљевске академије.

Драгољуб Јанојлић

ИМАЛИ СМО ЉУДЕ

Имали смо људе: ПЕТРОНИЈЕ ПЕРА ТОДОРОВИЋ, ОТАЦ МОДЕРНОГ СРПСКОГ НОВИНАРСТВА

Петроније Пера Тодоровић ( 1852 – 1907), отац модерног српског новинарства, рођен је
на Спасовдан у Водицама. Припадао је покрету Светозара Марковића. Школовао се у Цириху.
Кад се вратио у Србију, сарађивао је у социјалистичким листовима тог времена. Био је уредник
првог социјалистичког часописа, који је под називом „Рад“ излазио у Београду 1874. и 1875.
године. Део новинарског века, после смрти Светозара Марковића, провео је у листу „Ново
ослобођење“ у Крагујевцу, где је 20. августа 1875. изашао први број „Старог ослобођења“,
чија је редакција била у његовој кући.
Године 1876. као добровољац учествовао је у српско-турском рату после којег је емигрирао у Нови Сад, где је издавао часопис „Стража“. Одатле је протеран 1899. године да би време све до пада владе Јована Ристића, боравио у Бечу и Паризу. Кад се вратио у Србију покренуо је „Самоуправу“ и постао један од највећих критичара владе и краља Милана. Због учешћа у Тимочкој буни, пошто је осуђен на смрт па помилован, издржао је десетогодишњу робију.
Кад се разишао са Радикалном странком издавао је листове „Самоуправа“ и
„Радикал“, да би половином 1889. купио „Мале новине“, а годину дана касније и штампарију
коју је назвао „Смиљево.“ Уживао је глас најплоднијег и најбољег српског журналисте.
Новинарство му је било замена и за политику и за књижевност. Клеветан и гоњен од своје
станке, постао је институција. Од његовог пера зазирали су краљеви, министри, партијски
прваци, посланици…
Био је романописац, политичар, аутор полемичких текстова, редактор, графички
уредник, хроничар дневних догађаја, штампар, дистрибутер, зачетник модерног маркетинга…
Иако је написао и вредне књижевне радове, како је својевремено оценио Бранислав Бане
Јовановић, вишегодишњи заменик уредника „Политике“ и „Политике експрес“, стваралачки
опус Пере Тодоровића превасходно је у знаку новинарства. Њиме се бавио од ране младости
до краја живота. Раскошног талента и широке знатижеље, он је у себи спојио одлике које
карактеришу модерну и креативну драматургију уређивања новина. Својим учешћем у
новинарско-штампарском послу у целости, од идеје до њеног обликовања у текст и
пласирања читаоцима, укључујући и њихов емотивни однос као повратну спрегу, наговестио
је и савремени концепт система у креирању и профилисању медија.
У „Огледалу“, подом куповине „Малих новина“, Пера Тодоровић је открио свој циљ:
„Кад сам узео у своје руке моје данашње Мале новине, ја сам себи ставио у задатак
да их уређујем тако да ће уистину бити новине које ће бар приближно личити на јевропске
листове.“
У „Мале новине“ уложио је велике професионалне амбиције, што се види из детаља да
је у поднаслову заглавља превео њихов назив и на француски и на немачки језик. Те 1889.
године, започео је свој највећи издавачки пројекат који је трајао до Мајског преврата 1903.
„У њему су“ – према Јовановићевој оцени – „изражени блистави новинарски и
књижевни таленти Пере Тодовића, нарочито у фељтонистици и политичком коментару,
оличеном у тзв. личном чланку, у коме није нападао идеје већ њихове носиоце. Као коментатор политичких збивања у Србији, био је бескомпромисан у изношењу истина, утичући тако на стварање критичког јавног мњења.“
Новинарски стил Пере Тодоровића, подразумева својеврсну употребу језика у
различитим фактографским, аналитичким и белетристичким порукама, приступачним
широкој публици, а његов дуализам репортерског и литерарног навео га је да у свом делу
обилато користи дијалог.
Професор Милутин Срећковић у књизи књижевника Миодрага Тодоровића „Пера
Тодоровић – живот и дело“, коју је 1994. године у Библиотеци „Ђурђевданске искре“ објавило
Предузеће „Ђурђевдан 229“ Радослава Бунтића, наводи да је он „у свом бурном животу, осим
што се бавио новинарством, био један од првих наших социјалиста, потом радикал и учесник у
великој Тимочкој буни… Са овог човека чија би сабрана дела достигла и до 30 томова, с
приличним закашњењем почела је да се скида покорица политичке уклетости…“
Занимљив детаљ из његовог живота изнео је и његов потомак и први Паланчанин са
звањем књижевника Миодраг Тодоровић:
„Спасовдан је мог претка Перу вазда спашавао, чак и кад су у питању биле невоље
највеће врсте. Био је, због учешћа у Тимочкој буни, осуђен на смрт, па помилован. На њега је
спреман атентат, али је и од те опасности спашен. Иако је у младости важио за атеисту, због
своје велике љубави према природним наукама, бог га се није одрекао, а особито Спасовдан,
који је њему био вечити заштитник.“
Пера је у српској историографији дуго био заборављен. На његово дело, радећи на
докторској тези, осврнула се и др Латинка Перовић, која је била запослена у Институту за
новију српску историју. И она, као и професор Срећковић, изнела је властито мишљење да је
он био један од најплоднијих српских писаца. Његово жанровски разноврсно књижевно дело
– романи, дневници, мемоари, путописи, књижевна теорија и критика, портрети у
некролозима бројних савременика – испунило би томове. По њеној оцени то дело је било
дуго потиснуто и због тога непознато…
„Личност Пере Тодоровића у тумачењу савременика одредила је његов потоњи живот
и задуго је осудила његово дело на заборав – навела је др Перовић на научном скупу
одржаном у Смедеревској Паланци 2014. године под називом Пера Тодоровић – нови (п)огледи. На заборав су на свој начин учествовали и тадашњи највиши интелектуални
ауторитети. Јован Скерлић, на пример, прећутао је Дневник једног добровољца. Смрт Пере
Тодоровића је зауставила лавину бешчашћа његове личности и порицања његовог дела… Оно
што је о њему речено у 25 некролога није могло настати обноћ, пригодом. О њему се, најзад ,
проговорило као о значајној личности, којом се наша историја могла позабавити, једном од
најдаровитијих људи новог доба, творцу наше журналистике, писцу коме у историји наше
литературе припада видно место, можда видније него што га неки књижевници имају.“
Све то сажео је некролог београдске „Правде“:
„Умро је један редак човек. Пера Тодоровић је био редак по своме таленту, и по својој
издржљивости, по својој судбини. Никад нико с онолико добрих и лепих особина колико их је
имао, није горе прошао у животу, но што је он прошао.“
Кључну улогу у провоцирању интересовања за дело Пере Тодоровића имала је студија
Велизара Нинчића. Та студија је била, како је то уочила филозофкиња Ксенија Атанасијевић, проблесак ослобађања од суда који је изречен, чинило се, заувек. Проучавања су, наиме, ишла
у два смера: откривање књижевног дела и реконструкција живота и идеја.
О проучавању његовог дела, бавио се и Душан М. Иванић са београдског Филолошког
факултета, који је на научном скупу у Смедеревској Паланци изнео да су „његови књижевни
текстови махом остали расути широм периодике, а политичке акције прошле с временом. За
живота је дао облик књиге релативно малом делу својих текстова.
По Иванићем мишљењу, изучавање динамике Тодоровићевих дела, историје облика
приповедања и врста, односа литерарног и документарног – све је то отворено поље… он је
прошао дуг пут од програмског реализма 70-тих година 19. до модернизацијских процеса
почетком 20. века.
Тодоровић је кључна фигура развоја наше периодике. Иванић налази да „историчари
различитих врста периодике и различитих дисциплина и наука пред собом имају једну од
најкреативнијих личности у овој области писане речи.“ Овај учесник научног скупа у
Смедеревској Паланци сматра да „Тодоровића треба гледати у кругу уредника и сарадника
српске периодике као што су Змај, у мањој мери, Лаза Костић, само што је он, у првом реду
остао политичар, односно новинар, а они су у првом реду били књижевници.“
На Тодоровићев учинак у културној историји Србије, пажњу је својевремено скренула
др Латинка Перовић наводећи да су његови преводи са француског, немачког и руског језика
надживели време као што је, на пример, превод Гогољевог „Ревизора.“ Био је издавач и
уредник многих часописа, листова и календара. Међу њима и „Малих новина“, првог дневног
листа у Србији. Писао је уводнике, коментаре, извештаје, путописе, фељтоне… Његове новине
прве су почеле да објављују рекламе и временску прогнозу. Његов новинарски и издавачки
рад још увек чека истраживаче. У новинарском раду Пере Тодоровића има више тематских
целина које још нису ни дотакнуте међу које свакако спада и његова студија о геополитичким
питањима на Балкану.
Проучавањем историјског архива Пере Тодоровића, установљено је да је он неколико
пута био озбиљно оштећен: после Тимочке буне, у Првом светском рату када је срушена
његова кућа у Београду, након Другог светског рата када је одузета сва књижевна
оставштина. Приликом оставинске расправе нестала је и његова библиотека од 1.200 књига и
нетрагом расути многи рукописи. Према једној његовој белешци, у Паризу је купио 54 књиге,
међу њима „Зону Дарк“ Еужена Сиа, „Седам тајних грехова“ и „Француску револуцију“ Ј.
Бернара и „Пруску тајну полицију“ В. Тисоа.

