Category: Komentar

0

TAOCI KOŠMARA 2 (Vešanjem PROTIV Vučića)

Napisati išta o postizbornom – predapokalitičnom Prljankovilu je zaista teško. Ta vetrometina, na kojoj su se sudarile zabludne ideologije, ekonomska i svaka druga devastacija ove sredine, odliv stanovništva i doseljavanje nekih drugih, apatija i...

0

Taoci košmara

Retko pišem tekstove. Nekad mi je muka i da ih čitam, pogotovo kada su vođeni predrasudama iz nekog stranačkog tabora poraženih.Iskreno, ovih dana sam posebno izbegavao da išta čitam, slušam ili gledam, jer se...

2

KOMENTAR: O LEKARIMA I CRVENOM SLOVU

Piše: Vladimir ĐurđevićKada se štampa interesuje za etičke probleme, to neminovno izaziva čuđenje: poznato je da se u novinama može naići na nereflektovano, sirovo moralisanje, uglavnom u funkciji senzacionalizma – prema onom svetom pravilu...

4

Smene i novinari

Posle smene ministra Bate Gašića, i direktora Bolnice, Gorana Bogdanovića, mnogi su pomislili da je u našoj zemlji konačno „proradila javnost“.To bi značilo da je nastupila izvesna „demokratizacija“, koja garantuje smenjivost sa funkcija zbog...

0

Teofil Pančić: SPADANJE PILEĆIH SISA

Pune su ovih dana novine i portali „širom regiona“ dirljivih nekrologa i oproštaja od Kemala Montena, tog čistog glasa i čiste duše Sarajeva, Bosne i jedne davne, sada već snolike Jugoslavije u kojoj smo...