Пера је у тридесет деветој години, на прагу пуне зрелости, осетио потребу да будућим
историчарима остави сведочанство о свом времену. Тако је 1891. године, као власник
штампарије „Смиљево“ и издавач дошао на идеју да прикупи и без икаквих коментара објави
најважнија документа везана за бракоразводну парницу краља Милана и краљице Наталије, с
поднасловом: Изворна грађа за историју краљевског брачног пара. Хтео је заправо да
читаоцима стави на увид документа па да сами закључе ко је крив, а ко – није.
На још један значајан детаљ из његовог живота указао је књижевник који је носио исто
презиме као и он, његов потомак Миодраг. Он се у својој књизи дотакао и морфијума кога је
Пера Тодоровић узимао из здравствених разлога, што је за крај 19. века био необичан корак.

„Болујући од екинококуса, трпео је страховите болове, а у то време медицина је од
лекова за умирење болова имала само морфијум“- објаснио је у својој књизи „Пера Тодоровић
– живот и дело“, Миодраг Тодоровић. „Он га је узимао стално настојећи да се ослободи
његовог кобног загрљаја. О томе сведоче и неки записи из његовог Дневника у којима
изражава задовољство што је, после пуних десет година успео, како је написао, да се ослободи
тог отрова. То се десило после његове тешке операције у Бечу…“
Занимљив и буран је био живот Пере Тодоровића. За 55 година живота прегрмео је
две буне и један рат, четири године изгнанства, више од 20 хапшења, скоро шест година
провео у казаматима и апсанама, био осуђен на смрт, платио 11 хиљада разних глоба и такси
и живот му често висио о концу… Уређивао је десетак листова и часописа, дружио се с
најбољим песницима свог времена, пропутовао добар део Европе и стигао до Блиског истока.
Успео је да напише најбољу ратну хронику и најбољи историјски роман. Основао је политичку
странку, дружио се с владарима и женио три пута.
Потомак Миодраг Тодоровић, сажимајући његов животни скор, открио је да је
1903.године, о себи написао ово:
„Тридесет је пуних година како сам се помешао у политичке послове наше отаџбине и
како, као јавни радник, држим перо у руци. У том дугом одсеку времена, ја сам много
доживео, много видео и много искусио – долазио сам у додир и везу са хиљадама политичара
и јавних посленика…“
У тренутку кад је свећа његовог живота скорила крају, узвикнуо је:
„Време, буди ми сведок!“

Драгољуб Јанојлић

ИМАЛИ СМО ЉУДЕ

Имали смо људе: МИЛУТИН СРЕЋКОВИЋ, ТУМАЧ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА ИЗ ФРАНЦУСКЕ 7

Милутин Срећковић (Глибовац 1934 –  Смедеревска Паланка 1995.) волео је  књиге колико и живот.  Почео је да их чита  чим је савладао азбуку. На почетку другог разреда основне већ је  прочитао оне које су говориле о Сибињанину Јанку и  Бановићу Секули. Однекуд  их је  набавила његова мајка, која је као и он била велики књигољубац.  Читала их је радо  њему и комшијама у вечерњим сатима. Кад  су до његових руку стигле  књиге о Марку, Милошу и  косовским јунацима већ је имао прилично читалачког стажа. Радо их је препричавао у друштву својих вршњака. О томе је  оставио  интересантан запис:

„Мој школски друг Милутин Влајин и ја расправљали смо једног дана да ли је Краљевић Марко имао стопало дуже од школске клупе у којој смо седели, и сложили смо се да је наша клупа била краћа од јунаковог стопала. А онда сам  нашао две `златне` књиге: о Робинсону и Дон Кихоту. Био сам нешто начуо о књигама у којима се  причало о Робину Худу и Томи Савијеру, распитивао сам се о њима, али их нико није био прочитао, знали су их само по насловима…“

У то време у Глибовцу књиге су биле реткост. Зато се јако обрадовао   кад је у војничком коферу комшије Рајка, открио двадесетак. Узимао је и читао једну по једну. За тај кофер везана је лепа занимљивост:

„На унутрашњој страни поклопца тог кофера, налазио се цртеж који је представљао  Рајков лик – рад неког његовог друга из војске – изведен оловком, једноставан и доста веран. Чика Рајко, фигура до појаса, има на глави српску шајкачу, а на себи кратку војничку блузу. Сваки пут кад би чика Рајко отворио кофер да ми пружи књигу, ја сам бацио поглед на цртеж и веровао  да гледам у дело неког великог уметника…“

Те књиге из чаробног  Рајковог кофера, свакако су битно утицале на њега да студира књижевност и већи део радног века проведе као професор књижевности у паланачкој Гимназији. У књизи „Немирења“, која је објављена  постхумно 2005. године, оставио је запис о многим људима који су живели и радили у Смедеревској Паланци као што су били сликари Драгољуб Вуксановић и Милован Михајловић, професори Радун Шошанић, Владимир Бакић, Милева Јосифовић, Радојка Марковић, Вера Бабић и  Војислав Бабић, лекар др Светислав Јелић и др.

Професор Срећковић позабавиће се и 70-годишњицом гимназије „Света Ђорђевић“, која је у години јубилеја још носила име свог ђака – првоборца који је погинуо у народноослободилачкој борби, рођеног у Баничини. За њу ће у пригодном тексту рећи да је била духовни центар града, његова жижа вредности у свим областима  рада и облицима културног и духовног живота. Одржаће, такође, и говор на централној прослави велике годишњице и тада подсетити да су све српске гимназије родом из Сремских Карловаца,  светог места наше духовности, где је рођена  прамајка гимназија 1719. године

„И наша гимназија кореном је са тог стабла и њена сврха била је и остала: да буде извор знања и расадник духовности младим генерацијама, да буде моћна  оплодна ћелија из које се отвара непрегледни хоризонт универзалног, без кога се не може бити потпун човек, ни потпун свет“ – истакао је тада и додао: „За ових 70 година из њених су се учионица јасно сагледавали сводови свих најкрупнији знања у науци, из њених васпитних и образовних програма видело се да смо део света, да можемо опстати и трајати само тако, само ако смо део једног свеопштег самосазнања о свету као неразоривој целини…“

Срећковић је давао тон културном животу Смедеревске Паланке и шире.  Захваљујући њему Смедеревска Паланка је седамдесетих година 20. века имала више књижевних вечери него  половина градова у Србији укупно. Слушала је у немој тишини Васка Попу,  Зорана Гавриловића, Десанку Максимовић, Изета Сарајлића,  Брану Петровића, Николу Милошевића, Брану  Шћепановића, Адама Пуслојића, Драгана М. Јеремића, Србољуба Митића, Добрицу Ерића, Јелену Јововић, Милорада Р. Блечића. Миру Алечковић, Драгишу Витошевића, Бранимира Живојиновића, Ивана Студена, Васу Милинчевића, Гроздану Олујић, Димитрија Вученова, Даринку Јеврић…

Касније, осамдесетих, кроз њено око и ухо прошли су Павле Угринов, Данко Поповић, Милован Витезовић, Влада Булатовић Виб, Иван В. Лалић, Матија Бећковић, Танасије Младеновић, Тања Крагујевић,  Антоније Исаковић, Брана Црнчевић, Гојко Ђого, Видосав Стевановић, Миодраг Булатовић…

Сусрете са истакнутим књижевним ствараоцима било је могуће уприличити захваљујући, пре свега, снажној подршци Скупштине општине. Ни једном се није десило да је од општинских званичника тражио помоћ, а да је није добио. Тако је било и кад је у Смедеревску Паланку требало довести Десанку Максимовић. Председник општине је Срећковићу и гошћи  дао свог најбољег возача Лоћу Азањца.

„У речени дан  и сат полазимо за Београд“- пише у `Пословима и сновима I“ професор Срећковић. „Лоћа успут прича како је  `нешто грипозан`, има  `мало ватрице`, али чим је чуо да треба ићи по Десанку, јавио се одмах, једва је умолио председника да га тако ровитог пусти. У колима прича како је сви његови укућани воле. Каже  да није читао њене песме, али његова ћерка  само о њеним стиховима говори.“

Професор Срећковић је много пута био са Десанком, али истиче како дуго није имао потпуну слику њене личности, али кад ју је стекао могао је изрећи овакву оцену:

„Њена личност је већ одавно  смештена у најчвршћи национални и вредносни рам свеопште  импресије о песникињи: изузетно осећајна жена, савршена доброта, у свему српски песник, да,  и мудра жена. У сусретима с њом ја сам налазио другачију, у свему здравију и у људском смислу непосреднију личност. Она је била сензибилна, али нипошто сентиментална; њено разумевање историјског бића српског народа почињало је у разумевању узрочника  патње тог народа, чији је језик волела оном страшћу којом верник приноси себе на жртву свом богу; у ње није било болећивости према човеку (добро је познавала и његове тамне нагоне), она је за тог човека имала много, много мелемних речи, оних које оздрављују, суочавајући човека са истинама живота; она се кроз поезију поистоветила са српским народом, кроз његову и своју причу о нама, певајући да би победила и зауставила своје време, нагонећи искуства наше прошлости и садашњости, сад знамо: и будућности да се наднесу над њено време и сагледају себе и његовом непролазном квалитету. Читајући њене песме, ми се осврћемо за собом, гледамо и своју колективну народну слику, наслућујемо себе у ритму будућности…“

Танасија Младеновића  упознао је тек 1960. године.  Био је тада млади професор књижевности коме поезија више није била ни уживалачка опсесија ни језичка тајна, јер се већ одговорније бавио проблемима њеног естетског квалитета и карактером њене  структуралне семантике. Био је тако задужен да организује „књижевно поподне с Танасијем  Младеновићем“, па се својски трудио да успе.

„Морам признати: гонила ме радозналост да чујем његове најновије песме. Готово да сам пречуо речи секретара комитета: `Ти удеси то с поезијом, а после ћемо ми организовати разговор с нашим послаником`. Изненадио сам се: Таса Младеновић је човек нижег  раста, набијен снагом, али  некако гибак, као видра,  сав од живаца, веома живих очију, веома мушког гласа… Разговарали смо о поезији, наравно, тек повремено, кад га замолим за неку детаљнију информацију – говорио је о савременој поезији, све страсније, обузет темом… тонус разговора стално расте: додирнули смо поезију Бранка Миљковића, мог вршњака, који је био  песнички понос читаве генерације, и ја, на своје радосно изненађење, откривам песника од статуса посланика, па мислим: да овај човек није залутао међу политичаре, да га време и догађаји нису отерали тамо где се нашао по неким неизбежним морањима…“

Са Добрицом Ћосићем  срео се у више прилика, а први сусрет овако описује:

„Тај први сусрет са Добрицом памтим само у крупним импресијама. Најпре сам писац: човек средњег раста, снежно седе косе, нешто стиснутих усана, очи, које вас за све време разговора гледају у лице, продорне, упорне, не толико радознале колико замишљене, као да вас виде из најскривеније дубине бића оног који гледа… Водимо разговор о смислу историјског романа. Убеђен да је роман највећи уметнички израз наше епохе.  Ћосић сматра да су српски писци остали дужни својим  читаоцима – овај књижевни жанр није код нас био најсрећнији… Разговарамо о `Времену смрти.` Насмејемо се на примедбу оног критичара који је тврдио да прва књига овог романа треба да почне тек  после којих тридесетак страница. Критичари, каже, обично знају оно што писци и не слуте, неки само таква знања имају, али нажалост, писци морају једино себе да питају о оном што пишу, јер ко ће целом свету  колача намесити, како каже Вук. Него, нису критичари једини читаоци…“

Ћосић се Срећковићу неколико пута обратио подужим писмом, једном приликом и с напоменом: Милутину  Срећковићу, другу ка Могућем, његовом разумевању Немогућег:

„Желим да имате моју књигу са текстом у целости, онакву какву сам написао. Неки цензор уочио је, приликом штампања, моје `светогрдне` исказе и није се усудио да их објави. Отвори књигу на шестој страни:  чланак `Слобода уметничке исповести и дужности према друштву` је непосредан одговор  на једну ауторитативну… затим је отвори на 153. страни. Тамо стоји реченица: `Зевсови су истовремено били и Цезари који победничку славу нису уживали у самоћи, али су је потврђивали окрутношћу;  и за разлику од Јулија Цезара, они у својим одмаралиштима не читају Цицерона. Не волим кад ми се неписмене кукавице мешају у текст…“

Драгана М. Јеремића упознао је у Редакцији „Књижевних новина“. Био је послао чланак о Вибу,  али је  Блечић сматрао да га најпре треба дати  Драгану М. Јеремићу, веома разложном  човеку и он ће објавити  засигурно.

„Били смо сами у редакцији, па је разговор трајао нешто дуже“ – пренео је професор своје сећање  у књигу `Послови и снови`. „Јеремић је срдачан човек, распитује се за неке људе  који су нам заједнички пријатељи, измењујемо мишљења о књигама у моди, прелазимо на теме о сликарству, враћамо се Андрићу, започињемо причу о Кјеркегору … Видим: Јеремић ме гледа кроз тај разговор – природно, ја му враћам истом мером… За њега се причало да је моћан човек, да је веома утицајан, да вешто балансира између опресивног режима и храброг, више нормалног него политичког отпора појединих писаца… Без обзира на све околности , Јеремић је био (и остао) човек од видљивог присуства у српској књижевности, њен неоспорни вредносни идиом, и оспоравати ту чињеницу данас значило би прећутати један од запажених напора те књижевности да разуме  свој естетички феномен и разложи теоријску мисао у којој је настајала.“

Писао је још о Слободану Томовићу, Ивану  Студену, Миодрагу Булатовићу, Србољубу Митићу, Радојку Николићу, Младену Маркову, Радославу Војводићу, Браниславу Црнчевићу, Љубиши Јовановићу, Милораду Блечићу, али и о паланачким ауторима Миодрагу Тодоровићу, Боривоју Вукомановићу, Нени Радуловић, Ђорђу Радовићу, Предрагу Бајчићу, Николи Владисављевићу, Влади Илићу, Драгутину Паунићу, Милији Ђорђевићу, Љубивоју Миљковићу… У „Немирењима“ оставио је траг о паланачким ликовним уметницима:  Драгољубу Вуксановићу, Живославу Мијатовићу, Срби Талијану, Мирјани Мит Стојковић, Миловану Михајловићу, Миомиру Јелићу, Ђорђу Здравковићу, Снежани Палић, Драгану Томићу, Светлани Павловић Џиндо… Писао је и о позоришту у Смедеревској Паланци, а у сећању су његове дискусије након представа одиграних на некадашњем  Фестивалу аматерских позоришта Србије.

Књиге „Послови и  снови“ ( први део ) писао је од  априла 1993. до јануара 1994. године, а други део  од априла 1993. до јуна 1994. године. У првој књизи  напомиње да су у троуглу писац-време-дело истраживане претпоставке уметности њених јунака. Ту је одбацио фактографију имагинације и у свему се определио за имагинацију  фактографије желећи да прича о оном што је он лично доживео у контакту са својим јунацима, доследан само својој истини о њиховом животу и делу, свестан да је његова субјективност морала бити једини извор његових разумевања предочене проблематике.

Захваљујући професору Милутину Срећковићу, али и подршци Скупштине општине,  Смедеревску Паланку су походили и велики инострани писци. Готово сви који су били на Октобарским  сусретима писаца у Београду, боравили су и у Смедеревској Паланци. Они су били са разних страна света: из Русије, Пољске, Енглеске, Италије, Француске, Кине, Холандије, Данске… Срећковић се трудио да им покаже нека знаменита места из овог дела Шумадије. Водио их је да виде Карађорђев гроб и цркву Захвалницу у Радовањском лугу, Покајницу, Опленац…

Срећковић се  раних шездесетих година минулог века огласио као књижевни критичар. Од почетка осамдесетих па надаље, читаве две  деценије, све до смрти, налазио се у самом врху књижевне критике. У Београду, у Француској 7, годинама  је тумачио књижевна дела домаћих, али и страних аутора. Његова реч се ценила и изнад свега поштовала. У удружењу књижевника је  био и члан Комисије за пријем нових чланова. У књижевној историји Југославије и нарочито Србије оставио је неизбрисив траг.

                                                            оОо

Док сам радио у РНО „Јасеница“, често сам био у друштву професора Милутина Срећковића. Седели смо углавном у позоришном клубу и разговарали  о књижевности и мојој професији. Врлог професора нарочито је занимала репортажа као један од облика новинарског исказа. Разговоре на ту и друге теме не ретко смо, после позоришног клуба, настављали  у „Балкану“ Моме Питанане.  Моје  познавање те  форме новинарског рада, приметно је изненађивало професора Срећковића, а било је  резултат пажљивог праћења предавања професора  Колара у Југословенском институту за новинарство. Он је   недостатак литературе,  успевао да надомести  богатим  искуством личног  неговања тог новинарског жанра у време  док је радио у НИН-у. Професора Срећковића, док смо о томе причали, веома је занимала  естетика репортаже, јер се често  у новинарским круговима постављало питање да ли она спада у литературу и   где је граница између тог новинарског жанра и књижевности, пре свега између репортаже и  оног облика литературе који је по форми био њој најближи.

Ређе смо се виђали код њега у стану. Сећам се, задесио сам се тамо кад је умро књижевник Миодраг Тодоровић. Професор је управо писао говор који је требало да прочита на његовој сахрани на Градском гробљу. Али, како је још тада имао озбиљних проблема с видом, препустио је да то  уместо њега учиним ја. У сећању ми је још нешто. Кад се био озбиљно поболео, назвао је да ми каже како му је лекар саветовао да се не оптерећује чак и разговорима с пријатељима. Кад ми је то саопштио, заплакао се и ја га више нисам ни видео ни чуо.

Драгољуб Јанојлић

ИМАЛИ СМО ЉУДЕ

Имали смо људе: ГРГУР МИЛОВAНОВИЋ, РАТАРАЦ НА ЧЕЛУ ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ

Гргур Миловановић (Ратари 1842 – Београд 1924.), био је декан Велике школе и професор Правног факултета у Београду. Рођен је на св. Саву 1842., две године после смрти оца Панте, за оно време прилично писменог сељака. Мајка Ружица је потицала из Крњева од рода Хранисављевића. Буквар и часловац завршио је код учитеља  Стевана Абдића у Гроцкој, где му се мајка била преудала. Школовање је  1852. године наставио у гимназији, а издржавао се тако што је као ђак послуживао код једног од имућнијих београдских трговаца.

О Гргуру се у родном крају  годинама готово ништа није знало. Требало је да прође читав век па да се његовом животном биографијом позабави професор Милија Ђорђевић, некадашњи кадровик у „Гоши“, доцније професор у истоименој Техничкој школи и до краја радног века новинар у „Узору“ и коректор у Штампарији „10. октобар“.  Захваљујући њему међу живе Ратарце враћен је некадашњи професор и једно време декан Правног факултета. Био је личност блиставе каријере која је стално била у успону.

Његова биографија, како је то  написао Ратарац проф. др Александар Јовановић, може се разумети и као својеврсна „похвала упорности,  бистром уму и непрестаном раду у корист отаџбине.“ Животни пут Гргура Миловановића се у многоме подудара са настајањем и успоном младе српске државе.  Рођен је девет година после турског хатишерифа  књазу Милошу; и како подсећа професор Јовановић, у крајњем изводу у турској држави, живео у Кнежевини и Краљевини Србији, а умро у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.

„Миловановићева биографија нам посредно пружа и неке од могућих одговора на ова питања како је био могућ тако брз  и темељит успон“ – пише професор Александар Јовановић. „Један од одговора крије се у односу државе  према својим најбољим ученицима и студентима.  Сиромашна земља није жалила новаца да би их слала на дошколовавање у иностранство и, према томе,  сасвим им је прецизно одређивала права и обавезе. Били су дужни да воде рачуна о новцу и да редовно извештавају министра просвете о ономе што су слушали и о наставницима који су им предавали.“

Милија Ђорђевић је, радећи на монографском делу о професору Гргуру Миловановићу, гласно проговорио  и о двоструком забораву  којим су „захвални“ потомци прекрили живот и дело овог знаменитог Ратарца.  Први пут су то учинили након његове смрти, у међуратном периоду,  због учешћа и осуде његовог сина пуковника Милана Миловановића на Солунском процесу 1917. године, а други пут после 1945.  јер је у књизи „О слободи штампе“, као и у приступном предавању одржаном на Великој школи још 1875.  рекао да анархизам, нихилизам и комунизам воде друштво у дивљаштво.

Професор Александар Јовановић, радећи на предговору Ђорђевићевој књизи, напоменуо је „да се  не може заборав Миловановићег имена објаснити само овим двема чињеницама, мада су оне несумњиво и у великој мери на заборав утицале. Изгледа да има нешто дубље од идеолошких разлога у природи наше културе што нам онемогућава да чувамо предачка искуства и да потпуно и ефикасно  (раз)решимо основне националне и друштвене недоумице које су срећнији народи на време резрешили. О томе је, такође, Гргур Миловановић говорио више пута, можда најпотпуније у приступном предавању.“

Професор др Зоран Стојановић, говорећи о Гргуру Миловановићу као професору и теоретичару кривичног права, један од разлога што је овај Ратарац заборављен „треба тражити и у томе што је после појаве радова Томе Живановића такорећи све што се пре тога дешавало пало  сасвим у сенку. Иако је допринос Томе Живановића  науци Кривичног права у Србији највећи, он не спада у осниваче те науке. То место припада тројици научника: Ценићу, Авакумовићу и Миловановићу. Не само да се та улога Гргуру Миловановићу не може озбиљно оспорити, већ је он, кад је реч о високошколској настави Кривичног права,  без сумње на првом месту.“

Неправду и празнину која данас постоји у погледу улоге и значаја Гргура Миловановића, како оцењује проф. др Стојановић,  отклониће књига његовог земљака Милије Ђорђевића. Иако она не може надоместити штампање његових предавања, она ће у великој мери допринети разумевању улоге коју је Гргур Миловановић имао као професор и теоретичар Кривичног права у Србији у време када је у њој настајала та наука.

Миловановић је у приступној беседи одржаној почетком септембра 1875. године навео да није лако бавити се науком и указао на метод намераваног предавања одржаног одмах после Указа о постављењу за професора катедре   Кривичног законика са поступком, а у присуству  министра просвете Стојана Бошковића. Из ширег излагања издвајамо:

„Из пространог кола наука, из венца окићеног богатим резултатима среће и благостања човековог рода, ми данас предузимамо изучавање науке, која је по природи својој један од најважнијих,  а по значају и вредности један  од најзнаменитијих цветова тога венца. О нежности, значају и вредности лако ћемо се уверити, чим се опоменемо,  да наука Кривичног права засеца у област приватног и јавног живота човековог,  засеца у области части човекове, дотиче се нежне родитељске љубави, деликатне брачне везе, засеца у област богодатног живота човековог, засеца у организам,  у тело и срце друштвеног живота…“

Из ових неколико реченица могуће је закључити степен његове књижевне писмености.  Читао је и много волео народну епску поезију. Песма о слепом Гргуру толико му се свидела да је на основу ње променио своје крштено име Григорије. Учинио је то не тражећи дозволу министра унутрашњих дела. Због тога његова сведоџба из Лицеја  гласи на име Григорија, а не на име Гргура  Миловановића.

У својој широј аутобиографији пише да се у Лицеј, у прву годину  права уписао 1859. године.  Дружина која је тада издавала повремени спис „Лицејку“ замолила га је да за њу напише један чланак правничке садржине.  Радо се томе одазвао и написао текст „Држава и Држављани“. Тадашњи цензор и ректор Лицеја  Коста Бранковић  предао је његов текст на оцену министру финансија, тадашњем заступнику Управитељу Просвете, који је забранио да се то, како је записао Миловановић, печати.

„Услед тога по одлуци дружине и по жељи самог ректора“ – пише у својој аутобиографији Миловановић – „отишли смо ја и Чеда Мијатовић Кости Цукићу да га молимо  за нужну дозволу или протествујемо против неоправдане забране. Примио нас је сасвим мирно, па саслушавши рекао: ви још треба да слушате и учите а не да већ пишете. После дужег говора рекао је да је углавном ово где се говори у чланку какав владалац треба да буде, одмах ће се замишљати кнез Мијаило у ленти…“

Школовање је наставио у Хајделбергу, где је на универзитету провео  четири семестра слушајући углавном важније предмете: римско, кривично право и државно право, а упоредо и судску медицину. Из Хајделберга отишао је на универзитет у Лајпцигу на студије  кривичног права код чувеног професора Вехтера, а ту слушао и предавања из економије и финансија код познатог професора Росера и хигијену код Реклама. Из иностранства је редовно слао извештаје о томе која је предавања и код кога слушао, као и којим се делима и писцима служио. Тако се у једном писму дотакао дела Либерова и неких његових мисли, које је доцније на српски превео  тадашњи претедент на престо, а доцније краљ Србије Петар Први Карађорђевић.

Вративши се у земљу предао је молбу министру правде за рад у државној служби, изричито у  судској струци ма где било. Тако је септембра 1865. постављен за писара друге класе у чачанском Окружном суду, где је имао задатак да води интабулационе књиге, наплаћује таксу и заступа државног правобраниоца у грађанским споровима и обавља послове  деловође при грађанским и кривичним споровима. Већ следеће године постављен је за секретара друге класе у Ужицу у коме је било тада преко суђење за кривце због хајдучије, која је у то време цветала у планинским и врлетним пределима ужичког краја.

Указом је 1866. године по потреби службе постављен за протоколисту у Министарству правде што му се није баш допало. После два, три месеца пребачен  је у  економско одељење министарства војног, како наводи у својој аутобиографији, поглавито због нужних уговора о набавкама и лиферацијама за војску, а потом је био одређен за заменика војног судског аудитора.

О томе пише:

„Ту сам тешких и мучних часова имао у подручју тадашњег начелника војске. Често смо долазили у сукоб при расправљању  кривичних случајева. Он је на прилику сасвим друге казне одређивао, а не оне које сам ја на основу кривичног закона и реферат наводио.“

Кад је 1868.  у Топчидеру погинуо кнез Мијаило, Гргур Миловановић је одређен за деловођу при ислеђењу у одсеку у коме је Марко Лазаревић, доцнији министар унутрашњих дела,  био иследник.

„Кнез Мијаило је у истини био вољен – и све је кипело и врило од мржње у народу према окривљенима, па у томе нису умногоме били слободни ни иследници ни деловође“ – наводи Миловановић у својој аутобиографији. „ Ја сам се у одсеку својем, са иследником трудио, да се извиђање чини:  sine ira et studio;  и рад овог одсека дао је повода Сими Ненадовићу,  окривљенику, да пролазећи поред канцеларије мога одсека у тзв. Пашином конаку узвикне пред светом који је тада био: „Ево браћо, овде се само строго по закону ради!“

После тог процеса Гргур Миловановић је унапређен  са 50 талира  за секретара прве класе у суду пожаревачког округа. Колико је посла имао у суду, толико га је било и ван суда. Са млађим и способним људима, успео је да оснује читаоницу и певачку дружину и покрене акцију за изградњу пруге од Дубравице до Пожаревца. Стално је говорио  да се мали народи, осим оружјем морају борити и пером, па је тако одржао пригодну беседу:

„Ако ме памћење не вара, на данашњи дан у суботу 4. фебруара 1804. године наши су се стари искупили у  селу Бањи испод планине Венчаца па заверили или да се ослободе или да изгину, изабравши себи за вођу Карађорђа.“

После те беседе 1871. године постављен је за судију окружног суда у Књажевцу. Био је тада, како је записао, још народни војник, редов у артиљерији, па се тако десило да је као судија с војском морао ићи пешке од Ластавичког Поља до Новог Хана.

„А како сам тада у грађанству и код чиновништва примљен и цењен, може се изводити отуда, што су ме,  кад сам  са женом услед указа кренуо из Књажевца за Београд, многи грађани и чиновници допратили на колима (а неки и на волујским) чак до Новог Хана, где су ме стараоци разних маса, па и удовице неке, сишав са околних висова, дочекали, да ме поздраве и испрате“ – стоји у Миловановићевој аутобиографи.

Те 1873. године постављен је за секретара друге класе у Министарству грађевина, уз унапређење  од сто талира годишње. Тадашњи министар Ранко Алимпић сматрао је да би Миловановић  „због нужних уговора између Србије и извесног друштва ради трасирања и подизања железничких пруга – што су неки саветовали познајући га – био добар избор.“ Ту се, пре свега имало у виду да је  био „ ваљан ђак у Германији и Француској.“

Гургур Миловановић  својим радом углавном је припадао Великој школи. У њој је радио пуних 28 година. За бурна времена у којима је он живео, то је био јединствен пример. У политичком вртлогу,  њега је као правника,  научника и одличног професора,  одржала на катедри висока свест о потреби да предано  служи позиву којем се предао. Био је исто тако и одличан васпитач. Он је осећао од колике је потребе улити у младе душе осећај правичности и патриотизма. Може се рећи да се његовом васпитном утицају има заблагодарити што су судије код нас имале онај велики осећај правичности и законитости. Миловановић је доживео да види  плодове свога рада. Доживео је да види како су генерације које он спремао, оствариле његову највећу жељу:  ослобођење и уједињење наших народа. Живео је тихо, скромно и повучено све док се 5. новембра 1924. његов живот није угасио у 81. години.

                                                                                                                                                                                                Драгољуб Јанојлић

ИМАЛИ СМО ЉУДЕ

Имали смо људе: МИЛОСАВ МИХАЈЛОВИЋ, OСНИВАЧ ВОДОПРИВРЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ПАЛАНКА“

Кажу да је обожавао Превера. Многе његове песме знао је напамет. Говорио их је махом у пригодним приликама. Најчешће ону о води. Природно, јер  је струком био везан за реке и језера. Уређивао их је и кротио безмало целог радног века. Уживао је посматрајући их у распеваном наручју природе.

Погађате, реч је  Милосаву Михајловићу ( Милошево 1927 –            )  инжењеру и вансеријском стручњаку.  Дипломирао је  на хидротехничком одсеку Грађевинског факултета у Београду. У бившој Југи и шире био је стручњак на гласу и експерт у својој струци. Специјалност му је, уз крштено име, наденула надимак. Звали су га Миле Водењак. Тако су га ословљавали радници, пословни партнери, рођаци, комшије… И поштовали сви од реда као крсну славу. Заслужено, наравно!

Запослени у фирми имали су солидне зараде, чак веће него радници у другим предузећима. Михајловић је поштовао и ценио рад, ред и оданост фирми.  У колективу је био омиљен лик. То је боло очи злурадој чаршији, по неком политичару и њиховим подрепашима. Али, о томе касније.

У Смедеревску Паланку је, на градилиште у Фабрици вагона и металних конструкција „Гоша“, дошао из добростојећег београдског предузећа „Рад“. Пажњу околине скренуо је изванредним руководећим способностима и иницијативом која је пленила. Једна од њих, која је у почетку личила на сан, убрзо је постала стварност: 1956. године формирана је Водна заједница на челу с њим.  Директорске послове обављао је до 1972. године када је прешао у београдску „Мораву.“

Поседовао је невероватну радну енергију. Управљао је колективом и озбиљно се бавио инжењерском струком. Аутор је преко 140 стручних радова, које је саопштавао на стручним скуповима у земљи и иностранству. Објавио је 12 књига које су и данас незаобилазна литература у пракси. Његови радови односе се на микро акумулације, мале хидроцентрале, врећасте бране,  инжењеринг малих акумулација…

Био је руководилац од речи, привредник за пример, визионар…  По његовој замисли, 1964. године дошло је до преоријентације у раду Водне заједнице. На годишњој скупштини одлучено је  да се даља пословна политика усмери на  послове наводњавања, одводњавања, изградњу водовода,  заштиту водних токова од загађења… Водна заједница је у тим активностима постала пионир у Србији и уживала велико углед у пословном свету.

Михајловић је вукао смеле потезе. Руковођење је одвојио од управљања и на тај начин добио широки простор за деловање. Од органа управљања је претходно затражио да му препусте управљање фирмом, а ако такав начин рада не даје резултате што ће се видети по  завршном рачуну, понудио је  оставку на свој положај. Власт  на то није баш благонаклоно гледала.

Једног дана су га позвали у Општински комитет и отворено упитали зашто Водна заједница нема партијску организацију? Пре свог одговора упитао је сме ли да буде довољно  искрен? Гледали су га зачуђено. А онда је наступио шок кад је казао да нико у Водној заједници не жели организацију Савеза комуниста!  Био је чак спреман да напусти директорско место ако партијска врхушка на томе инсистира. У томе је остао  чврст и истрајан до краја јер је, кад је водопривредна делатност у питању, био неприкосновени ауторитет.

Његова улога у  пројектовању неких објеката  у сливу Јасенице, Кубршнице, Великог Луга и других водотокова била је изузетно плодна. У периоду од 1956. до 1972. године  велика пажња била је усмерена на заштиту од поплава. Обимни радови изведени су у сливу више  река. Истовремено су урађени и мостови преко Јасенице на путу  Наталинци – Сараново – Рача, а подигнут је и дрвени мост на путу Паланка – Водице код Института за повртарство.

Изузетан допринос дао је водоснабдевању становништва.  У његово време водовод су,  захваљујући трудбеницима Водне заједнице и средствима грађана и  државне касе,  добили Свилајнац, Петровац на Млави, Параћин, Сопот, многа места на Пештерској висоравни, Радовање… Тада је потекла и идеја о међуопштинском пројекту  водоснабдевања „Морава 68“. Тај систем био је предвиђен да поји Велику Плану, Смедеревску Паланку и Младеновац.

Михајловић је имао и кључну улогу у пројекту  н а в о д њ а в а њ е, а у склопу тога и у реализацији система „Азања“. За  изградњу акумулације Влашки  До, која је ометана  са више страна,  лавовски се борио директор азањске Земљорадничке задруге Александар  Бата Марковић:

„Ја сам сељак за бране и језера, технички неписмен, али имам осећај да ће се изградити брана и формирати акумулација којом ћемо се поносити“ – бранио је свој наум и пројекат Водне заједнице.

На припремном  састанку неки су добацивали и говорили како је он лаик и не разуме се у акумулације, али се он није дао и обећао да је спреман ставити у залог све што је постигао у животу ако у Влашком Долу крај задружног воћњака не „прогледа“ језеро.

Брану је, разуме се, пројектовао Миле Водењак, акумулација се преко зиме напунила, а директор Задруге га је позвао да дође у Влашки До и на лицу места се увери да је подухват успео. У Влашки До је дошао и директор  Института за кукуруз др Владимир Трифуновић који се интересовао за запремину акумулације, висину бране, сливно подручје…  Професор Трифуновић и његови сарадници били су пријатно изненађени како је на благо нагнутом сливном терену  саграђена акумулација запремине преко 700 хиљада кубних метара воде.

Приликом тог сусрета директор Марковић је челнику Водне заједнице понудио новчану награду, коју је  он одбио рекавши да највећом наградом сматра пуно језеро. Ипак, Задружни савет задруге је  14. јуна 1965. године донео  одлуку да му се  у знах захвалности  за инжењерску смелост изда трајна дозвола за пецање на Влашкодолском језеру. То је са задовољством прихватио и доживео  као  највеће признање  за инжењерски рад који је трајао пуних 50 година.

Изградњи акумулације Кудреч на профилу Попова чесма, која се налази на периферији Смедеревске Паланке, претходила је јунска поплава 1948. године у којој је једна особа изгубила живот и причињена велика материјална штета.  Ревизија пројекта рађена је на неколико нивоа: од општине преко среза до републике. И сви су указивали на проблем количине воде, јер готово нико није веровао  да се акумулација  од милион кубних метара може напунити са тако мале сливне површине. 

Изградња бране и формирање акумулације Кудреч, како су писале локалне новине, спасили су 1970. године  Смедеревску Паланку од поплаве, сличне оној која се десила 1948.  Изградња брана,  нарочито малих акумулација, било је инжењерско опредељење Милосава Михајловића читавих пола века његовог рада. Био је и остао убеђен да у Шумадији  само мале акумулације, посебно у сливу Јасенице, Кубршнице и Великог Луга с притокама, могу у првој фази  да обезбеде довољно воде за наводњавање. Осим тога, оне су и одлична брана од поплава, јер су у стању да задрже поплавни талас.

Он се срчано залагао за изградњу  водопривредног музеја на отвореном простору, а за читав слив Велике Мораве. Било је замишљено   да се на површини од неколико хехтара у потесу Кудреч, поставе макете објеката које је градила Водна заједница. То би био јединствен музеј под отвореним небом. Била је остављена могућност да се на том простору изграђеним објектима представе и друга водопривредна предузећа, а у „поставци“ би биле воденице, ваљаонице сукна, стругаре и мале хидроцентрале.

Средина, заправо појединци у њој почели су да подмећу ногу  инжењеру Милосаву Михајловићу. У Служби друштвеног књиговодства, наиме, потрудили су се да га зауставе у реализацији заиста сјајних идеја каква је била ова, али и друге. Смишљена је, наиме, прича о његовој великој плати и лансирана преко новина.  Неки новинари из Смедерева и Смедеревске Паланке, који су знали о чему се овде ради,  нису пристали да  буду увучени у прљаву политичку игру. Међутим, у њу је ушао НИН, пишући како неки директор Водопривредног предузећа, сваког првог у месецу прима већи лични доходак (чак дупло) од председника Савезне скупштине, а готово исто колико и Драгослав Дража Марковић, Миленко Бојанић и Бранко Пешић заједно.

После објављивања те лажне информације, посланици су већ на првој седници Скупштине од председника Бранка Мирковића Пуше затражили  исцрпну информацију о томе,  знајући да је Смедеревска Паланка била његова изборна база. Мирковић је телефоном назвао Михајловића и упитао да ли чита НИН? Одговорио је да га чита  али повремено , па се Мирковић потрудио да му прочита онај део текста у коме се каже да има већу плату од Марковића, Бојанића и Пешића. Михајловић је био сигуран  да је таква информација злонамерно пуштена у јавност да би га компромитовали.

После паузе од десетак минута, поново га је назвао Мирковић и казао како је Служба друштвеног књиговодства погрешила те да им је наредио  да одмах ураде исправку  и доставе тачну информацију пре почетка послеподневног заседања Скупштине.

„Није то грешка, Пушо“ – казао је у телефонску слушалицу Михајловић. „То је злонамерно. Ако су погрешили  око плате, како су могли да погреше око моје стручне спреме. И сам знаш да сам дипломирао на Грађевинском факултету, а започињем и постдипломске студије.“

Међутим , НИН  у наредном броју у тексту  под насловом „Врх плате није на врху“ коментарише висину примања појединих функционера у Федерацији и при поређењу истиче да директор Водопривреде из Смедеревске Паланке има месечни лични доходак од  17.085 динара, далеко више од савезних функционера, уз нагласак да је завршио само средњу школу.

Милосав Михајловић је пресавио табак и поводом објављеног чланка затражио да НИН демантује писање новинара Вука Драшковића. Уредништво није имало куд објавило је деманти у коме већ у првој реченици стоји:

„Пре свега извињавамо се другу Милосаву Михајловићу за наводне грешке. На жалост, дешава се и то у новинама. Ако за нас ипак има неког оправдања, податке о просеку прошлогодишњих зарада у предузећима Србије које смо објавили приликом писања о платама савезних руководилаца, добили смо у Служби друштвеног књиговодства, тачније у њеној централи за Србију… Накнадним проверавањем, а на тражење републичког Секретаријата за рад, установљено је да је СДК направила грешку, када је срачунала да је генерални директор Здруженог водопривредног предузећа из Смедеревске Паланке, минуле године примио плату од 17.085 динара…“

Био је то почетак краја радног ангажмана дипломираног грађевинског инжењера Милосава Михајловића у Смедеревској Паланци. Решио  је да спакује и кофере и са женом крене у Београд да тражи нови посао. Било је узалудно  да из дана у дан доказује супротно од онога што су други писали и говорили. Тих дана се сетио савета  дипл. инжењера  Милана Шишковића, првог председника Управног одбора Водне заједнице:

„Ви сте колега млади и имате резултате и сви Вас хвале. Ако будете опрезни, може доћи време да они који Вас хвале, забораве све оно што сте добро учинили и почну да вичу уа, уа…“

Михајловић је слегао раменима и упитао:

„Па шта ја тада да радим?“

Шишковић га је посаветовао:

„Прво, немојте случајно да се браните, јер ће бити све горе и горе…“

Заћутао је на тренутак па додао:

„Најбоље је да се том приликом придружите тим букачима и да почнете да вичете: уа, уа…. И тако напустите борбу, а најбоље је да напустите место становања.“

Изабрао је ово последње. Дао је отказ Водној заједници, узео одмор и пошао у Београд код старог познаника, генералног директора Здруженог предузећа „Морава“ Исидора Чоловића. Чим је крочио у његову канцеларију и испричао шта му се све десило у Смедеревској Паланци, Чоловић је позвао секретарицу и рекао јој да оде у кадровско одељење и каже  да сада већ бившем директору Водне заједнице „Паланка“ напишу решење којим се поставља за шефа Самосталног одељења за водопривредни развој „Мораве“.

Чим је стигло решење, Чоловић је устао, пружио му руку и казао:

„Иди сада и поздрави се са Паланчанима заувек! Одавно сам ти говорио да их напустиш, не знам шта си толико чекао?“

Драгољуб Јанојлић

ИМАЛИ СМО ЉУДЕ

Имали смо људе: ЈЕЛИСИЈЕ АНДРИЋ, ТЕОЛОГ, КЊИЖЕВНИК И ХУМАНИТАРАЦ

Јелисије Андрић (Ужице 1894 – Смедеревска Паланка 1922.) био је теолог, књижевник и хаманитарац. Рођен је у Ужицу 12. јула 1894. године у занатлијској породици као шесто дете Светозара и Сене. Први светски рат га је затекао као ученика Богословије „Свети Сава“  у Београду. Приликом повлачења  војске кроз Албанију био је  болничар у Моравској дивизији.

Са српском  војском прешао је Албанију. Током 1915.  и 1916. године водио је ратни дневник. На Крфу је у Српским новинама, уз чланке, објављивао родољубиве песме. Једна од њих  сада је експонат  у Српском музеју на том грчком острву. Уз дневник, чланке и песме, писао је  есеје на етичке, духовне  и књижевне теме, а објављивао их је махом, у црквеним гласилима.

Био је један од 28 богослова који су, уз подршку  Николаја Велимировића,  наставили школовање  у Енглеској. Теологију и књижевност студирао је на Богословском факултету у Оксфорду. Ту је на енглеском језику, ишчитавајући доступну  литературу до друге деценије 20. века и наводећи преко 300 фуснота,  написао „Историју српске цркве од 1219 – 1463“. Та његова студија на објављивање  у оригиналу и преводу  у Србији  чекала је читав век, а у руке читалаца стигла је тек 2019. године.

Приређивач Ангелина Чанковић Поповић пише да та Андрићева књига доноси рељефан приказ најсјајнијег периода државности, духовности и културе Србије и српског народа у средњем веку и додаје:

„Не знамо зашто није објављена за ауторовог живота или касније. Да ли није било воље у издавачким круговима (енглеским или домаћим) или је Андрић желео још да дотерује текст и додатно провери литературу, јер рукопис даје основа и за такву претпоставку.“

Она наводи да двојезичност овог издања представља надградњу ауторовог послања у тренутку када се Србија  и српски народ, а са њима – као што је по природи ствари вазда било – Српска православна црква поново налази пред тешко пробојним и повисоким новоподигнутим зидом незнања и неразумевања на Западу, али и на источним просторима Европске уније. Ту оригинални текст на енглеском језику треба да помогне разграђивању тог зида. Превод на српски језик има сличну сврху –  да прекорачи зид неразумевања нас самих за сопствене корене и припадајуће нам  место у савременом  свету у светлу нових, неповољних историјских околности  на међународној  политичкој и културној сцени.

„Књига која стиже пред читаоце наставак је и круна позвања и послања Јилисија Андрића, захваљујући решености његових потомака  и издавача“ – подвлачи Ангелина Чанковић Поповић. „Мени као преводиоцу-приређивачу, свесном     многодеценијског греха недовољног  чињења или чак нечињења на плану афирмисања нашег  културно-историјског наслеђа у иностранству, била је велика част и радост  да поверени ми посао, у духу племенитог тумача, схватим и као лично послање.“

Занимљиво је и задивљујуће како је Јелисије Андрић, изврсно савладавши енглески језик, као младић у раним двадесетим годинама пожелео да своје знање важног језика стави у службу свог народа и прикаже његову далеку прошлост везану за настанак српске нације, српске државе и Српске цркве, те њихово опстајање у лавиринтима државно-политичких и верско-политичких интереса моћних сила средњега века. Као и позив богослова, Андрић је осећао  и позив тумача у двострукој улози: онога који објашњава историјске околности, догађаје и одлуке  те устројство и улогу Српске православне цркве и онога који преводи (термине и текстове) са свог и других језика на енглески.

По повратку из Енглеске оженио се, засновао породицу и запослио као учитељ у пожаревачком крају, у селу Ливадици. Затим је прешао у Чачак за  секретара Окружног суда. У том граду  био је и управник америчког  Дома за српску сирочад. Са те дужности, кад је дом  расформиран, отишао је  за секретара Министарства за социјалну политику и народно здравље.

У Чачку је  1922. године, у издању Штампарије Стевана Митића, објавио поетску збирку  под насловом „Књига песама“. У њој   на предлисту пише: „Посвећено отаџбини, мојој мајци и мајци моје деце.“  Уводна песма носи  наслов „Видо, острво мртвих“, коју је написао 1916. године.

Краћу белешку о „Књизи стихова“ Јелисија Андрића објавио је Српски књижевни гласник у броју 8 од 16. августа 1922. године. Нешто дужа белешка штампана је у „Прегледу“ број 7 и 8 за јул и август исте године. Приказивач у Српском књижевном гласнику открио је  у песнику одушевљеног читаоца наше старије поезије, од Јакшића до Дучића, и донео суд:

„И он је врло течно, са по негде топлијим осећањем и  у понекој лепшој слици, а без снаге и оригиналности, добро уритмовао многе теме.“

Међутим, дневник који је Андрић водио од 23.  октобра 1915.  до 27. маја 1916. године (датуми су по старом календару)  уистину је његово најбоље књижевно дело.

Повлачећи се са одељењем  болничара преко Црне Горе, Андрић је био међу првим трупама, које су успеле да се повуку како-тако организовано, па зато није ни видео сав ужас  колективног умирања од глади и изнемоглости. Из његовог ратног дневника лепо се види да је он човек сјајне осећајности, права песничка душа, са неком човекољубивом романтиком у свом односу према људима. Он има много разумевања за изнемоглог Мађара заробљеника; пун је искрене захвалности према Црногорцу који је  њега и другове примио на конак и вечеру; његов опис несрећног касационог судије добар је у слици и уверљив у импресији;  од газда-Агоша и Бибе, католичких Арнаута са којима је једно време радио у пекари, растаје се као стари пријатељ, „пољубивши се по  аrнаутском обичају – додирујући се образима.“

Андрић има веома изоштрено осећање правде. Пише, на пример да је преноћио у кући  неког Црногорца у Пећи „чија гостољубивост је била преко мере скупа.“ Али кад говори о управнику болнице, редовно је незадовољан његовим егоизмом и зато је пун ироничних алузија на управниково поступање  са војницима. И даље, видео је пред Жљебом: „Један официр са коња туче своје коморџије мотком од шатора. Псује, пада с коња, седа и опет бије.“

„Андрићева опсервација је тачна, а детаљ изоштрен, експресиван“ – оцењује приређивач књиге дневника „Кад су војске пролазиле“ Драгутин Паунић. „Тако, веома упечатљиво слика страшне очи коња који изнемогао, скапава на путу. Или други детаљ: „Опет један во! Лежи са подигнутом главом. Пред њим  стоји мало каљавог сена, он га не једе. Укочен поглед крупних очију поражава.“ И тада Андрић помишља да би Толстој, видећи ово, могао написати „један нов Рат и мир.“   Аутор дневника уме да депатетизује романтику јунаштва и да тачно представи призоре људске острвљености и анимализације, које прате сужавање свести: `Опет пуцњи. Јежим се. Знате зашто ? Овде те може свако да убије, наљућен можда што си га  мало нагазио; у провалију одакле се не извуче да гурне; да те удари ножем  што си му прошао испред коња или да те кундаком удари зато што си се очешао о њега и избио из руке цигару! Овде  живот једног човека не значи ништа. Он мање вреди од једног гутљаја воде или парчета кукуруза куваног.` Андрићев дневник спада у занимљива, често снажна сведочанства о времену које је овај песник преживео на војиштима Првог светског рата. То је документ о патњи и људској  суровости.“

Умро је од турбекулозе 1925.  код своје сестре  учитељице Јеле у Смедеревској Паланци, где је и сахрањен. Живео је 31. годину, а иза себе је уз збирку песама, оставио и ратни дневник кога је  новинар и књижевник Драгутин Паунић уврстио у  књигу  „Кад су војске пролазиле.“ Андрић је и аутор је и неколико писаних беседа, које је изговорио у разним пригодама, као и прегршт књижевних  приказа,  штампаних у „Прегледу“, полуслужбеном листу Епархије жичке.

Давно заборављеним  песником Јелисијем Андрићем, у време кад је раних шездесетих година минулог века био главни одговорни уредник листа „Гоша“, гласила истоимене Индустрије опреме и возила у Смедеревској Паланци, позабавио се  Миодраг Тодоровић који је некако у то време  постао и  члан Удружења књижевника Србије. Љубазношћу др Малише Станојевића, дошло се  до текста под насловом „Маховина преко лица“ кога је у „Борби“ од 6. априла 1965. године потписао  Божо Булатовић скренувши пажњу читаоцима да је управо Тодоровић међу првима почео да скида покорицу заборава са имена и дела некадашњег теолога, ратника и књижевника Јелисија Андрића.

„Овдашњи грађанин, песник и индустријски новинар Миодраг Тодоровић закорачио је у ово време (април 1965. године ) на паланачко Градско гробље“ –  пише новинар „Борбе“.   У листу „Свет“ појавио се низ чланака који су трагали за аутором једне песме која је, по атмосфери и мотиву,  могла бити Бојићева, али се испоставило да ју је написао Јелисије Андрић, заборављени  завереник стиха, грудоболни човек из  ужичког краја, који је у Паланку дошао у посету сестри и ту  му  препукле груди од страшне бољке. Тако су се срела два песника, оба по мало заборављена. Тако је Паланка, захваљујући трагичном излету Јелисија Андрића  упознала и прихватила једног песника. Тодоровић је скинуо маховину са Андрићеве фотографије на споменику, почупао траву са гроба и отишао да трага за потомством заборављеног поете.“

Месец дана касније у Паланци је одржано комеморативно вече заборављеног песника на коме је прочитан есеј,  а глумци Аматерског позоришта рецитовали његове стихове. У првом реду седеле су две старије жене и плакале: песникова  мајка Сена и сестра Јела. Плакали су и глумци.

Булатовић пише да је са те вечери објављена репортажа у листу  који издаје фабрика „Гоша“ и да од тада на гробу који је припадао Јелисију Андрићу стоји букет цвећа. Он вели да Андрић није песник формата Диса, Бојића и Васиљева али им се придружује судбински и поетски.

„Са првом двојицом везује га трагика наших народа у Првом светском рату када се албанска одисеја надовезала на Бојићеву  `Плаву гробницу` и Дисове `Утопљене душе`. Видели су њих тројица сву ужас рата и  посртали од туге за далеком отаџбином. Бојић је умро у туђини. Дис се тамо утопио, а Јелисије Андрић баш као и Васиљев – оба учитељи и грудоболници – подлегли првих година после рата…“

Јелисије Андрић, дете бројне породице ужичког ковача и  богослов,  због бесплатног школовања, написао је још у том лику и чину „Химну богословском пасуљу“ због чега је имао и неприлика. Написао је и у једном војном листићу објавио песму „Смрт ратника“. У Светском пожару, како је писала  „Борба“, био је  добровољни ватрогасац.  По завршетку рата ради као учитељ у једном селу пожаревачког краја,  где на прозор учионице ставља војничко ћебе да сакрије кашаљ од радозналаца у времену  када је грудобоља била неизлечива и срамна болест.

Три године пред смрт, у Чачку је објавио збирку песама  „Књига стихова.“ У њој је потресан запис о људима који се у немоћи обраћају немоћном небу:

 „Чека нејач на свога бабајка.  

Срца мала  јецају  у тузи

 док их плаше опустели лузи.

Чека нејач на свога бабајка.

 Моли мајка, а бог вечно ћути.”

Једна  друга Андрићева краћа песма имала је одјек на солунски дозив „Тамо далеко“ иако је та популарна мелодија зачела своје стихове у њој па се после  дописала од многих непознатих:

”Тамо где руже сунчани ките крај

тамо је земља моја, мој мили завичај.”

Аутор текста у „Борби“ подсећа да се за песму „Видо, острво мртвих“ није знало да ли  је Бојићева или Андрићева. Утицај Бојића је очевидан мада је висока патетика „Плаве гробнице“:

”Силазимо с лађе. Дан сунчан и врео

и прозирно море непрекидно снива

ваки од нас жудно одмора би хтео

нико од нас жељу

за миром не скрива

А гле, поред уског усамљена пута

овде онде сенке сусталих јунака

згрчена им тела, крв им замрзнута

и умрла мушкост моравских сељака…”

Тако је Паланка пронашла песника који је дошао у њу да падне у заборав и као човек и као аутор једне збирке песама. Борба“ је тог 6. априла пре 59 година објавила да ће на кућу  у којој  је  умро Јелисије Андрић бити постављена спомен – плоча. Поред тога, известила је  своје читаоце да  у Паланци  живи лекар Миливоје Васић  од кога је песник тражио лек од бољке, али се  пензионер у поодмаклим годинама  у мноштву својих пацијената није могао сетити Јелисија Андрића.

                                                                        Драгољуб Јанојлић

ИМАЛИ СМО ЉУДЕ

Имали смо људе: МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ, ПРВИ ПАЛАНЧАНИН СА ЗВАЊЕМ КЊИЖЕВНИКА

Миодраг Тодоровић ( Кусадак 1930 – Београд 1994.) први је Паланчанин који је стекао звање књижевник. Потекао је у породици сеоских учитеља,  а живео у више места: Приштини, Вршцу, Новом Саду, Зрењанину, Блажеву, Никшићу, Подгорици и Смедеревској Паланци. Од 1966. настанио се у Београду, где се и завршио његов живот. Био је члан Удружења књижевника и Удружења драмских писаца Србије. Писао је поезију и прозу, бавио се књижевном критиком и преводилаштвом, али  и новинарским радом (био је први главни и одг. уредник листа „Гоша“). Уз хумор и сатиру, писао је и неговао књижевност за децу.

Крајем 1991. године у Музеју позоришне уметности Србије у Београду обележио је 40 година књижевног рада. Објавио је четрдесетак књига најразличитије садржине. У његовој књижевној заоставштини налази се на десетине необјављених књига: од публицистике до романа и песничких збирки. Његова дела превођена су на руски, украјински, турски, чешки, пољски, румунски, мађарски, словачки, албански и друге језике. Његова литерарна активност је толика да је 1990. године основао Кућно издаваштво „Промоција“ за штампање властитих дела, а штампао је и књиге колега и талентованих младих писаца.

Обележавање 40-годишњице књижевног деловања био је повод за сусрет и разговор с „Политикиним“ новинаром Љубомиром Тешићем  који је у том листу потписао шири текст с насловом: „Време свођења књижевних рачуна“. Томе је претходила колажирана приредба Тодоровићевих тестова, која је извођена на Радију, Телевизији и Атељеу 212, уз учешће београдских глумаца  Жике Миленковића, Павла Минчића и Љиљане Шљапић и писаца окупљених око „Јежа“ Радивоја Бојичића и  Душка М. Петровића.

Упитан како доживљава свој јубилеј уз подсећање да је праунук Петронија Пере Тодоровића и да га публика нарочито памти по јунаку, сеоском шерету Радисаву Првом, Другом, Трећем и Четвртом, који је годинама засмејавао на горко шаљиви начин публику у Атељеу 212, на Радију и Телевизији, Тодоровић је одговорио:

„Чудно, зачуђено и помало са неверицом. Себе сам физички, у млађаном добу, сећајући се судбине Бранка Радичевића, био већ отписао. Као млад човек разболео сам се од турбекулозе. Своју судбу сам већ видео: бољка, у оно време тешка и непреболна; живећу кратко, као и многи наши списатељи. Али десило се чудо: волео сам живот и та воља за животом, чини ми се, бољку је победила.“

На крају ширег интервјуа за „Политику“, као неку врсту свога „вјерују“, Тодоровић је изјавио:

„Где ћу бити међу нашим хумористима и сатиричарима ко ће и у коју антологију, уврстити моје афоризме (објавио сам их неколико хиљада)  данас ме много не брине. Можда моја судбина неће бити судбина мога прадеде Пере. Књижевност је увек ризик: некога после смрти васкрсну, некога забораве. Морам да кажем да сам свој дуг према књижевности часно  одужио, а када ће то што сам објавио бити вредновано – о томе није моје да размишљам.“

Миодраг Тодоровић је, поред осталог, аутор књиге „Пера Тодоровић – живот и дело“, коју је у 3.000 примерака објавило некадашње Предузеће „Ђурђевдан 229“  рано преминулог паланачког предузетника Радосава Бунтића. Ово дело као уредник потписао је новинар, публициста  и књижевник Драгољуб Јанојлић, а ширу рецензију  дао гимназијски професор, књижевник и књижевни критичар Милутин Срећковић из које издвајамо:

„Писана као новинарско штиво, једноставна и информативна, она тече из године у годину живота свог јунака, трудећи се да поред његовог живота изрази и време које му је припадало. Читалац који се по први пут сусреће са животом овог јединственог човека биће задовољан: у Тодоровићевој монографији наћи ће време, људе и догађаје, који су одредили судбинске стазе Пере Тодоровића. Њена сврха није била да разјасни „случај Пере Тодоровића“ у историјском  и културном контексту, већ да укаже на профил свог јунака и његов значај. Читалац ће прошетати кроз једно време, кроз његов врвеж и метеж, неоптерећен дилемама и антиномијама које намеће студиозни историјски приступ овој личности.“

Миодраг Тодоровић  је о славном претку  у часопису „Књижевност“, у двоброју 1 – 2  за јануар – фебруар 1960. године објавио Перин Дневник  из 1901. До њега је дошао случајно  у породици др  Милана Тодоровића, школског лекара из Крушевца, свог даљег рођака, који му је уступио рукопис да га препише, прокоментарише и објави.

Тих година упознао је старијег „Политикиног“  новинара и једно време професора Новинарске школе ЈИН у Београду Живана Митровића, који је био заинтересован да заједно напишу фељтон о Пери Тодоровићу, који је објављен у том некада угледном југословенском листу. Живот је удесио да Митровићев син Велимир  режира Миодрагов кабаретски текст „Радисав трећи“ у  београдском Театру на Сави.

Миодраг Тодоровић је био и аутор поеме „Црвени барјак“ коју је посветио сени оца модерног српског новинарства, романсијера, политичара, писца полемичких текстова и хроничара дневних догађаја Петронија Пере Тодоровића. Он је био незаобилазна тема многих његових текстова, па и своје необјављене књиге „Три листа детињства“ у којој пише:

„Постојала је у нашем стану  и књига – реликвија. И на зиду – слика реликвија. Већ тада сам знао да је један мој предак био писац и да је та књига реликвија  – његова. Он је, заправо, написао више књига, али смо ми имали само једну.“

Миодрагов интелектуални рад подстицали су родитељи, Вука и Пера. То је потврдио и у интервјуу новинару Другог програма Радио Београда Милошу Јевтићу, рекавши да су они потајно желели да се после Петронија Пере Тодоровића појави још један писац у породици.

У књизи „Пера Тодоровић – живот и дело“, Миодраг пише да му је отац, кад је 1949. године пошао на студије књижевности у Београду, рекао да обавезно наврати у Светосавску улицу и потражи кућу у којој је живео Петроније, а у којој је тада становала његова свастика.

„Кажи јој да се интересујеш за личност Петронија Пере Тодоровића, да као студент књижевности идеш његовим путем, и замоли ако још поседује неке његове рукописе нека ти да на коришћење“ – посаветовао га отац. Послушао га је и о томе оставио запис:

„Имао сам срећу да прекорачим праг те куће у којој је мој предак живео, радио, волео, радовао се и патио:  у кући коју често помиње у свом Дневнику, а који је у моје руке дошао знатно касније. Старица ме примила доста топло и љубазно. Није, нажалост, имала ништа од Периних рукописа, али ме је упутила на Завод за заштиту споменика културе и њеног управника и песника Милорада Панића – Сурепа.“

Миодрагу је још рекла:

„ Дошли су једног дана џипом и покупили све Перине рукописе које су нашли.  Дали су ми реверс, а ја га уступам теби. Иди и тражи рукописе у име породице. Ако ти дају, твоји су. Ја сам сувише стара да би могла да водим бригу о њима.“

Једног дана се окуражио и дошао у Завод за заштиту споменика културе, где га је примио управник Суреп.

„Перини рукописи? Прегледали смо их и нисмо нашли ништа особито занимљиво. Можете да их носите.“

На иницијативу АРС форума, озбиљнија иницијатива за оживљавање успомена на Петронија Перу Тодоровића почела су 1990. године. Миодраг је на њему изложио тему:  „Пера Тодоровић и његово дружење с песницима – његовим савременицима.“

Књига коју је Миодраг  дуго и стрпљиво писао, круна је  његовог вишегодишњег проучавања животног пута Петронија Пере Тодоровића, а писана је са циљем да се о том знаменитом човеку  и веома плодном ствараоцу, како је то непрестано  истицала др Латинка Перовић, зна нешто више.

Миодраг Тодоровић је био добитник Књижевне награде „Пера Тодоровић“, коју је додељивало Предузеће „Ђурђевдан  229“. Био је и члан екипе паланачког КУД „Абрашевић“, која је учествовала на  „Турниру духовитости“ дневног листа „Политика Експрес“.  Смрт га је затекла кад је у пуном јеку била Лига смеха. Приредба у Смедеревској Паланци одржана је у сали Биоскопа „1. мај“ дан уочи његове сахране на Градском гробу, где почива са  својим родитељима Вуком и Пером.

Драгољуб Јанојлић